Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Változtak az egyszerűsített végelszámolás szabályai! | News Flash

8 augusztus 2018
Ez a cikk
nyelven is elérhető

2018. július 1-jétől változnak az egyszerűsített végelszámolás szabályai. Azon adóalanyok jogosultak az egyszerűsített végelszámolásra, akik:

  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezettek
  • a végelszámolás kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezik.

Maga az egyszerűsítés abban rejlik, hogy nem szükséges a cégbíróságra bejelenteni a végelszámolás tényét, hanem csak az adóhatóság részére kell a bejelentést megtenni. Az adóhatóság a végelszámolás tényét automatikusan jelenti a cégbíróság részére, és a cégbíróság automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a cég névváltozását. Az adóhatósági bejelentésre a végelszámolás tényéről szóló határozat meghozatalától számított tizenöt nap áll rendelkezésre. A bejelentést az általános változásbejelentő lapon (T201), az erre a célra rendszeresített részben (B04-es lap) kell megtenni.

Az egyszerűsített végelszámolás során a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselője látja el. A végelszámolói teendők nem térnek el a normál végelszámolás szabályaitól, felelősségeitől.

Amennyiben a cég legfőbb szerve úgy dönt, hogy a végelszámolást megszüntetik és a cég működésének folytatása mellett dönt, szintén bejelentési kötelezettség keletkezik az adóhatóság részére.

Az egyszerűsített végelszámolás befejezése

Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a százötven napos határidő lejárta előtt az adóhatóság részére szintén be kell jelenteni. Itt is igaz, hogy az adóhatóság automatikusan értesíti a cégbíróságot a végelszámolás befejezéséről. A cég törlésére az adóhatóság ad engedélyt, amennyiben adóigazgatási és társadalombiztosítási akadály nem merül fel (vagyis a cég teljesítette az összes bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét). Ebben az esetben nem szükséges külön kérelem formájában megkérni az adóhatóság igazolását arról, hogy a cég minden bevallási, adatszolgáltatási, társadalombiztosítási kötelezettségnek eleget tett-e. Az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg elektronikus úton a cégbíróság részére meg kell küldeni a vagyonfelosztási javaslatot, illetve az ehhez kapcsolódó elfogadó határozatot. Az egyszerűsített végelszámolás során azonban figyelni kell arra, hogy a vagyonfelosztási javaslatot, illetve az ehhez kapcsolódó határozatot csak a meghatározott iratminta alapján lehet elkészíteni. Amennyiben a 150 napos határidőn belül a vállalkozás nem tud eleget tenni a végelszámolás befejezésének, úgy az eljárást a végelszámolás általános szabályai szerint folytathatja (ebben az esetben változásbejegyzési kérelem előterjesztése kötelező), ennek hiányában a cégbíróság a 211. napon hivatalból dönt a végelszámolás befejezéséről.

Tehát az egyszerűsített végelszámolás során megfordul az eddig gyakorlat; a bejelentés nem a cégbíróság felé történik, hanem az adóhatóság felé és az adóhatóság értesíti a cégbíróságot. A fentiek értelmében az egyszerűsített végelszámolás során az egész ügymenetből ki lehet hagyni az ügyvéd közreműködését, hiszen nem szükséges semmilyen dokumentum ügyvéd általi ellenjegyzése és cégbíróságra történő benyújtása. Ezzel időt és pénz tudnak spórolni azon vállalkozások, akik megfelelnek az egyszerűsített végelszámolás kritériumainak.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram