Vissza a Newsroom-ba
MUNKAJOG ÉS FOGLALKOZTATÁS 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

COVID-19: Koronavírus válságkezelés Munkáltatóknak | News Flash

16 március 2020
Ez a cikk
nyelven is elérhető

Az alábbiakban a legfrissebb elemzésünket olvashatják a COVID-19 vírus terjedése érdekében tett kormányzati intézkedések nyomán kialakult magyarországi munkajogi helyzetről.

A munkavégzés átszervezése (és ezzel a munkahelyek megmentése) az alábbi forgatókönyvek valamelyike szerint valósulhat meg. A konkrét esetben alkalmazandó forgatókönyv függ az adott munkavállaló munkaköri leírásától, valamint az aktuális járványügyi helyzettől, illetve kormányzati intézkedésektől.

1. Állásidő

Forgatókönyv

Főszabály szerint állásidőnek minősül, ha a munkáltató nem tudja ellátni munkával a munkavállalót.

Az érintett munkavállalót alapbér illeti meg, ugyanakkor nem járnak pótlékok, jutalmak stb.

Az állásidő hátránya, hogy a munkáltatói oldalon az alapbér (és a kapcsolódó járulékok) költségként jelenik meg. Előnye viszont, hogy jogi oldalról nem támadható, és hozzásegíthet a munkavállalók lojalitásának megőrzéséhez.

Törvényi feltételek

A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget – a vis maior esetét kivéve – alapbér illeti meg (Mt. 146. § [1] bekezdés).

Tipikusan alapanyag hiánya, megrendelések hiánya stb. miatti leállás esetén alkalmazott rendelkezés.
Véleményünk szerint ez a választandó megoldás, ha a munkáltató nem elháríthatatlan külső körülmények miatt állítja le a munkát, hanem a leállással járó előnyök és hátrányok egyéni mérlegelése alapján.

2. Állásidő vis maior esetén

Forgatókönyv

Ez abban a(z egyre kevésbé) különleges esetben képzelhető el, ha a munkáltató elháríthatatlan külső okból nem tudja ellátni munkával a munkavállalót.
Ebben az esetben nem kell bért fizetni a munkavállalóknak (még alapbért sem).

A vis maior előnye a munkáltató számára a költségtakarékosság. Ugyanakkor ebben az esetben a legnagyobb annak a kockázata, hogy munkaügyi pert kezdeményeznek azok a munkavállalók, akik határozatlan időre elveszítik a jövedelmüket. A másik jelentős hátrány ez esetben a dolgozói lojalitás megszűnése, hiszen a bér elmaradása arra ösztönui a munkavállalókat, hogy minél hamarabb máshol keressenek munkát.

Törvényi feltételek

Törvényi feltétel, hogy a munkáltatót elháríthatatlan külső ok akadályozza meg abban, hogy eleget tegyen a foglalkoztatási kötelezettségének (Mt. 146. § [1] bekezdés).

Véleményünk szerint akkor választható ez az opció, ha:
– a járvány miatt lehetetlenné vált a munkáltató számára a munkavállaló munkával való ellátása, pl. mert a munkavállalónak olyan üzletfelekkel kellett volna tárgyalásokat folytatnia, akik megszüntetik a személyes találkozókat, vagy az ő alkalmazottaik betegállományba kerültek, vagy
– a meghozott kormányzati intézkedések ténylegesen korlátozzák a munkavállalók mozgási szabadságát.

Még ezekben az esetekben is alaposan vizsgálandó a munkavállalók munkaköri leírása és a cégnél ténylegesen ellátott feladataik köre. Ugyanis ha átirányíthatók más feladatok ellátására, vagy otthonról is dolgozhatnak, a vis maior-ra való hivatkozás minden valószínűség szerint nem állja meg a helyét.

3. Megállapodással rendezett állásidő

Forgatókönyv

A munkáltató és a munkavállalók megállapodhatnak a munkavégzés meghatározott időtartamra való felfüggesztésének feltételeiben. Ez lehetővé teszi a munkavállalók bérének csökkentését vagy a fizetés átütemezését, feltételezve az ő beleegyezésüket.

Ez az opció lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy a költségvetésének megfelelő időbeosztást és fizetési ütemezést dolgozzon ki. Annak az esélye is csekély, hogy a munkavállalók jogi úton támadnák ezt a megoldást (mindazonáltal ld. a joggal való visszaélés tilalmára vonatkozó tájékoztatást). Végül hozzájárul a munkavállalók hűségének megőrzéséhez, akik a megállapodás megkötésének folyamatában érzékelhetik, hogy az ő érdekeiket is figyelembe veszi a munkáltató.

Törvényi feltételek

A munkavállalót, ha a munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás (Mt. 146. § [2] bekezdés).

Figyelemmel kell lenni ugyanakkor az Mt. 7. §-ára is, melynek értelmében “tilos a joggal való visszaélés”. Ez az adott esetben különösen úgy is értendő, hogy a munkavállaló nem kényszeríthető arra, hogy elfogadjon egy ilyen megállapodást, ha annak egyedüli célja az állásidő alatt fizetendő alapbérre vonatkozó rendelkezés megkerülése.

4. Otthoni munkavégzés (Home office)

Forgatókönyv

Azon munkavállalók esetében, akik képesek otthonról ellátni a feladataikat, a távmunka-végzés működőképes opció lehet.

Ebben az esetben a munkaviszony fő feltételei (munkabér, fizetett szabadság stb.) változatlanok, míg egyéb elemekben (munkavégzés megszervezése és ellenőrzése) változás áll be.

Törvényi feltételek

A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. A jelen esetben ez az „eltérő munkahely” a munkavállaló otthona (Mt. 53. § [1] bekezdés).

Az Mt. hivatkozott rendelkezése szerinti foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.
Amennyiben a “Home office”-ban töltött idő ennél hosszabb, az a munkaszerződés módosítását teszi szükségessé a távmunkavégzés lehetőségének biztosítása céljából (ld. Mt. 196. §).

5. Munkaidőkeret átszervezése

Forgatókönyv

Ez a lehetőség a munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók esetében merül fel, vagyis azon munkavállalóknál, akiknek a munkaidejét a munkáltató egy hosszabb időszak viszonylatában, jellemzően egyenlőtlenül osztotta be.

Ebben az esetben a munkaidőkeret módosítása keretében a munkavégzés nagy része átszervezhető néhány héttel vagy hónappal későbbre, a munkaidő-keretre vonatkozó szabályok szem előtt tartásával.

Törvényi feltételek

Ld. a Munka Törvénykönyvének 93-94. és §-ait, továbbá a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre és egyéb kérdésekre vonatkozóan a munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalókra specifikus rendelkezéseket.

Olvassa el legfrissebb szakmai cikkünket a 2020. március 19-én életbe lépő járványellenes intézkedésekről!

MUNKAJOG ÉS FOGLALKOZTATÁS 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram