Adatvédelmi irányelvek

Az Accace (az alábbiakban a „mi”, „minket„, „miénk” kifejezésekkel is hivatkozunk) egy proaktív tanácsadó és outsourcing partner, amely áthidalja az igények és a megoldások közötti szakadékot. Az intelligens és személyre szabott technológiát holisztikus megközelítéssel kombinálva, mindenre kiterjedő megoldást nyújtunk ügyfeleinknek, úgy, hogy problémáikat a sajátunként kezeljük.

ACCACE HUNGARY OUTSOURCING KFT.
1134 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. emelet
Cégjegyzékszám: 01 09 884627 
Adószám: 14010954-2-41

E-mail:  

ACCACE HUNGARY KFT.
1134 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. emelet
Cégjegyzékszám: 01 09 560452 
Adószám: 12158100-2-41

E-mail: 

Általános jogi nyilatkozat

Az Accace ezt a weboldalt a nyilvánosság számára nyújtott szolgáltatásként biztosítja.

Az Accace nem felelős, és kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a weboldalon található bármely információ használatából, az arra való hivatkozásból vagy az arra való hagyatkozásból ered. Bár a weboldalon található információkat rendszeresen frissítik, nem garantálható, hogy a weboldalon található információk helyesek, teljesek és naprakészek. A honlapunkon keresztül elérhető valamennyi információ és letölthető anyag általános tájékozódási céllal készült az adott témában, és nem jelent személyre szabott szakmai tanácsadást. Továbbá, mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, előfordulhat, hogy egyes információk az anyagok megjelenését követően módosultak, és az Accace nem vállal felelősséget és nem felel az itt közölt információk alapján történő lépésekből eredő esetleges kockázatokért vagy károkért.

Bár ez tartalmazhat olyan linkeket, amelyek közvetlen hozzáférést biztosítanak más internetes forrásokhoz, többek között weboldalakhoz, az Accace nem felel az ezeken az oldalakon található információk pontosságáért vagy tartalmáért.

Az Accace által harmadik felek oldalaira mutató linkek nem jelentik azt, hogy az Accace támogatja a feleket vagy azok termékeit és szolgáltatásait. A weboldalon megjelenő hirdetések és termék- vagy szolgáltatásinformációk nem jelentik az Accace jóváhagyását, és az Accace nem vizsgálta meg a hirdetők által tett állításokat. A termékinformációk kizárólag a beszállítóktól kapott anyagokon alapulnak.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk a weboldalunkon keresztül?

Információkat gyűjtünk Öntől, amikor feliratkozik hírlevelünkre, feliratkozik egy eseményre, kapcsolatba lép velünk a rendelkezésre álló eszközök bármelyikével (űrlapok, e-mail, telefon), válaszol egy felmérésre vagy jelentkezik egy álláshirdetésre.

Amikor a honlapunkon található űrlapot használja, adott esetben megkérhetjük, hogy adja meg: nevét, e-mail címét, telefonszámát, szakmai adatait (cég vagy vállalat adatai, funkciója, érdeklődési köre), szöveges formában megfogalmazott kérését, önéletrajzát stb.

Megjegyzés a hírlevelekkel kapcsolatban: Ha bármikor le szeretne iratkozni a jövőbeni hírlevelekről, minden egyes e-mail alján részletes leiratkozási utasításokat talál.

A sütiket arra is használjuk, hogy megértsük és elmentsük az Ön preferenciáit a jövőbeli látogatások során. Bizonyos sütiket arra is használunk, hogy elemezzük a weboldalunk forgalmát és a látogatói interakciókat, és segítsenek nekünk abban, hogy a jövőben jobb felhasználói élményt nyújtsunk. Ön azonban anonim módon is látogathatja oldalunkat.

Cookie szabályzat

Mint minden professzionális weboldal, a mi weboldalunk is sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Ha nem tudja, mi az a cookie, hogyan használják, és mit tehet ellene, akkor a következő bekezdésekben választ talál mindezekre a kérdésekre.

Mi az a „süti, cookie”?

A süti egy kis információ, amelyet egy weboldal küld (a böngészőn keresztül), és amelyet a felhasználó számítógépe tárol, miközben a felhasználó a weboldallal interakcióba lép. A cookie-kat úgy tervezték, hogy megbízható mechanizmusként szolgáljanak a weboldalak számára, hogy emlékezzenek a felhasználó tevékenységére, olyan információkra, amelyek segítenek a weboldal tulajdonosának (tulajdonosainak) a felhasználó preferenciáinak megfelelő fejlesztéseket (tartalom, elrendezés) végrehajtani.

A sütik típusai

Időtartamuk (élettartamuk) alapján

A cookie tulajdonosa alapján

Hogyan kezelheti a cookie-beállításokat

A cookie-kra vonatkozó beállításait bármikor megváltoztathatja vagy törölheti az egyéni adatvédelmi beállítások felülvizsgálatával vagy közvetlenül a böngészőjében:

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera browser

A sütiket akár teljesen letilthatja/blokkolhatja, de tisztában kell lennie azzal, hogy ez hatással lesz ennek és sok más, Ön által látogatott weboldalnak a működésére/funkcióira.

Harmadik fél hozzáférése

Nem adjuk el, nem kereskedünk, és nem adjuk át más módon külső feleknek az Ön személyazonosításra alkalmas adatait. Ez nem vonatkozik azokra a megbízható harmadik felekre, akik segítenek minket a weboldalunk üzemeltetésében, üzleti tevékenységünk lebonyolításában vagy az Ön kiszolgálásában, amennyiben ezek a felek vállalják, hogy bizalmasan kezelik ezeket az információkat. Akkor is kiadhatjuk az Ön adatait, ha úgy véljük, hogy a törvénynek való megfelelés, webhelyünk szabályzatainak érvényesítése, illetve a saját vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében szükséges az adatok kiadása. A látogatók nem személyazonosításra alkalmas információit azonban átadhatjuk más feleknek marketing, reklámozás vagy egyéb felhasználás céljából.

GDPR nyilatkozatunk

Az Accace Hungary Outsourcing Kft. társaság, székhelye: Váci út 45 F épület 7. emelet, 1134 Budapest, cégjegyzékszám: 01 09 884627, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán (a továbbiakban: „Accace”) a személyes adatok következő csoportjait kezeli:

Az Accace a személyes adatokat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet”) szerint kezeli.

A rendelet értelmében az Accace megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket fogadott el annak érdekében, hogy biztosítsa azon személyek személyes adatainak és jogainak védelmét, akiknek személyes adatait kezelik (a továbbiakban: „Érintett”). A rendeletben meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében az Accace köteles tájékoztatni az Érintettet a személyes adatok feldolgozásának részleteiről.

Az Accace mint Adatkezelő a következő célokból gyűjtheti a személyes adatokat:

Marketing

A személyes adatok gyűjtésének célja: hírlevelek küldése a fontos és érdekes üzleti hírekről, rendezvénymeghívókról és egyéb Accace anyagokról.

Jogalap: jogos érdek (a rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja), amelynek célja, hogy korábbi vagy jelenlegi ügyfeleinket tájékoztassuk az általunk kínált szolgáltatásokról; vagy az olyan érintettek által adott hozzájárulás (a rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja), akik nem az ügyfeleink.

Személyes adatok köre: név, vezetéknév, cég, funkció, e-mail cím, telefonszám, érdeklődési kör (országok, üzleti területek, anyag/kommunikációs típus), egyéb adatok, amelyeket a felhasználó a rendelkezésre álló üzenetdobozban megad.

Címzettek: N/A

Áthelyezés harmadik országba: N/A

Tárolási időszak: az érintett hozzájárulásának időtartama (legfeljebb 5 év, ha nem vonják vissza) vagy a szerződéses kapcsolat időtartama és annak megszűnését követő 5 év (ügyfelek/partnerek/beszállítók esetében).

Érintettek: az Accace ügyfeleinek kapcsolattartói, potenciális ügyfelei, a vállalatunk által kínált információk (hírlevelek, események, tájékoztató vagy promóciós anyagok, karrier- és üzleti lehetőségek) iránt érdeklődő személyek.

Állásra jelentkezők

Cél: nyilvántartás vezetése az adatkezelő sikertelen álláspályázatairól.

Jogalap: hozzájárulás (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

A személyes adatok köre: az önéletrajzban és egyéb kísérő dokumentumokban megadott adatok.

Címzettek: a toborzási folyamatot racionalizáló szolgáltatók, kizárólag a toborzás céljára és a toborzási nyilvántartás vezetése céljából

Áthelyezés harmadik országba: N/A

Tárolási időszak: az érintett hozzájárulásának időtartama (legfeljebb 2 év, ha nem vonják vissza).

Az érintettek köre: álláskeresők

KYC (Know Your Client)

Cél: az adatkezelőnek a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálásának megelőzésével és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeinek teljesítése.

Jogalap: jogi kötelezettségnek való megfelelés (a rendelet 6. cikkének (1) bekezdés c) pontja), különösen a bűncselekményből származó jövedelmek legalizálásának megakadályozásáról és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló 297/2008 sz. törvénynek való megfelelés.

A személyes adatok köre: név, vezetéknév, személyi szám, esetleg születési dátum, állandó lakcím, esetleg ideiglenes lakcím, állampolgárság, személyi igazolvány száma, útlevélszám, esetleg további személyes adatok, amelyek a fent említett különleges jogi szabályozás értelmében szükségesek.

Címzettek: a pénzügyi hatóság igazgatósága, bűnüldöző hatóságok, jogi szolgáltatók.

Áthelyezés harmadik országba: N/A

Tárolási időszak: a szerződéses jogviszony fennállása alatt és annak megszűnése után 5 évvel.

Érintettek: törvényes szervek, meghatalmazottak, kapcsolattartók, az adatkezelő ügyfeleinek végső kedvezményezettjei.

Szerződéses dokumentáció

Cél: azon természetes személyek igazolásának kezelése, akikkel szerződést kötöttek, jogi személyekkel és meghatalmazott természetes személyekkel kötött szerződések esetén a kapcsolattartó személyek / törvényes szervek.

Jogalap: szerződés (a rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja), jogos érdek (a rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja) – az ügyfél alkalmazottja / törvényes szerve kapcsolattartási adatainak feldolgozása a szerződéses kapcsolathoz kapcsolódó kommunikációs célokra.

A személyes adatok köre: végzettség, név, vezetéknév, leánykori név, munkakör, állandó lakóhely címe, ideiglenes tartózkodási hely, telefonszám és e-mail cím, születési idő, személyi igazolvány típusa és száma, bankszámlaszám, aláírás. 

Címzettek: adóhatóságok, bíróságok, társadalombiztosító, egészségbiztosító, bankok, az adatkezelő telephelyén működő adminisztratív szolgálatok.

Áthelyezés harmadik országba: N/A

Tárolási időszak: a szerződéses jogviszony fennállása alatt és annak megszűnését követő 11 évig, illetve a megszerzésük céljához szükséges és/vagy a törvény által előírt időtartamig.

Érintettek: az adatkezelő alkalmazottai/szabályozott szervei, természetes személyek, akikkel szerződést kötöttek vagy akiknek meghatalmazást adtak, az ügyfél kapcsolattartói.

Mail

Cél: a levelek címzettjeinek és feladóinak nyilvántartása.

Jogalap: jogos érdek (a rendelet 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja) – az adatkezelő jogainak és érdekeinek védelme érdekében tájékoztatás a küldött és fogadott levelek időpontjáról, beleértve a feladót és a címzettet is.

A személyes adatok köre: diploma, név, vezetéknév, aláírás, cím, e-mail cím.

Címzettek: az adatkezelő telephelyén működő adminisztratív szolgálatok.

Továbbítás harmadik országba: N/A

Tárolási időszak: A bizonylatok naptári évre vonatkozó lezárását követő 5 év.

Érintettek: természetes személyek – a levelek feladói és címzettjei.

Weboldal

Cél: egy működőképes weboldal, valamint annak tartalma és szolgáltatásai működtetése.

Jogalap: jogos érdek (a rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja) -az érintett személyek személyes adatainak feldolgozásának szükségessége a weboldalunk működtetése és megfelelő működése céljából.

A személyes adatok köre: személyes adatok, amelyeket az érintett böngészője automatikusan továbbít a szerverünkre, és amelyeket ideiglenesen az úgynevezett naplófájlban tárolunk, azaz a számítógép IP-címe, a hozzáférés dátuma és időpontja, a letöltött fájl neve és URL címe, a weboldal, ahonnan a hozzáférés történt (az URL-re hivatkozva), a használt böngésző és esetleg a számítógép operációs rendszere, valamint az internet-hozzáférés üzemeltetőjének neve.

Címzettek:  N/A.

Továbbítás harmadik országba: N/A

Tárolási időszak: a weboldal megnyitásának időtartamára.

Az érintettek köre: természetes személyek – a weboldal látogatói.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Cél: a weboldal látogatói és az adatkezelő közötti kommunikáció lehetőségének biztosítása.

Jogalap: jogos érdek (a rendelet 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja) – az érintett kérésének teljesítése vagy egyéb ok, amiért kapcsolatba lépett velünk.

A személyes adatok köre: kereszt- és vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, munkakör, munkáltató/cég, az üzenet tartalma.

Címzettek: az Accace Group vállalat, amely szakmailag alkalmas arra, hogy válaszoljon az Ön kérésére.

Továbbítás harmadik országba: N/A

Tárolási időszak: a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül elküldött kérelem feldolgozásának időtartamára, ha más feldolgozási céllal összhangban nem szükséges hosszabb tárolási időszak.

Érintettek: természetes személyek – a weboldal látogatói, akik a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül bármilyen üzenetet küldtek.

Egyéb kommunikáció az érintettekkel

Cél: az érintettekkel való szükséges kommunikáció biztosítása az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérések, javaslatok és panaszok fogadása és kezelése céljából.

Jogalap: a szerződés és a szerződéskötést megelőző kapcsolat teljesítése (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja), a jogi kötelezettségek teljesítése (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja), különösen a 40/1964 sz. törvény. A módosított Polgári Törvénykönyv, az 513/1991. sz. törvény, a Coll. Kereskedelmi törvénykönyv módosított változata, a rendelet és a törvény, jogos érdek (a rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja), ha a közlés nem rendelhető alá az előző jogalapok egyikének sem, amelyek az érintett kérelmének, panaszának vagy kezdeményezésének megfelelő nyilvántartásba vétele és kezelése.

A személyes adatok köre: kereszt- és vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, munkakör, munkáltató/cég, az üzenet vagy kérés tartalma.

Címzettek: az Accace Group vállalat, amely szakmailag alkalmas arra, hogy válaszoljon az Ön kérésére.

Továbbítás harmadik országba: N/A

Tárolási időszak: a követelés, panasz, kérelem vagy egyéb kezdeményezés feldolgozásának időtartamára és a feldolgozástól számított 3 évig, kivéve, ha a követelés, kérelem vagy panasz feldolgozásának ellenőrizhetősége vagy a törvényes adatmegőrzési határidők miatt hosszabb tárolásra van szükség.

Érintettek: természetes személyek – az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek meghatalmazott alkalmazottai / törvényes szervei, az adatkezelővel folytatott kommunikáció egyéb küldői / címzettjei.

Az adatkezelő igényeinek gyakorlása

Cél: az adatkezelővel szemben a polgári jogi, kereskedelmi jogi és büntetőjogi szabályok érintett általi megsértéséből eredő követelések előterjesztése és érvényesítése a bíróságok vagy az illetékes közigazgatási hatóságok előtti eljárásokban.

Jogalap: az adatkezelés célja összeegyeztethető a fent említett adatkezelési célokkal.

A személyes adatok köre: név és vezetéknév, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, telefonszám, e-mail cím, munkakör, munkáltató/cég, a kölcsönös kommunikáció tartalma, a káresemény bekövetkezésének körülményei, illetve az adatkezelő jogainak és jogos érdekeinek sérelme.

Címzettek: jogi képviselők, bíróságok.

Továbbítás harmadik országba: N/A

Tárolási időszak: a bírósági eljárás időtartama és a bírósági eljárás jogerős befejezését követő 11 év.

Érintettek: természetes személyek – az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek meghatalmazott alkalmazottai / törvényes szervei, a vitatott eseményben érintett egyéb személyek.

Bűncselekmények bejelentése

Cél: a bűncselekmény elkövetésének bejelentésére és a bűnüldöző hatóságokkal való együttműködésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Jogalap: az adatkezelés célja összeegyeztethető a fent említett adatkezelési célokkal.

A személyes adatok köre: név és vezetéknév, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, telefonszám, e-mail cím, munkakör, munkáltató/cég, kölcsönös kommunikáció tartalma, bűncselekmény elkövetésének körülményei.

Címzettek: jogi képviselők, bíróságok, bűnüldöző hatóságok.

Továbbítás harmadik országba: N/A

Tárolási időszak: a büntetőeljárás időtartamára és annak jogerős befejezését követő 11 évre.

Érintettek: természetes személyek – az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek meghatalmazott alkalmazottai / törvényes szervei, a bűncselekményben érintett egyéb személyek.

Az Érintettet a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a következő jogok illetik meg:

Az érintett hozzáférési joga

Ez nem jelenti azt, hogy az érintettnek közvetlen hozzáféréssel kell rendelkeznie a rendszerekhez, azonban az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy mit, hol, milyen célból, ki a személyes adatok címzettje és tárolási ideje, valamint a személyes adatok másolatáról.

Tiltakozási jog

Az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatoknak az adatkezelő közérdeken vagy jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Példa: marketingcélokból feldolgozott személyes adatok – az érintett leiratkozhat a marketinganyagok küldéséről.

Az elfeledtetéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatok törlését, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség, az érintett visszavonja hozzájárulását, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a 21. cikk A) pontja alapján, és az adatkezelésnek nincsenek kényszerítő erejű jogos indokai, a személyes adatok kezelése jogellenesen történt stb.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A rendelet négy különleges helyzetet határoz meg (18. cikk (1) bekezdés a)-d) pont). Példa: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, és a személyes adatok feldolgozását az ellenőrzés időtartamára korlátozni kell.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A helyesbítéshez való jog

Ha a személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak.

Kontakt: Tatiana Valentová, Data Protection Officer | 

Itt bármikor frissítheti adatvédelmi (süti) beállításait: Módosítsa az adatvédelmi- és süti beállításokat | Adatvédelmi beállítások előzményei | A hozzájárulások visszavonása

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram