Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

COVID-19: Járványellenes intézkedések április 21 – Adózási könnyítések | News Flash

27 április 2020

Régóta vártunk már az anyagi és eljárásjogi szabályozást érintő, adózási könnyítéseket hozó Kormányrendelet megjelenését. 2020. április 21-én meg is jelent a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet.

1. Elsőként vegyük sorra az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítéseket:

A 2020. április 22. és szeptember 30. között esedékessé váló adó- és járulékmegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségnek, valamint az éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adó- és járulékelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségnek 2020. szeptember 30-ig tehetnek eleget az adózók az alábbi adónemekben:

 • társasági adó
 • kisvállalati adó
 • helyi iparűzési adó
 • energiaellátók jövedelemadója
 • innovációs járulék

Ha a bevallási kötelezettségek elhalasztása mellett dönt az adózó, annak fontos hozadéka, hogy az adóelőlegeket az utolsó (2018. adóévről)  beadott bevallásban bevallott előleg összegében kell megfizetnie szeptember 30-ig. Jó hír viszont, hogy adóelőleg mérsékléssel bárki élhet, akinek számításai szerint a 2020. évben kezdődő adóév adója, illetve járuléka várhatóan nem éri el az adó-, illetve járulékelőleg összegét.

2. Megérkezett a beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés is:

A Számv. tv. szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők, ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek, 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak. Az ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét is ettől a naptól kell számítani. Nem vonatkozik ez a szabály a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolóira.

3. Megtörtént a SZÉP kártya formájában-béren kívüli juttatásként- adható összegek megemelése és annak időszakos mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól:

Rekreációs keretösszeg 2020. évben duplájára – költségvetési szervek esetén 400 ezer Ft, illetve más munkáltató esetén 800 ezer Ft-ra– emelkedik.

Béren kívüli juttatásnak minősül 2020. évben:

1) a SZÉP kártya szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer Ft (korábbi 225 ezer Ft helyett),

2) a SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer Ft (korábbi 150 ezer Ft helyett),

3) a SZÉP kártya szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer Ft (korábbi 75 ezer Ft helyett) összegig.

A munkáltató a 2020. április 22-június 30. között Széchenyi Pihenő Kártyára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összegek után nem fizet szociális hozzájárulási adót.

4. Felfüggesztésre került a vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó 2020. április 22.-2020. december 31.között, de az Önkormányzatok a be nem szedett adó erejéig költségvetési támogatásban részesülnek.

A fenti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz (kivéve, ha annak összege nulla).

5. Jelentős könnyítések az adóigazgatási szabályokban

Megbízható adózói minősítés

A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül

 • az esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással, vagy a fenti időszakban
 • megindított végrehajtási eljárásra való hivatkozással, továbbá amiatt, hogy
 • 500 eFt-ot meghaladó nettó adótartozással rendelkezik, vagy amiatt, hogy
 • a tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye nem pozitív.

Kockázatos adózói minősítés

A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés során az állami adó- és vámhatóság a kockázatos adózói minősítéskor a feltételek vizsgálata során figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adókülönbözetet.

A hagyományos fizetési kedvezményeken kívül további, speciális kérelmekkel élhetnek az adózók:

A korábban hatályban lévő fizetési kedvezmények és adómérséklési lehetőségeken túl a Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében két fizetési könnyítési lehetőséget ajánl fel az adózók részére. A két lehetőség közül csak az egyikkel lehet élni, az adózóknak ezért a lehetőségek közül választaniuk kell.

Április 22-től a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig elektronikus úton kérhet az adózó,

 1. az adóhatóságnál nyilvántartott legfeljebb öt millió Ft összegű adóra, – egy alkalommal –
  • legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy
  • legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést, ha a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

vagy

 1. egy alkalommal, kizárólag csak egy adónemben fennálló adótartozást legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió Ft-ot meg nem haladó összegben történő mérséklést, ha az adótartozás megfizetése a gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

Az eljárás illetékmentés az adóhatóság rendelkezésére álló ügyintézési határidő 15 nap.

Nagy összegű adóhiánnyal és nagy összegű adótartozással rendelkezők közzététele

A nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzététele során az állami adó- és vámhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét.

A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik nap negyedévét követő nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzététele során az állami adó- és vámhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő harminc napon belül esedékes adótartozást.

EKAER- kockázati biztosíték mentesség

Az adózó a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól a kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység miatti EKAER szám megállapítása során. Az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul, hivatalból intézkedik a 2020. április 22-t megelőzően az elkülönített letéti számlára befizetett kockázati biztosíték összegének az adózó részére történő visszautalása, illetve a vállalt garancia felmondásához szükséges hozzájárulásának a pénzintézet részére történő továbbítása iránt.

A pénztárgépek éves felülvizsgálata

A pénztárgépeken az üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek. Ha ez a határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül köteles elvégeztetni.

Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták éves felülvizsgálata

Szintén a veszélyhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül köteles elvégeztetni az üzemeltető a kötelező felülvizsgálatot az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták esetében.

Egészségügyi szolgáltatás fizetés nélküli szabadság esetén

A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló továbbra is egészségügyi szolgáltatásra jogosult marad.

2020. május 1-jétől a munkáltató – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig – egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg ezen munkavállaló után. A NAV a munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.

6. 2020. július 1. napjától hatályba lépő változások:

 • A szociális hozzájárulási adó mértéke 2 %-kal csökken, 15,5 %-ra változik.
 • A kifizető az ekhoalap összege után 15,5% százalék ekhót fizet.
 • Ha magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére, akkor megállapított jövedelem 87 %-át kell jövedelemként figyelembe vennie a korábbi 85 % helyett.
 • KATA: Az ellátások számításának alapja havi 102 000 Ft, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 170 000 Ft lesz.

7. 2021. január 1. napjától hatályba lépő változás:

 • KIVA mértéke 11 % lesz.
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram