Adó compliance szolgáltatások

Az áfa compliance szolgáltatások mellett bármely közvetlen vagy közvetett, fogyasztási jellegű adó tekintetében állunk Ügyfeleink rendelkezésére, a jövedelem adóktól kezdődően, a transzferár nyilvántartásokon át a vám-jövedék kérdésekig. Szabályozott belső folyamataink garantálják a megfelelő és mindig naprakész adminisztrációt. Adótanácsadóink állnak rendelkezésre, hogy napi szinten támogassák mind a kötelező adókötelezettségek teljesítésében, mind az eseti mérlegelést igénylő adózási kérdéseiben, hogy Ön ezzel is időt és energiát takarítson meg.

Adó regisztráció jogi személyeknek

 • Áfa regisztráció, Társasági adó regisztráció
 • Külföldi foglalkoztató regisztrálása
 • Tervezett ügyleti struktúra véleményezése, módosítási javaslatok
 • Forrásadó számítás
 • Rendes bevallások teljes körű elkészítése, benyújtása
 • Képviselet adóhatósági ellenőrzésben

Személyi jövedelemadó

 • Bérszámfejtés, meglévő rendszer felülvizsgálata
 • Cafeteria tanácsadás, szabályzat véleményezése
 • Kiküldetés, üzleti út elszámolásainak véleményezése
 • Promóciók, reklámok, nyereményjátékok véleményezése, tervezése
 • Reprezentáció, workshop, csapatépítő adókötelezettségeinek számítása, tervezése
 • Tőkejövedelmek, passzív jövedelmek véleményezése, adószámítása

Társasági adó tanácsadás, compliance

 • Ügyleti struktúra véleményezése, módosítási javaslatok
 • Kockázat elemzés, adótervezés nemzetközi ügyletek esetén
 • Adókedvezmények, forrásadó tervezése
 • Társasági adókalkuláció elkészítése, kész számítás ellenőrzése
 • Társasági adóbevallás elkészítése, kész bevallás ellenőrzése
 • Feltöltési bevallás és kalkuláció elkészítése
 • Képviselet adóhatósági ellenőrzésben

Adó regisztráció (külföldi) magánszemélyeknek

 • Adóazonosító jel igénylése
 • TAJ szám igénylése
 • Bejelentések és adatszolgáltatások teljesítése
 • Tervezett munkavégzési és jövedelmezési struktúra véleményezése
 • Adó és járulékelőleg kalkulációk elkészítése
 • Forrásadó számítás
 • Rendes éves bevallás elkészítése és benyújtása
 • Képviselet adóhatósági ellenőrzésben

Vám, jövedék, környezetvédelmi termékdíj tanácsadás, compliance

 • Regisztráció az illetékes hatóságoknál
 • Ügyleti struktúra véleményezése, kötelezettségek megállapítása
 • Rendes bevallások, adatszolgáltatások teljesítése
 • Képviselet hatóságokkal szemben, ellenőrzések során

Általános forgalmi adó

 • Ügyleti struktúra véleményezése, módosítási javaslatok
 • Áfa bevallások elkészítése, kész bevallások ellenőrzése
 • Összesítő jelentés (VIES) elkészítése
 • Képviselet adóhatósággal szemben, ellenőrzések során
 • Külföldi áfa visszaigénylés
 • Számlázó programokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Nemzetközi ügyletek előzetes minősítése, kockázat elemzés
Tanácsadói online portál

Biztonságos, hatékony és átlátható kommunikáció, hogy teljes körű online tanácsadói szolgáltatást nyújthassunk

Megfelelőség

A compliance szó egy rendkívül kifejező angol megnevezés, melyet talán a „megfelelőség” magyar szóval tudnánk leginkább leírni. Az adó compliance szolgáltatások azon tevékenységeket takarják, mellyel a tanácsadó az Ügyfél rendszeresen ismétlődő bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek jogszabályoknak való „megfelelőségét” támogatja. Ezen szolgáltatás bármely adónem tekintetében hasznos segítség lehet, legyen az Ügyfél akár belföldi vagy külföldi illetőségű, de jellemzően az általános forgalmi adóval kapcsolatban merül fel a Közösség harmonizált áfa rendszere folytán.

Európai uniós irányelvek

2004. május 1-jén Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz és hazai szabályozásunk átvette az EU hozzáadott érték adóra (HÉA, ÁFA) vonatkozó 2006/112/EK irányelvét, az ún. Hatodik Irányelvet. A 6. irányelv egységesítette az EU tagországainak áfa szabályait. Ettől az időponttól kezdve az EU tagállamok közötti ügyleteket többé nem a hagyományos értelemben vett export-import szabályok szerint kellett kezelni, hanem bevezetésre került a Közösségen belüli ügylet fogalma és a hozzákapcsolódó fordított adózás lehetősége, amely közös rendszer leghasznosabb újítása volt. Az EU közös ÁFA rendszerén belül a fordított adózás alkalmazáshatósága az ügylettípusok széles körében egyszerűsítette az adminisztrációt és segítő kezet nyújtott a kettős adóztatás elkerülésében.

A közös rendszernek köszönhetően a gazdasági tevékenységek nagy része akár egy áfa regisztráció mellett is végezhető az egyes tagállamokban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy adózó nem köteles letelepedni (céget/fióktelepet alapítani) abban a tagállamban, ahol az áfa szerinti teljesítés történik, elegendő egy adószámot igényelni az adóhatóságtól, és ezen számon keresztül intézni a magyar adókötelezettségeket. Az áfa regisztráció lehet önkéntes, de kötelező, ha az adózó által teljesített ügylet Magyarországon nem lehet fordított adózásnak tárgya, vagy áfa szerinti telephelye keletkezik/van az adózónak belföldön.

Tekintve, hogy a hivatkozott EU jogszabály egy irányelv, így a tagállamok kötelesek azt beemelni saját belső jogszabályaikba, de az EU Áfa Irányelve „csak” egy keret jogszabály. Ez azt jelenti, hogy alapvető célja a fő irány és eljárás kijelölése, de számos pontban eltérést vagy az adott pont alkalmazásának mérlegelését engedi meg a tagállamoknak, lehetőséget adva ezzel az egyes országoknak, hogy belső folyamataikhoz igazítsák. Az így keletkezett eltérő helyi szabályok és az EU bírósági jogesetek hosszú sora az egységes rendszert mégis különösen szerteágazóvá és változatossá teszi. Az ügyletek megfelelő Áfa-beli kezelése és így az adókockázatok kezelhető szinten tartása komoly szakmai tapasztalatot és az EU gyakorlatának részletekbe menő ismeretét kívánja meg.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram