Vissza a Newsroom-ba
TRANSZFERÁR ÚTMUTATÓ 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Transzferár bírság: Paradigmaváltás a transzferárazásban és -ellenőrzésben | News Flash

29 szeptember 2022
Transzferár_bírság

2022. július 19-én az Országgyűlés elfogadta a 2023. évi költségvetés tervezetével kapcsolatos törvényjavaslatot, illetve ezzel összhangban a Magyar Közlöny 2022. évi 127. számában megjelentek a transzferár nyilvántartással kapcsolatos változások is.

Az előző cikkünkben a szokásos piaci ár megállapításával és a transzferár korrekcióval kapcsolatos új szabályokról írtunk. Az alábbiakban a megnövekedett bírságtételekről és az előzetes árképzési megállapodásról szólunk pár szót.

Növekvő transzferár bírság tételek

Az új szabályozás értelmében változik a transzferár dokumentáció elkészítésének mulasztása esetén felmerülő büntetési tétel mértéke. A 2021-es adó évre vonatkozóan még a hiányzó és hiányosan elkészített dokumentáció 2 millió forintig terjedő mulasztási bírságot von maga után, az ismételt mulasztás pedig maximum 4 millió forint bírsággal sújtható.

A 2022-es és ezt követő adó évekre vonatkozóan ezek a bírságtételek azonban egy igen drasztikus 150%-os növekedést szenvedtek el, mely szerint egyszeri mulasztás esetén 5 millió forintra, többszöri mulasztás esetén 10 millió forintra módosulnak.

Komolyabb figyelem hárul a transzferárazás területére

A korábbi rendelkezéssel szemben a társaságiadó-bevallással együtt benyújtandó transzferárazással kapcsolatos adatszolgáltatás (itt írtunk róla) nagymértékben meg fogja könnyíteni az adóhatóság számára a – dokumentációs kötelezettség ellenére – transzferár dokumentációt nem készítő adózók kiszűrését és a hatékonyabb ellenőrzését, illetve a büntetések kivetését is.

Az adatszolgáltatási kötelezettség bevezetésének célja nyilvánvalóan nem más, mint hogy az adóhatóságot előzetesen az ellenőrzésekhez felhasználható forrásokhoz, információkhoz juttassa az adózókkal kapcsolatban, praktikusan lerövidítve ezzel az ellenőrzés folyamatát, és megsokszorozva az adott időn belül lefolytatható ellenőrzések számát.

Habár a 2023-as év tesztévnek tekinthető az új adatszolgáltatás kapcsán, feltételezhető, hogy a későbbiekben olyan digitális, automatizált megoldások születhetnek majd az adatok feldolgozására, melyek nagyban megkönnyítik majd a mulasztó adózók felkutatását, illetve az általuk szolgáltatott adatok alapján kockázatelemzést is végezhetnek a tranzakciók árazásával kapcsolatban, esetleg az adózó be nem jelentett kapcsolt feleire vonatkozóan is.

A bírságtételek növekedésével pedig gyaníthatóan fokozottan számíthatunk majd transzferár ellenőrzésekre is, hiszen ez mind az államháztartási bevételek növelése, mind az adóhatóság munkájának – a kötelező adatszolgáltatás miatti – egyszerűsödése szempontjából is ösztönzőleg hathat, melyet a szűkös erőforrások miatt a korábbiakban esetleg kevésbé mélyrehatóan tudtak megtenni.

Kétfrontos támadás

A transzferár kiigazítás módjának változtatása (itt írtunk róla) során bekövetkező adóhiány és adóbírság esetleges növekedése, illetve a mulasztási bírság növelése a jogalkotó várakozásai szerint pozitív irányba mozdítja mind a transzferár dokumentációkészítési hajlandóságot, mind pedig a transzferár elemzési precizitást.

Az ilyen módon kereszttűzbe került adózóknak a 2022. adóévük tekintetében nagy hangsúlyt kell fektetniük az évzárással és a transzferárazással kapcsolatos feladataik szinkronizációjára, az árképzésük szokásos piaci árral történő összehangolására, és a transzferár dokumentációk időben történő elkészítésére.

Nő az előzetes árképzési megállapodás (APA) eljárási díja

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 175. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  1. évi XXIV. törvény 189 § (1):

„A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás díja egyoldalú eljárásban ötmillió forint, kétoldalú vagy többoldalú eljárásban nyolcmillió forint. A díj fizetésére részletfizetés vagy fizetési halasztás nem engedélyezhető.”

Az eddigi szabályozás szerint a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás díja annyiszor 2 millió forint volt, ahány oldalú eljárást kezdeményeztek a felek. A módosítás szerint az egyoldalú eljárás korábbi 2 millió forintos díja 5 millió forintra emelkedett, míg a kétoldalú eljárás 4 millió forint helyett 8 millióra drágult, azonban a többoldalú eljárás díja 8 millió forintban maximálva lett.

A részletfizetésre és a fizetési halasztásra vonatkozó szabály nem módosult, ahogy a határozat hatályára vonatkozó szabályok sem. A szokásos piaci árat megállapító határozat hatálya továbbra is határozott időre, legalább három, legfeljebb öt évre állapítható meg. A határozat hatályának időtartama kérelemre egy alkalommal három évre meghosszabbítható.

Az APA kérelemmel kapcsolatos díjak mértékét szintén érintetlenül hagyta a jogalkotó:

  • a kérelem elutasítása, illetve visszavonása esetén a díj összegének 85%-át vissza kell téríteni;
  • meghosszabbítás és módosítás iránti eljárás esetén a díj összege az eredeti eljárásban lerótt díj 50%-a;
  • az előzetes konzultáció díjának mértéke konzultációnként 500 000 forint.

Már a módosítást megelőzően is – az APA kérelemmel kapcsolatos magas díjtétetek és magának az APA céljának a természete miatt –, jórészt a nagy adózókra korlátozódott a kérelmek benyújtása, amely ettől fogva még inkább feltételezhetővé vált.

Szerző: Köő-Tóth Zénó

TRANSZFERÁR ÚTMUTATÓ 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram