Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

COVID-19: Járványellenes intézkedések március 23. – További könnyítéseket rendelt el a kormány | News Flash

25 március 2020
Ez a cikk
nyelven is elérhető

COVID-19: Járványellenes intézkedések március 23. – Könnyítések a végrehajtás, a családtámogatási ellátások, a GYES, a GYED, valamint a KATA és KIVA adóalanyok adózása, a szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás és járulékfizetés terén.

A Magyar Közlöny tegnap éjjel megjelent számában közzétett rendeletek az alábbi könnyítésekről rendelkeznek a Magyarországon működő vállalatok, magánadósok, gyermeket nevelők és bankkártya használók javára.

57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni 2020. március 24. napjától:

 • végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor
 • ha az adós részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, azt a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja
 • végrehajtó a személyes ügyfélfogadását felfüggeszti
 • a felvilágosítást kérőnek távközlési eszköz útján felvilágosítás adható
 • hagyományos árverés nem tartható,
 • helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható
 • ingatlan kiürítése iránt intézkedni nem lehet
 • végrehajtó a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt nem intézkedhet
 • végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt nem intézkedhet
 • végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének

Az adós kérelmére a végrehajtást foganatosító bíróság felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény.

Speciálisan az adóhatóság előtt folyamatban lévő eljárásokat érintő rendelkezések:

 • március 24. napjától szünetelnek az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtási eljárások.
 • március 24. napjától a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése.

A szünetelő ügyekben az adóhatóság a következők szerint jár el:

 • Ha az adóhatóság által indított inkasszót a pénzforgalmi szolgáltató még nem teljesítette, az adóhatóság az inkasszó visszavonásáról haladéktalanul intézkedik.
 • Ha a pénzforgalmi szolgáltató az inkasszót a szünetelés ideje alatt teljesítette és az összeget az adóhatóság részére átutalta, az adóhatóság azt a tudomására jutásától számított 8 napon belül visszatéríti az adósnak.
 • Ha az adóhatóság jövedelemletiltást foganatosított és a munkáltató a behajtani kívánt összeget még nem utalta át az adóhatóság részére, az adóhatóság a jövedelemletiltás alapján történő levonás felfüggesztéséről tájékoztatja a munkáltatót.
 • A munkáltatónak az általa a jövedelemletiltás alapján a szünetelés ideje alatt levont, de az adóhatóság részére még át nem utalt összeget az adós részére vissza kell térítenie.
 • A munkáltató által a jövedelemletiltás alapján a szünetelés kezdő napját követően, a szünetelés ideje alatt az adóhatóság részére átutalt összeget az adóhatóság 8 napon belül visszatéríti az adósnak.

58/2020. (III. 23.) Korm. rendelete

 • gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik

59/2020. (III. 23.) Korm. rendelete

 • veszélyhelyzet ideje alatt a gyermekgondozási díjra (GYED), a nagyszülői gyermekgondozási díjra, továbbá a méltányosságból igénybe vehető gyermekgondozási díjra fennálló jogosultságot továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell.
 • a gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES) és a gyermeknevelési támogatásra (GYET) fennálló jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell.

60/2020. (III. 23.) Korm. rendelete

 • a pénzforgalmi szolgáltató nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést, ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a tizenötezer forintot.

A Kormány rendelet szerint legkésőbb 2020. április 15-től megvalósul, hogy az érintéssel működő fizetésnél már nem 5.000 Ft  lesz a limit, hanem csak a 15.000 Ft feletti fizetésnél várják tőlünk a kártya PIN kódját.

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelete

 • nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie,
 • nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie,
 • a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetnie
 • 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan, annak a
 • kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
 • egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
 • a társas vállalkozónak e jogállására tekintettel,

aki a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzi, vagyis adózónak a 2020. március 24. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a az alábbi tevékenységekből származott:

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),

f ) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),

j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és

k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

A fentiekben felsorolt gazdálkodók közül azoknál, aki rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezettek, a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az Mmtv. 23. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének kétharmada. Ők egyebekben rehabilitációs hozzájárulás előleget sem kötelesek fizetni .

Azon KIVA adóalany, amely a fenti tevékenységek valamelyikét tényleges főtevékenységként folytatja, e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

Azon KATA adóalany, aki a következő tevékenységek valamelyikét folytatja (a továbbiakban: mentesített tevékenységet folytató) 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól.

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
 2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
 3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
 4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
 5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
 6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
 7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
 8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
 9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
 10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
 11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
 12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
 13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
 14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
 15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
 16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
 17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
 18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
 19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
 20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
 21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
 22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
 23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
 24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
 25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
 26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

A KATA adóalany a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását részletekben, pótlékmentesen fizetheti meg.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram