Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

2020. május 1. napjával bevezetésre kerül a kiskereskedelmi adó | News Flash

16 április 2020
Ez a cikk
nyelven is elérhető

A járvány elleni védekezési alap egyik forrásaként 2020. május 1. napjával bevezetésre kerül a kiskereskedelmi adó. A kiskereskedelmi adó szabályait a 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. A kiskereskedelmi adó számos tevékenységet végző kül- és belföldi illetőségű adózót érinteni fog, a Rendelet hatálya alá tartozó kereskedelmi ágazatok közül felsorolunk néhányat:

 • Személygépjármű-, könnyűgépjármű kiskereskedelem
 • Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem
 • Ruházati cikk, bútor, háztartási gép, vasáru, kozmetikai termék, ékszer, játék, sportcikk kiskereskedelem
 • Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelem
 • Gyógyszer és gyógyászati termék kiskereskedelem
 • Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
 • Könyvek, újságok, papíráru kiskereskedelem
 • Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelem

Az adó alapja az adózók kiskereskedelmi tevékenységből származó nettó árbevétele, növelve az ezen szektorra jellemző további – szállító partnerek részére nyújtott szolgáltatásból származó – bevételekkel, melyek nem kerülnek tételesen felsorolásra a Rendeletben, de ilyenek lehetnek a különböző bónuszok, marketing-szolgáltatásokhoz, valamint a logisztikai szolgáltatáshoz kötődő bevételek. Az adó alapjában továbbá figyelembe kell venni a kiskereskedelmi partner felé szállítóik által nyújtott engedményeket is.

Az adóelkerülés lehetőségének a kizárása miatt a Tao tv. szerinti kapcsolt vállalkozások nettó árbevételét össze kell adni az adóalap összegének meghatározásához.

A kiskereskedelmi adó progresszív mértéke az alábbiak szerint alakul:

 • az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0 százalék,
 • az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1 százalék,
 • az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4 százalék,
 • az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5 százalék.

Az adó összege az adóalap adómértékkel számított összegének a 2020. május 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig terjedő időszak napjainak a teljes adóév naptári napjaiban képviselt aránya szerint megállapított hányada lesz.

Az első havi adóelőleget az adózók 2020. május 31-ig kötelesek bevallani, melynek összege fő szabály szerint a 2020. május 1-jét megelőző utolsó, beszámolóval lezárt adóévi tevékenységből származó nettó árbevételnek a fenti adómértékkel számított 1/12-ed része.

Havi adóelőlegeket azon naptári hónapok utolsó napjáig kell fizetni, amely hónapokban a veszélyhelyzet legalább 1 napig fennáll.

Előleg mérséklés is kérhető abban az esetben, ha az adózó havi adóelőleg esedékességét megelőző hónapban elért nettó árbevétele nem érte el az előző év azonos hónapja nettó árbevételének 60%-át, mert ez esetben az állami adóhatóság az adózó kérelmére az adóelőleg összegét ezen árbevétel-csökkenéssel arányosan mérsékli.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram