HR átvilágítás

A HR átvilágítás szükségességé válhat, mivel egy vállalkozás személyi állományának kezelése és dokumentálása kifejezetten szenzitív és kockázatos feladat. Az iratanyagnak a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva meg kell felelnie a jogszabályban lefektetett szabályoknak, változó elévülési időket követve, GDPR konform módon, visszakereshetően és olvashatóan, egyszersmind szolgálva a munkáltató érdekeit is azáltal, hogy egy esetleges későbbi jogvita során a követett eljárások és történések bizonyíthatóak legyenek.

„A szó elszáll, az írás megmarad” – szól a mondás. És valóban. A munkaügyi kapcsolatokban a jelen kölcsönös bizalma a jövőben sértett vádaskodásba válthat, a félszavakból megértett mondatok félreértelmezésekre adnak lehetőséget, a be nem váltott vélt ígéretek pedig ellenérzést szülhetnek. A nyílt, őszinte és megfelelően dokumentált kommunikáció az alapja a kiegyensúlyozott munkáltató-munkavállaló viszonynak.

Valóban felkészült az iratanyag egy hatósági ellenőrzésre? Minden munkavállaló megkapta a szükséges tájékoztatásokat? A munkaszerződések valóban a legfrissebb állapotot tükrözik, és alá vannak írva? Belső szabályzataik valóban nem tartalmaznak jogszabályba ütköző rendelkezést?

A HR átvilágítás szerves részét képezi a folyamatban résztvevőkkel történő személyes interjú, melyet kiegészít a dokumentumok teljes vagy mintavételes helyszíni vizsgálata.

HR Átvilágítás során az alábbi fő területeket érintjük:

  • személyes mappák rendezettsége, kereshetősége, integritása
  • belépéssel kapcsolatos tájékoztatás és belépő dokumentumok megléte
  • kilépő dokumentumok megléte, szükséges igazolások kiadása
  • munkaviszony ellátásával kapcsolatos dokumentáció
  • belső szabályzatok megléte, jogszabályi megfelelősége
  • jogszabály által kötelező oktatások
  • GDPR megfelelőség

Forduljon hozzánk, ha úgy ítéli meg, hogy előnyére szolgálna a vállalkozásnak egy részletes HR átvilágítás. De állunk rendelkezésére abban az esetben is, ha alapvetően helyesnek ítéli vállalkozása eljárásait, de érdeklődéssel fordulna egy mintavételes ellenőrzés eredménye felé.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram