Vissza a Newsroom-ba
TRANSZFERÁR ÚTMUTATÓ 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Transzferár-adatszolgáltatás: Paradigmaváltás a transzferárazásban és -ellenőrzésben | News Flash

28 szeptember 2022

2022. július 19-én az Országgyűlés elfogadta a 2023. évi költségvetés tervezetével kapcsolatos törvényjavaslatot. Ezzel összhangban a Magyar Közlöny 2022. évi 127. számában megjelent transzferár nyilvántartással kapcsolatos változásokról írunk a jelen cikksorozatunkban, kezdve a sort a legizgalmasabbnak látszó adatszolgáltatási kötelezettséggel.

Transzferár adatszolgáltatás a Tao bevallásban

A Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 18.  § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó (kivéve a közhasznú non-profit gazdasági társaságot, és azt az adózót, amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással), a bevallás benyújtásáig köteles az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet előírásai szerint rögzíteni a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket, továbbá az éves társasági adóbevallásában az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a  szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak.”

A jogszabály szerint tehát a kapcsolt vállalkozásnak adott esetben nem csak transzferár dokumentációs kötelezettségük keletkezeik, hanem – a korábbi gyakorlattól eltérő módon – a 2022-es adó évtől a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben kötelesek adatot is szolgáltatni a társaságiadó-bevallásukban.

Az érintett vállalatoknak a korábbi években is kötelező volt elkészíteni a transzferár dokumentációit, mostantól azonban a dokumentációkban vizsgált tranzakciók szerves részét fogják képezni a Tao bevallásnak is, így ezzel az adóhatóság a transzferár nyilvántartás-készítés – Tao bevallás benyújtásával egybeeső – határidejének betartását is kikényszerítette.

A transzferár adatszolgáltatás tartalma

A Közlöny kitér arra is, hogy:

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 30.  § (8) „Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási- és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének részletes szabályait.”

A transzferár adatszolgáltatási kötelezettség pontos tartalmáról ugyan még nem készült el a miniszteri rendelet, azonban, ha ennek az adminisztrációs kötelezettségnek feltételezhetően az adóellenőrzések megkönnyítése a célja, akkor az elmúlt évek transzferár ellenőrzési tapasztalatai alapján a következő információk lehetnek majd érdekesek:

  1. A vizsgált adóévben létrejött kapcsolt ügyletek megnevezése
  2. Az ügyletekben résztvevő kapcsolt felek azonosító adatai
  3. Az ügyletekhez kapcsolódóan elszámolt bevételek/ráfordítások
  4. A szokásos piaci ellenérték megállapítására alkalmazott transzferár képzési módszer
  5. Az összehasonlító elemzéshez felhasznált összehasonlítható adatok forrása
  6. A vizsgált ügylet jövedelmezőségének meghatározására alkalmazott pénzügyi mutató
  7. A megállapított szokásos piaci ártartomány
  8. A vizsgált ügyletben alkalmazott transzferár
  9. A transzferár dokumentáció elkészítésének időpontja

Mivel a fenti felsorolás a korábbi évek adóellenőrzéseinek tapasztalatán alapul, ezért a legnagyobb esély arra mutatkozik, hogy nagyságrendileg az ott felsorolt információkról lesz érdemes előzetesen meggyőződni, hogy azok rendelkezésre állnak az adózók részére és a valóságot tükrözik.

Az új szabályozás számos vállalat transzferárazási gyakorlatát felforgathatja, hiszen az adatok időben történő előkészítése, és könyvelési/zárási folyamatokkal történő szinkronizációja jelentős szervezettséget igényel. Ennek következtében érdemes lehet egyeztetni a cégcsoport anyavállalatával is a változásokról, illetve a magyar tagvállalat árképzési módszertanát, transzferár politikáit is felülvizsgálni.

Amint a miniszteri rendeletben az adatszolgáltatási kötelezettségek listája letisztázódik, mi is beszámolunk róla cikksorozatunkban.

A határidő az határidő!

A transzferár dokumentációkat eddig is a Tao bevallás benyújtásáig kellett elkészíteni, azonban sem azt nem kellett benyújtani az adóhatósághoz, sem egyéb adatszolgáltatásra nem volt szükség. Tehát ez egyrészt egy plusz feladatot jelent a transzferárazással kapcsolatos teendők körében, másrészt a határidőt illetően is szigorodó körülményekre számíthatunk.

Az adatszolgáltatással kapcsolatos törvénymódosítást első alkalommal a 2022. december 31-ét követően benyújtott bevallás tekintetében kell alkalmazni, vagyis a 2022-es adó évre vonatkozóan már ennek megfelelően kell szervezni a transzferárazással kapcsolatos feladatokat, illetve 2023 tavaszán ez alapján elkészíteni a transzferár dokumentációkat és a Tao bevallást.

A törvény szövegezése alapján feltételezhető, hogy az adatszolgáltatás a helyi dokumentációkra fog vonatkozni; a fődokumentum esetében bizonyos feltételekkel megengedett, hogy ettől eltérő határidővel készüljön, mivel a legtöbb esetben nem a magyarországi adózó készíti el a fődokumentumot, hanem jellemzően a csoport végső anyavállalata vagy a végső anyavállalat által erre kijelölt központi vállalat, ezért nem lenne ész szerű azt az adatszolgáltatásba belevonni.

Szerző: Köő-Tóth Zénó

TRANSZFERÁR ÚTMUTATÓ 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram