Vissza a Newsroom-ba
MUNKAJOG ÉS FOGLALKOZTATÁS 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Mit csinál a HR-es? | News Flash

16 február 2023

Alábbi szakmai cikkünkben a HR osztály szerteágazó és izgalmas feladatait taglaljuk. Cikkünkbe beágyazva megtalálható és meghallgatható az Accace Nézőpont Podcast 3. része, amiben az Accace Hungary HR szakmai vezetője mutatja be részletesen a HR osztály feladatait, felelősségét és kritikus pontjait.

Mit is jelent a HR?

A HR rövidítés az angol Human Resources szóból származik, jelentése emberi erőforrás, korábbi nevén ’munkaügyis’ vagy ’személyzetis’ munkavállaló, aki betöltötte a mai néven HR-es nevezett munkakört.

A HR feladata röviden

Vigyáz a munkáltatóra, hogy mindenben megfeleljen az elvárásoknak és vigyáz a munkavállalókra, hogy motiváltak maradjanak. A HR osztály feladata egy, mind a két fél számára komfortos légkör kialakítása, valamint a jogszabályi kereteknek való teljes megfelelés és a munkavállalók folyamatos motiválása.

Milyen jogszabályokra kell figyelnie a HR-nek?

A legfontosabb és irányadó jogszabály a Munka Törvénykönyve, ami a felmerülő kérdések és HR feladatok nagy többségét szabályozza. Emellett további sok jogszabály vonatkozik a foglalkoztatóra, aminek szintén eleget kell tenni, például a kötelező orvosi vizsgálatok, vagy a kötelező munkavédelmi oktatások.

A HR területe szinte kizárólag személyes adatok kezelésével foglalkozik, így a Munka Törvénykönyve mellett a GDPR jogszabályainak betartása is kiemelt fontosságú. Fontos azonban kiemelni, hogy adatvédelmi jogszabályok a GDPR 2018. májusi megjelenése előtt is léteztek a magyar jogszabályban, az ún. Info törvényben taglalva.

HR oldalról a GDPR-nak való megfelelés két legfontosabb területe, az adatok kezelése és az adatok tárolása. A személyes adatokat tartalmazó dokumentumok továbbítása is igen érzékeny téma a HR szakemberi körében. A szabályoknak megfelelően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus dokumentumokat jelszóval védve szükséges továbbítani a címzettnek, majd a jelszót külön email-ben vagy sms-ben kiküldeni. Az érzékeny adatokat tartalmazó fájlokat úgy szükséges elnevezni, hogy arról ne lehessen kikövetkeztetni, hogy mely személyről tartalmazhat adatot a fájl.

Új elvárásként került a munkafolyamatba, hogy a munkáltató csakis olyan adatot tárolhat a munkavállalókról, amelyek a betöltött munkakörhöz kifejezetten szükségesek. A GDPR rendelet 6 jogalapot sorol fel amire alapozva személyes adatokat lehet feldolgozni, amin végig menve szükséges elemezni, hogy a bizonyos személyes adatot meg lehet-e őrizni, avagy csak kezelni lehet.

Accace Nézőpont Podcast a HR osztály tevékenységéről!

Hallgass bele szakmai podcastunkba, ahol az Accace HR osztályának vezetője ad bepillantást a mindennapi HR feladatokba!

Milyen feladatokat lát el egy HR-es?

Nagy vonalakban a HR terület legfontosabb feladatai az adminisztráció, a fejvadászat és toborzás, valamint a teljesítmény-értékelés.

A HR folyamat első lépcsőfoka a jó szakemberek megtalálása. A megfelelő kolléga megatalálása után máris adminisztrációs feladatokkal találja magát szemben a HR osztály, úgymint az ajánlatadás, szerződés- és belépési dokumentációk készítése.

A munkaszerződés fontossága

Kiemelten fontos a munkaszerződések átvizsgáltatása jogászokkal, hiszen nem kívánt eseteknél ez az a dokumentum, amit egy esetleges bírósági ügynél a munkáltató érdekeit védheti.

A beléptetés

Beléptetés előtt az alábbi feladatokat kell a munkáltatónak biztosítania:

  • üzemorvosi vizsgálat
  • tűz- és munkavédelmi oktatás

A fenti feladatokat évente kötelezően ismételni kell minden munkavállalónak.

A kiléptetés

Közös megegyezés

Javasoljuk, hogy a közös megegyezéses kiléptetéshez használt iratokat is munkajogásszal készíttessük. Amilyen fontos a munkavállalói jogviszony keletkezésének pontos levezénylése és írásba foglalása, úgy a jogviszony vége is éppúgy fontos. A jogszabály további határidőket szab meg a kilépő papírok átadására és a kilépő bér kifizetésére.

Munkavállalói felmondás

A munkáltatónak kötelezően el kell fogadnia a munkavállalói felmondást. Munkavállalói felmondás esetén érdemes egy ún. Exit interjút tartani a munkavállalóval, amiből hasznos információkat vonhat le a HR osztály a szervezet jövőjére nézve. A felmondást akár vissza is lehet vonni, így az Exit interjú esetében érdemes lehet megpróbálni megoldást találni a visszajelzett problémákra – természetesen abban az esetben, ha a munkáltató úgy ítéli meg, hogy meg szeretné tartani a felmondását beadó munkavállalót.

A munkáltatói felmondás

A munkáltatói felmondás egy igen bonyolult folyamat. A munkáltatónak alá kell tudnia támasztani a felmondás okát, avagy azon cselekedetet, hibát, amit a munkavállaló elkövetett a munkaviszonya során vagy esetlegesen megszegte a munkaszerződését. Fontos információ, hogy olyan hiba, amivel kapcsolatban már kapott a munkavállaló írásbeli figyelmeztetést vagy valamilyen szankciót, a következőnek nem lehet ugyan ezen ok a felmondási indoka. Továbbá nagyon fontos még az időbeliség, évekkel, hónapokkal ezelőtti hibáért nem vonható felelősségre a munkavállaló.

A HR-es napi feladatai

A HR-es feladata az input adatok összeszedése, ami szükséges a bérszámfejtés részére a bérek kifizetéséhez. Ilyen alapvető input adatok lehetnek a jelenléti ívek, költségelszámolások, túlóra elszámolások, munkába járási elszámolások, táppénzes papírok, és a bónuszok összegyűjtése. Az említett adatokból a HR munkatársak olyan riportot tesznek össze, amivel a bérszámfejtők dolgozni tudnak és leegyszerűsítik a kifizetési folyamatokat.

A HR-es éves feladatai

A már említett tűz- és munkavédelmi, valamint üzemorvosi feladatok mellett a céges rendezvények megszervezése is a HR osztály feladata.

Egy további igen fontos feladat az éves értékelések megszervezése, lebonyolítása és kiértékelése.

Ad-hoc HR feladatok

A toborzás és a fejvadászat szintén fontos feladata egy HR-es életének, valamint a szervezetnek is igen komoly érdeke fűződik a megüresedett pozíciók mihamarabbi betöltéséhez. Felmerülő kérdés a fluktuáció mértéke, hogy napi szintű problémát okoz-e, vagy kezelhető a mértéke a munkaerő cserélődésnek – ezek olyan kérdések, amivel a HR osztálynak folyamatosan meg kell birkóznia. Egy jó alapokra helyezett HR stratégia megoldást nyújthat a fent említett kérdésekre. Rendelkezzen a HR vészforgatókönyvekkel, amelyek a kulcspozícióban történő felmondás esetén történő lépéseket mutatják be.

Mekkora HR személyzetre van szüksége egy szervezetnek?

Általánosságban elmondható, hogy csak az adminisztratív feladatok ellátására minimum 1 HR munkavállóval érdemes rendelkezni minden 50 munkavállaló után. Ezen felül a munkáltatói elvárásoktól és az adott szektor sajátosságaitól függően lehet szükség további HR állományra.

HR feladatok kiszervezése

Abban az esetben, ha egy vállalkozásnak nincsen nagy mértékű állománya, vagy bármely más okból kifolyólag nem kívánnak teljes állásban HR személyzetet foglalkoztatni, akkor tökéletes megoldás a HR feladatok kiszervezése. Ezen szolgáltatók akár heti pár napban foglalkoznak a szervezet emberi erőforrást igénylő ügyeivel és teljes mértékben átveszik a HR adminisztrációval járó felelősségteljes feladatokat.

Munkavállalói trendek

A COVID hozadéka, hogy nagy mértékben felerősödött a home office és a távmunka iránti elvárás. A teljes országra vonatkozó korlátozó intézkedések kezdetben mélyvizet jelentettek a munkáltatóknak, így hirtelen óriási fejlődés állt be a munkaerőpiacon. A foglalkoztatóknak ki kellett dolgozniuk az otthoni munkavégzés szabályait, ellenőrzési rendjét, elszámolását, aminek a pozitív hozadéka a hatalmas méretű tapasztalat felhalmozódása, mert tömegével kezdtek kényszerűségből otthonról dolgozni az emberek.

Home office és a távmunka

Home office és távmunka esetén a munkavégzés helye nem a foglalkoztató székhelyén vagy telephelyén, hanem ettől eltérő helyen valósul meg. Fontos kérdések, hogy ilyen esetben a munkavégzés feltételeit kinek és hogyan kell biztosítani és ellenőrizni.

Home office

Home office esetén a székhelytől vagy telephelytől való eltérő munkavégzés csakis átmeneti lehet.

Távmunkavégzés

A távmunkavégzés a székhelytől vagy telephelytől való eltérő munkavégzés állandó jelleggel,

továbbá előnye, hogy bármely lokációból találhatunk tehetséges munkavállalókat.

MUNKAJOG ÉS FOGLALKOZTATÁS 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram