Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

SZJA 2023: Közeleg a személyi jövedelemadó bevallás ideje | News Flash

17 február 2023
Ez a cikk
nyelven is elérhető

Közelgő SZJA-szezon – külföldiek magyarországi jövedelme, magyarok külföldi jövedelme és az igénybevehető kedvezmények. A 2022-es évre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallások benyújtási határideje 2023. május 22.

SZJA bevallás alkalmazottaknak

Az adóhatóság azoknak, akik rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval vagy ezt külön kérik, és akiknek kizárólag kifizetőtől származik bevétele (például alkalmazottként) olyan formában készíti elő bevallását, amely a fenti dátummal automatikusan véglegessé válik, és benyújtott bevallássá alakul.

Egyéni vállalkozók és külföldi jövedelem

Számos esetben azonban a tervezetek kiegészítésére vagy teljes bevallás elkészítésre van szükség. Ez igaz többek között az egyéni vállalkozókra, azonban számos olyan magánszemélyre is, akiknek külföldről származik jövedelme.

Főszabály szerint, azok számára, akiknek adóilletőségük Magyarországon található, a bevallási kötelezettség teljes, azaz nem csak a hazai forrásból származó jövedelmüket szükséges itthon bevallaniuk, hanem az ún. „világjövedelmüket”, azaz valamennyi, külföldről származó jövedelmüket is függetlenül attól, hogy azután már külföldön az adót megfizették-e.

Igaz ez azokra az elemekre is, amelyek után valamely hatályos nemzetközi egyezmény alapján az adó megfizetése külföldön megtörtént, és itthon már nem szükséges azután személyi jövedelemadót fizetni. Habár ezután adófizetési kötelezettség itthon nem keletkezik, amennyiben a magánszemély ezt nem tünteti fel adóbevallásában, akár mulasztási bírságra is számíthat.

Azon magánszemélyek esetében pedig, akik nem magyar adóilletőségűek, azonban a Magyarországon töltött idő és tevékenység alapján itt is keletkezik adófizetési kötelezettségük, szükséges, hogy az itt adóköteles jövedelmükről adóbevallást nyújtsanak be.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy abban az országban, ahol az adott jövedelem adózik, azt szükséges bevallani, míg az illetőség szerinti országban valamennyi jövedelmet szükséges közölni a hatósággal, azt is, amely egy másik országban lett csak adóköteles valamely kettős adóztatást kizárásáról szóló egyezmény alapján.

A magyar Szja törvény a belföldi illetőségű magánszemélyekhez hasonló megítélésben részesíti az egyébként külföldi adóilletőségű személyeket az egyes, igénybe vehető kedvezmények kapcsán.  Egyetlen további feltételt támaszt velük szemben csupán, ha élni szeretnének a magyarországi adókedvezmények valamelyikével.

Ha az összes, nem önálló tevékenységből származó jövedelem (például munkaviszony) és az önálló tevékenységből származó jövedelem (ideértve különösen a vállalkozói jövedelmet és a vállalkozói osztalékalapot vagy az átalányadó alapját), valamint a nyugdíj és más hasonló, a korábbi foglalkoztatásra tekintettel megszerzett jövedelem legalább 75%-a Magyarországon adóztatható meg, akkor a külföldi adóügyi illetőségű magánszemély jogosult igénybe venni a magyar adókedvezményeket.

Fontos azonban, hogy az egyes kedvezmények csak akkor vehetők igénybe, ha ugyanarra tekintettel, ugyanabban az időszakban más államban kedvezményt nem érvényesített.

Ez alapján, ha valaki például Magyarországon tölti kiküldetését hosszabb időtartamon keresztül, és éves jövedelmének legalább 75%-a itthon lesz adóköteles, akkor bármely magyar adóilletőségű személyhez hasonlóan igénybe veheti a következő kedvezményeket:

  1. Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
  2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye
  3. 30 év alatti anyák kedvezménye (2023. adóévtől)
  4. Személyi kedvezmény
  5. Első házasok kedvezménye
  6. Családi kedvezmény

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményre (NÉTAK) az jogosult, aki legalább 4 vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után családi pótlékra jogosult vagy, ha már nem jogosult, legalább 12 évig az volt, illetve, ha a családi pótlékra jogosultság a gyermek halála miatt szűnt meg. Szintén a fentieknek megfelelő gyermeknek kell tekinteni, aki szociális intézményben kap ellátást fogyatékossága miatt, emiatt nem részesül az anya családi pótlékban, azonban a többi gyermek utáni juttatás során ezt figyelembe veszik.

A NÉTAK-ra való jogosultság esetén az anyának nem kell az Szja tv. szerinti személyi jövedelemadót fizetnie, a kedvezménynek nincs felső határa.

25 éven aluli fiatalok kedvezménye

25 éven aluli fiatalok kedvezményét valamennyi, 25. életévét be nem töltött fiatal igénybe veheti. A kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem alapján képzett adóalapot csökkenti. A kedvezmény maximálisan 2022-ben havonta maximum 433.700 forint volt, ami 65.055 forint adómegtakarítást jelentett, a 2023-as évben havonta 499.952 forint, amely 74.993 forint adómegtakarítást jelent.

30 év alatti anyák kedvezménye

30 év alatti anyák kedvezményét azok a 25. életévüket betöltött, 30 évnél fiatalabb anyák vehetik igénybe, akik családi kedvezményre jogosultak vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekük után, és az erre való jogosultság 2022. december 31.-e után nyílt meg. A kedvezmény mértéke megegyezik a 25 év alatti fiatalok kedvezményének mértékével.

Személyi kedvezmény

személyi kedvezményre az jogosult, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségek valamelyikében szenved, és erről orvosi igazolással rendelkezik, valamint az, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, amely esetben a jogosultságról szóló határozat szolgál alátámasztó dokumentumként. A szükséges orvosi igazolást szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa vagy az általuk készített dokumentáció alapján háziorvos állíthatja ki.

Első házasok kedvezménye

Az első házasok kedvezményét az a házaspár veheti igénybe, ahol a házastársak legalább egyike első házasságát köti. Ekkor, az is érvényesítheti a kedvezményt, akiknek nem ez az első házassága. A házasságkötés helye (külföld, belföld) nem mérvadó. A kedvezményre a bejegyzett élettársak is jogosultak, a jogszabály alapján a házastárs kifejezés alatt őket is érteni kell. A kedvezmény a házasságkötést követő első hónaptól 24 hónapon keresztül jár, mértéke 33.335 forint, ez havonta 5 ezer forint adómegtakarítást jelent a gyakorlatban.

Családi kedvezmény

családi kedvezmény azoknak a magánszemélyeknek igénybe vehető, akik családi pótlékra jogosultak (szülők, szülő élettársa meghatározott esetekben), valamint az alábbi személyi körnek: azok a szülők, akik felváltva gondozzák gyermeküket, a családi pótlékra jogosulttal együtt élő házastárs, a várandós nő és házastársa, saját jogán jogosult gyermek, külföldi jogszabály alapján családi pótlékra jogosultak. A kedvezmény mértéke függ az eltartottak, valamint a kedvezményezett eltartottak számától, illetve 2023-tól annak mértéke emelt, ha valamelyik kedvezményezett eltartott súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg.

Személyi jövedelemadó bevallás készítésével és a kedvezmények érvényesítésével kapcsolatban állunk szíves rendelkezésükre.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram