Vissza a Newsroom-ba
MUNKAJOG ÉS FOGLALKOZTATÁS 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

A Munka Törvénykönyvének változásai 2023 | eBook

6 március 2023

A Munka Törvénykönyvének változását, (a továbbiakban: „Mt.”) módosítását elsősorban az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló 2019/1152. számú irányelv, valamint a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2019/1158. számú irányelv indokolta. A módosítások végül 2023. január 1. napján léptek hatályba, melyek a következők lennének:

Töltsd le az összefoglaló első pár oldalát

Munka Törvénykönyvének változása 2023

  1. Az egyik legfontosabb új jogintézmény az apasági szabadság, amelynek tartama összesen 10 munkanap. Fontos, hogy annak az apának is jár, aki nem házas, illetve aki elvált, valamint az az apa is jogosult igénybe venni, aki nem él a gyermekkel közös háztartásban, de szülői felügyeleti joga van. Az apasági szabadságot legkésőbb a gyermek születését követő 2. hónap végéig kell kiadni, a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben. Megváltása nem lehetséges.
  2. szülői szabadság az anya és az apa munkavállalót is megilleti, a gyermek 3 éves koráig. Az igénybevétel feltétele, hogy a munkaviszony 1 éve fennálljon. Összmértéke 44 munkanap, erre az időszakra a távolléti díj 10%-a jár a munkavállalónak. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság kiadását – legfeljebb 60 nappal – elhalaszthatja, ugyanakkor a munkáltatónak ezt indokolnia kell és a szabadságkiadás munkáltató által javasolt időpontját egyidejűleg köteles közölni a munkáltató a munkavállalóval.
  3. gondozást végző munkavállalót egyrészt évi 5 munkanapnyi, díjazás nélküli munkaidő-kedvezmény illeti meg (a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából), illetve a hozzátartozója gondozását végző munkavállaló – a munkaviszony első 6 hónapját kivéve – kérheti a munkavégzési helyének módosítását, a munkarendjének módosítását, távmunkavégzésben való foglalkoztatását, illetve részmunkaidőben való foglalkoztatását. A munkavállaló köteles a kérelmét írásban indokolni és abban meg kell jelölnie a változtatás kért időpontját. A munkavállaló kérelmére a munkáltató 15 napon belül írásban nyilatkozik, és a kérelem elutasítása esetén a munkáltató nyilatkozatát köteles megindokolni
  4. A munkavállaló apa és anya a gyermeke 8 éves koráig – a munkaviszony első hat hónapját kivéve – kérheti a munkavégzési helyének módosítását, a munkarendjének módosítását, a távmunkavégzésben való foglalkoztatását, illetve részmunkaidőben való foglalkoztatását. (Rugalmas munkavégzési feltételek.) A munkavállaló köteles a kérelmét írásban indokolni és abban meg kell jelölnie a változtatás kért időpontját. A munkavállaló kérelmére a munkáltató 15 napon belül írásban nyilatkozik, és a kérelem elutasítása esetén a munkáltató nyilatkozatát köteles megindokolni. A kérelem jogellenes elutasítása vagy a nyilatkozat elmulasztása esetén a bíróság a munkáltató hozzájáruló nyilatkozatát pótolja.

A fenti négy időtartam felmondási védelem alá esik, azaz a munkáltató (normál) felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt ezen időtartamok alatt. Ha ennek ellenére a munkáltató felmondást közöl, úgy a munkavállaló perben kérheti a munkaviszony helyreállítását.

A legfontosabb szabály, ha a munkaviszony megszüntetése nem igényel indokolást (az Mt. szerint ilyen a próbaidő, a vezető állású munkavállaló esete, a határozott idejű munkaviszony megszüntetése a határozott idő lejárta előtt, valamint a nyugdíjas munkavállaló elbocsátása), a munkavállaló hivatkozhat arra, hogy a megszüntetésre a fenti négy jogintézmény igénybevétele miatt került sor. Ilyen esetben a munkavállaló 15 napon belül írásban kérhet indokolást a munkáltatótól.

A munkáltató az indokolást a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles közölni.

Egyéb kiemelendő változások

Az Mt. 46.§-a alapján a kötelező munkáltatói tájékoztató átadásának határideje a munkaviszony kezdetétől számított 7 munkanapra rövidült, illetve bővült a munkáltatói tájékoztató tartalma is. Fontos lehet még a szabadság kiadására vonatkozó módosítás (munkáltató jogai bővültek), a határozott idejű munkaviszony próbaidejének arányosítása, a köztulajdonban álló munkáltatók közötti munkaerőmozgásra vonatkozó szabályok, a határidőnek nem minősülő időtartam alatt megtett jognyilatkozat érvényessége, valamint a külföldi kiküldetésre vonatkozó módosítások.

Amennyiben részletesebb tájékoztatást szeretne, kérjük vegye fel kapcsolatot kollégáinkkal!

MUNKAJOG ÉS FOGLALKOZTATÁS 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram