Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Általános forgalmi adó 2024 | eBook

1 február 2024
Ez a cikk
nyelven is elérhető

A belföldi és külföldi vállalkozásokat egyaránt érintő számos intézkedés kiváltja a magyarországi áfa-regisztrációs kötelezettséget. Az alapvető áttekintés érdekében szakértőink átfogó ebook-ot készítettek az általános forgalmi adóról. Tudjon meg többet az áfakulcsokról, az adóalanyok regisztrációjáról, a helyi adóhatóságokkal való kommunikációról, a megfelelésről és az áfabevallás benyújtásáról, az uniós tagállamokba vagy harmadik országokba történő áfa-visszatérítésről és a szankciókról.

Bővebb információért töltse le az ingyenes ebook-ot!

ÁFA Kulcsok

Alapvető és csökkentett ÁFA kulcsok

27% a magyarországi alap ÁFA-kulcs az EU ÁFA-irányelvének megfelelően.

5% a kedvezményes adómérték, amely a tej, baromfihús, friss tojás, gyógyszerek, könyvek, folyóiratok, egyes nagytestű élő állatok, távfűtési szolgáltatások, művészek által magánrendezvényeken előadott hangszeres élőzene, éttermek, kereskedelmi szálláshelyszolgáltatás és internet esetében alkalmazandó.

18% a tejtermékekre, tejből, kukoricából, keményítőből készült termékekre és a szabadtéri rendezvények szolgáltatóira alkalmazható.

0% napilapokra vonatkozik 2024-től (amik legalább heti 4 alkalommal megjelennek).

Belföldi fordított adózási mechanizmus

Amennyiben a vevő és az eladó is adóalany, és nem mentesül az áfa alól, bizonyos szolgáltatások és termékértékesítés tekintetében belföldi fordított adózási mechanizmust szükséges alkalmazni. Az eladónak a számlán az áfa feltüntetése helyett jeleznie kell, hogy az ügyletre fordított adózási mechanizmus vonatkozik; így a vevőnek áfát kell fizetnie az illetékes adóhatóságnak. Belföldi fordított áfa alkalmazható építési engedélyköteles szolgáltatásokra, bővítéssel, szerkezetátalakítással, épületbontással kapcsolatos építési munkákra, karbantartásra, egyes fémtermékek, gabona, fedezeti eszközök értékesítésre, ingatlanértékesítésre, üvegházhatású gáz kibocsátással kapcsolatos kereskedési jogokra – ha az eladó az adókötelezettséget, valamint a meghatározott építési és egyéb szerelési munkákhoz kapcsolódó munkaerőkölcsönzést választja.

Export az Európai Unión belül és kívül

A más uniós tagállamokba irányuló termékértékesítés mentes a hozzáadottérték-adó alól, ha a terméket az adott tagállamban bejegyzett hozzáadottérték-adó fizetőnek szállítják, és a terméket bármely más tagállamba szállítják. A termékek kivitele mentes az ÁFA alól, de a vámhatóságok általi megerősítéshez kötött.

Adóalap

Az adóalap megegyezik mindazzal, amit a termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért kapottnak kell tekinteni vagy kapni kell. Harmadik országból történő termékimport esetén az adóalap a vámérték alapján kerül megállapításra.

A belföldi adóalanyok ÁFA-regisztrációja

Önkéntes és kötelező regisztráció

Magyarországon minden belföldi adóalany a törvény szerint áfafizető. Az adóalanyoknak minden vállalkozási tevékenység megkezdése előtt legalább egy áfa-számot kell regisztráltatniuk. Utólagos áfa regisztrációra is van lehetőség, de ez késedelmi kötbér kockázatot jelen. Nincs olyan küszöbérték, amely a kötelezettséget alkalmazhatóvá vagy nem alkalmazhatóvá teszi.

Csoportos nyilvántartásba vétel adóalanyok számára

Csoportos áfa-regisztráció lehetséges Magyarországon.

Több, Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy állandó telephellyel rendelkező, kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalany is részt vehet a csoportos áfa-regisztrációban, és így áfa szempontjából egyetlen adóalanynak minősülhet.

Az ÁFA-nyilvántartásba vétel egyéb adatai

Az adóalanyoknak akkor is regisztráltatniuk kell magukat, hogy uniós ÁFA-számot szerezzenek, ha uniós ügyleteket hajtanak végre, például más uniós tagállamokba irányuló szolgáltatást nyújtanak, vagy más uniós tagállamokból származó termékeket vagy szolgáltatásokat szereznek be. Ezt a regisztrációt előre kell elvégezni, mert visszamenőleges regisztrációra nincs lehetőség. Emellett a törvény értelmében természetes személyek előzetes regisztráció nélkül is válhatnak áfafizetővé, például új közlekedési eszközök, épületek vagy beépítetlen földterületek sorozatos ügyletek keretében történő értékesítése esetén.

A külföldi adóalanyok meghatározása

A külföldi adóalanyok meghatározása

Külföldi adóalany az a szervezet, amely nem rendelkezik magyarországi székhellyel, telephellyel vagy állandó telephellyel, de olyan gazdasági tevékenységet folytat, amelynek teljesítési helye Magyarországon van.

Kötelező regisztráció a külföldi adóalanyok számára

A külföldi adóalanyok Magyarországon áfa-regisztrációra kötelesek minden olyan áfa-köteles tevékenységet megelőzően, amelynek teljesítési helye Magyarországon van – kivéve például a távértékesítést. A távértékesítés szabályai 2021. július 1-jétől jelentősen megváltoztak. Az egyablakos ügyintézés (“OSS”) egységes áfabevallás bevezetése miatt. Júliustól az egy országból árukat küldő B2Cértékesítőknek nem kell többé külföldi áfa-regisztrációra jelentkezniük és többszörös áfa-bevallást kitölteniük azokban az országokban, ahol értékesítenek. Ehelyett választhatják, hogy egyszerűen kitöltenek és benyújtanak egy új OSS-bevallást. Az egyik legfontosabb változás egy 10 000 EUR-s közös küszöbérték létrehozása, amely alatt a határokon átnyúló B2C uniós értékesítések továbbra is a feladás helye szerinti tagállam áfaszabályainak hatálya alá tartoznak, e küszöbérték felett pedig a célország áfaszabályainak hatálya alá kerülnek az értékesítések.

Kommunikáció a hatóságokkal

Az ÁFA helyi törvényes képviselete

Magyarországon nem kötelező az adótanácsadó általi helyi képviselet.

A külföldi személyeknek azonban bizonyos helyzetekben helyi képviseletre lehet szükségük.

Jogszabályi nyelvezet

Az adóhatósággal való kapcsolattartás kizárólag magyar nyelven történhet

Kommunikáció a hatóságokkal

Az adóalany elektronikus formában, az adóhatóság cégkapu vagy ügyfélkapu portálján keresztül kommunikálhat az adóhatósággal.

Az elektronikus kommunikációhoz minősített elektronikus aláírásra van szükség

ÁFA megfelelőség és bevallások benyújtása

Adózási időszak és az ÁFA-bevallás benyújtásának határideje

Magyarországon a naptári hónapot a vállalkozási tevékenység megkezdésekor tekintik adóidőszaknak. Később, a pénzügyi mutatók alapján ez naptári negyedévre vagy naptári évre módosítható.

Az ÁFA-bevallásokat havonta, negyedévente vagy évente kell benyújtani. A határidő az adott időszakot követő hónap 20. napja. Az éves ÁFA-bevallást az adott adóévet követő február 25-ig kell benyújtani. 

Összesítő lista és egyéb dokumentumok

Az összesítő listát az adott időszakot követő 20. napig kell benyújtani, ami általában a naptári hónapot jelenti. Az EK-értékesítési jegyzéket egy naptári negyedévre vonatkozóan is be lehet nyújtani, amennyiben az adóalany negyedévente nyújtja be a áfabevallást, és a más uniós tagállamokba szállított termékek értéke az adott naptári negyedévben nem haladja meg az 50 000 EUR küszöbértéket.

Az áfabevallás mellett a beérkezett számlák adatait tartalmazó ellenőrző nyilatkozatot is be kell nyújtani abban az esetben, ha az előzetesen felszámított áfa összegét levonják.

Számlaadatok valós idejű jelentése

A jogszabály azonnali és automatizált adatfeltöltést ír elő a NAV online számlarendszerébe, integrálva az adózók számla szoftverébe. 2021. április 1-től a valós idejű számlaadat-szolgáltatás köre szinte minden HU Áfa azonosítóval kiállított kimenő számlára kiterjedt. Ennek a kötelezettségnek a be nem tartása jelentős mulasztási bírságot vonhat maga után.

ÁFA visszatérítés az EU tagállamaiba

Külföldi adóalanyok visszatérítése

A külföldi adóalanyok számára meghatározott feltételek teljesülése esetén lehetséges az ÁFA-visszatérítés.

Az ÁFA-visszatérítés benyújtásának határideje és helye

A Közösség egy másik tagállamában letelepedett adóalanyok esetében az áfa-visszatérítési jog azzal a feltétellel gyakorolható, hogy az áfa-visszatérítési kérelmet az érintett tagállam adóhatóságán keresztül nyújtják be. A magyar állami adóhatóság a Közösség más tagállamában benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó áfa-visszatérítési kérelemről akkor hoz határozatot, ha a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany a kérelmet legkésőbb a visszatérítési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig indokoltan nyújtotta be. A fenti határidő elmulasztása esetén a folytatás iránti kérelem nem fogadható el.

Minimális összeg és alkalmazandó időszak

Az igényelt ÁFA minimális összegének az adott naptári évre vonatkozóan legalább 50 EUR-nak kell lennie.
Az ÁFA-visszatérítés rövidebb időszakra is kérhető. Ez azonban nem lehet rövidebb 3 naptári hónapnál, és az ÁFA értékének legalább 400 EUR-nak kell lennie.

Az ÁFA értéke rövidebb időszakokra
400 €

%
A naptári évre vonatkozó áfa értéke
50 €

%

ÁFA-visszatérítés harmadik országoknak

ÁFA-visszatérítési feltételek

Liechtenstein, Svájc, Norvégia, Norvégia, Szerbia, Egyesült Királyság és Törökország esetében lehetőség van az ÁFA- visszatérítésre harmadik országokba, bár korlátozásokkal.

Az ÁFA-visszatérítés benyújtásának határideje és helye

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany közvetlenül a magyarországi állami adóhatósághoz nyújtja be áfa-visszatérítési kérelmét.

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany legkésőbb a visszatérítési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig benyújtja az ÁFA-visszatérítési kérelmét, amennyiben a kérelemnek addig az időpontig be kell érkeznie az állami adóhatósághoz. A fenti határidő elmulasztása esetén a folytatás iránti kérelem nem fogadható el.

Az ÁFA-visszaigénylés határideje a visszatérítési kérelem benyújtásától számított 4-8 hónap.

Az ÁFA-visszatérítés minimális összege és az alkalmazandó időszak

Az igényelt ÁFA értékének az adott naptári évre vonatkozóan legalább 50 EUR-nak kell lennie.

Az ÁFA-visszatérítés fél naptári évre is igényelhető. Ebben az esetben azonban a kért áfa értékének meg kell haladnia a 400 eurót.

A fél naptári évre vonatkozó ÁFA értéke
400 €

%
A naptári évre vonatkozó ÁFA értéke
50 €

%

Az ÁFA-szabályok be nem tartásának szankciói

A jogszabálysértés jellegétől függően a be nem tartásért a helyzet és a súlyosság alapján pénzbüntetés szabható ki. HUF 1,000,000 a bírság maximális összege jogsértésenként. Plusz 5% a 2024. január 31-i 10%-os jegybanki alapkamathoz hozzáadódik a késedelmi kamat.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
usermap-markerdownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram