Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

EPR – Kiterjesztett gyártói felelősség – a termékdíj és az EPR viszonya, számlazáradékok | News Flash

22 augusztus 2023
Ez a cikk
nyelven is elérhető

2023. július 1-jével élesedett az ún. kiterjesztett gyártói felelősség rendszer (EPR – Extended Producer Liability).

EPR – Termékdíj

Habár jelentős átfedés van a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek, és az EPR-kötelezettséggel érintett termékek között, kiemeljük, hogy vannak olyan termékcsoportok, melyek vagy csak egyik, vagy csak másik kötelezettség tárgyául szolgálnak.

Közös (EPR- és termékdíjköteles termékek):

 • akkumulátor
 • Csomagolás (nem csomagolószer, azaz a termékdíjköteles csomagolószerek csomagolásként)
 • Elektromos és elektronikus berendezések
 • Gumiabroncsok
 • Irodai papír
 • Reklámhordozó papírok

Kizárólag termékdíjköteles termékek:

 • Egyéb kőolajtermékek
 • Egyéb műanyagtermékek
 • Egyéb vegyipari termékek

Kizárólag EPR-kötelezettség alá eső termékek:

 • Egyszer használatos műanyag
 • Elem, LI-ON akkumulátor
 • Fabútorok
 • Gépjárművek
 • Sütőolaj és -zsír
 • Textiltermékek

Fontos azonban, hogy az egyes termékek további, részletes vizsgálata szükséges, tekintettel arra, hogy számos kivétel van, illetve a kötelezettségekkel érintett termékek köre pontosan meghatározott. Ez alapján nem minden elektronikus berendezés esik EPR-kötelezettség alá, ahogyan azon textiltermékek (pl. ruházati árucikkek, szőnyegek, takarók, ágyneműk, függönyök, lábbelik) köre is pontosan meghatározott, amelyek után díjfizetési kötelezettség terheli az alanyt.

Az egyes termékekkel kapcsolatban az eddig már ismert, KT és CsK kódok (termékdíj) mellett bevezetésre kerültek az EPR-hez kapcsolódóan az ún. KF kódok is, amelyek felépítésük kapcsán eltérőek az eddigiektől, és amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kötelezettségét az alany teljesíteni tudja.

Fontos, hogy a gyártó, forgalomba hozatal, saját célra történő felhasználás egyes szabályait mindkét kötelezettség esetében külön-külön jogszabály állapítja meg, így ezekben is lehetnek eltérések, és a két kötelezettséget minden esetben külön szükséges vizsgálni.

A környezetvédelmi termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá egyaránt tartozó termékeknél (ld. a felsorolást fentebb) a termékdíjat a következő szabály alapján kell megállapítani (azaz az EPR díjat minden esetben teljes tételben kell megállapítani, és a termékdíj módosulhat):

Fizetendő termékdíj  = (Környezetvédelmi termékdíj díjtétel – „EPR-díj” díjtétel) * mennyiség 

Ha a fenti számítás alapján, adott esetben a díjtételek különbség értéke negatív szám vagy nulla, akkor a számított termékdíjtétel nulla Ft/kg, ezért termékdíjat nem kell fizetni. (EPR-díjat továbbra is)

A termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozatal vagy saját célú felhasználás címén mindettől függetlenül továbbra is fennáll, vagyis az eddigiekhez hasonlóan nyilvántartást kell vezetni, bevallást kell benyújtani, csupán fizetni nem kell (amennyiben a fenti egyenlet alapján a díjtételek különbsége nulla vagy negatív).

Számlazáradék

A kötelezett gyártónak (egyes, jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve) a számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton fel kell tüntetnie a következő szöveget, a kiskereskedelmi értékesítés kivételével.

„A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.”

Amennyiben az EPR-rel érintett, azaz körforgásos termék vevője ezt igényli, akkor a számlán (vagy annak hiányában az okiraton) a következő szöveget kell (szintén a kiskereskedelem kivételével) feltüntetni.

„A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre kerül.”

Fontos, hogy az EPR-rendszer hatályba lépésével a termékdíjhoz kapcsolódó számlazáradéki előírások nem változtak.

Kiemeljük, hogy vannak a fentiektől eltérő, speciális esetek is, amelyek további vizsgálata célszerű a pontosan alkalmazandó számlazáradék megállapítása céljából, így például külföldre történő szállítás esetén.

Mik a legfontosabb feladatok?

 • A körforgásos termékek beazonosítása és a KF-kódok megképzése.
 • EPR nyilvántartásba vétel a MOHU -nál és hulladékgazdálkodási hatóságnál.
 • Külföldre szállító vevő nyilatkozatának beszerzése, kapcsolatos dokumentáció megőrzése.
 • Felkészülés az EPR-hez kapcsolódó információk számlán való helyes feltüntetésre.
 • Annak vizsgálata, hogy a 23TKORNY nyomtatványon szükséges-e változások bejelentése (átalány, egyéni teljesítés).
 • Helyes analitikus nyilvántartási rendszer kialakítása és vezetése.
 • Az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet telephelyén keletkező hulladék miatti regisztráció és szerződéskötés a MOHU Partnerportálon.

Negyedévet követő 20. napjáig:

 • Környezetvédelmi termékdíj bevallás benyújtása analitika alapján,
 • Kiterjesztett gyártói felelősségi díj (EPR) adatszolgáltatás analitika alapján.

Fontos, hogy az első bevallás határideje kivételesen 2023. október 15. napja lesz majd.

Javasolt a koncessziós társaság (MOHU) által kiállított számla adatainak felülvizsgálata,

 • megfizetés előtt: a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül vagy a
 • megfizetést követően: a tárgyévet követő év március 31-ig.

Szakértő kollégáink állnak rendelkezésre valamennyi, az új kötelezettségi rendszerhez kapcsolódó kérés esetén. Az új rendszer számos kérdést és új feladatot vethet fel a vállalkozások életében és működésében, amelyben tanácsadóink segítenek eligazodni.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram