Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Reprezentáció, továbbképzés, szakmai rendezvények adózása | News Flash

19 április 2022

Rendezvények adózása

Tapasztalataink szerint esetenként jelentős összegű megtakarítás érhető el a fenti rendezvényekhez, tréningekhez stb. kapcsolódó juttatások, költségelemek kedvező minősítése által. Ehhez a felmerült juttatási- és költség-elemek mindegyikét külön-külön szükséges vizsgálni, hogy milyen juttatásnak minősülnek. Az ezzel kapcsolatos adózási tudnivalókat szeretnénk röviden összefoglalni.

Hallgassa meg podcastunkat a témában!

Rendezvényen nyújtott reprezentáció adózása

A munkahelyi/szakmai rendezvényeken történő általában ingyenes (vagy kedvezményes) részvétel révén a munkatársak/külsős vendégek egy sajátos, nem pénzbeli jövedelmet szereznek, juttatásban részesülnek (pl. a rendezvényen történő étel-, italfogyasztás, szórakozási lehetőség, oktatási-képzési szolgáltatás, szállás és utazás stb.) Az egyes juttatások adózásával kapcsolatosan az Szja törvény eltérően rendelkezik. Valamennyi rendezvényt a maga sajátosságaival külön-külön érdemes vizsgálni, tekintettel arra, hogy a jogszabályok szigorú feltételeket támasztanak azok minősítésével szemben.

Melyek a reprezentációs események

Reprezentációnak a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) minősül azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.

„Reprezentációs” rendezvény lehet például egy üzleti tárgyalás, szakmai rendezvény (pl. cégcsoporton belüli együttműködés, kommunikáció hatékonyságának növelése céljából szervezett esemény), az adott egyház hitélete szerinti egyházi ünnep (karácsony, húsvét, pünkösd, hanuka stb.); a diplomácia területén a nemzetközi gyakorlat alapján kialakult vendéglátás; vagy állami ünnepről való megemlékezés. Magyarországon kizárólag az augusztus 20-a minősül állami ünnepnek, tehát a március 15-én vagy az október 23-án tartott ünnepségek, a nemzetközi nőnap, május elseje, vagy a munkahelyi közösségek értekezletei alkalmával nyújtott vendéglátás nem reprezentáció.

Az egyes juttatási elemek adózása

És most nézzük a „reprezentációs” rendezvényekkel kapcsolatos egyes költség elemek adózását:

  • a résztvevő vendégek szállás- és utazási költsége reprezentáció, és adóköteles;
  • a kifizetővel munkaviszonyban álló, vagy a rendezvény lebonyolításában részt vevő (munkát végző) személyek részére az utazás és a szállás kifizető által viselt költsége az Szja-tv. 7.  (1) bekezdés g) pontja alapján nem adóköteles jövedelem, azonban hozzátartozóik esetében már az
  • a felszolgált étel-ital, és egyéb catering, függetlenül az esemény jellegétől mindig adóköteles reprezentáció;
  • a szakmai rendezvényen a szabadidős célú tevékenységekkel kapcsolatos költségek (rekreációs/sport program szervező díja, sportpálya bérlési díja stb.) mind adókötelesek;
  • a szakmai rendezvény helyszínéül bérelt terem díja a kifizető tevékenységével összefüggésben felmerülő költség, és nem adóköteles reprezentációs költség;
  • amennyiben pl. a szakmai rendezvény vacsorával zárul, de a vacsorára nem a rendezvény helyszínén, hanem egy vendéglátóhelyen kerül sor, akkor viszont az éttermi vacsorához bérelt különterem díja is az adóköteles reprezentációs költség részét képezi.

Amennyiben a rendezvény nem felel meg a reprezentáció fogalmának – mert például célját, helyszínét, időtartamát stb. tekintve nagyobb mértékben a vendéglátásról, a szabadidő kellemes eltöltéséről, nem pedig a hivatali, szakmai, üzleti eseményről szól –, akkor a vendéglátás és a szabadidő-program költsége az Szja-tv. 70. § (6) bekezdés b) pontja szerinti juttatásként adózik: egyidejűleg több magánszemély részvételével szervezett rendezvény, esemény alkalmával nyújtott vendéglátás és más szolgáltatás költsége. Ebben az esetben, ha a szórakozás mérvadó, akár egy, a szakmai rendezvény és szórakozás elemeit vegyítő rendezvényen, abban az esetben a munkavégzés céljából jelen lévő résztvevők utazási- és szállásköltségei sem számolhatók el az üzleti utazás szabályai alapján, azok nem lehetnek adómentesek.

Személyi jövedelemadózását tekintve azonban a reprezentációhoz hasonlóan adózik a fenti eset is, természetbeni juttatásként: 1,18-szoros szorzóval 15 százalék szja-t és 13 százalék szociális hozzájárulási adót kell fizetni a kifizetőnek).

Konferencia/továbbképzéshez kötődő utak költségei

Az Szja-tv. 3. § 10. pontja alapján hivatali üzleti útnak minősül többek között a belföldi és a külföldi kiküldetés, ideértve a szakmai konferencián, továbbképzésen való részvételt is. Ehhez kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás hasonlóan adózik mint a reprezentáció. Ugyanakkor az étkezés és egyéb szolgáltatások értéke nélküli részvételi díj nem adóköteles bevétel, ha a konferencián történő részvétel a munkakör betöltéséhez kapcsolódó ismeretek megszerzését szolgálja. Ha a részvételi díj a rendezvényen történő ellátás költségeit is magában foglalja, akkor az adóköteles juttatásnak minősül a magánszemélyt oda delegáló munkáltató cégnél. Ilyenkor érdemes a konferencia szervezőjétől az említett juttatások értékéről igazolást beszereznie a cégnek a pontos adóalap megállapítása érdekében.

Társasági adó és Áfa következmények

Az áfa törvény általános rendelkezései alapján a fenti reprezentációs és egyéb formában adott juttatásokon felmerülő bejövő áfa levonható, amennyiben azt bizonyíthatóan áfa-köteles gazdasági tevékenységéhez hasznosítja a cég, figyelembe véve a levonási tiltásokat is. Figyelemmel kell lenni arra, hogy vendéglátó-ipari szolgáltatás, szórakoztatási célú szolgáltatás (pl. állófogadás céljából étterem bérleti díja is idetartozik), étel-ital áfája teljes körű levonási tiltás alá esik. A társasági adó szempontjából adóalapban elismert költségnek minősül különösen az alkalmazott, vezető tisztségviselő, azok közeli hozzátartozója részére személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg, a reprezentáció és az ahhoz kapcsolódó adó- és járulék befizetések.

Amennyiben társaságuk jelentős összeget fordít ilyen jellegű rendezvényekre, tréningekre, javasoljuk azok adózási felülvizsgálatát, amelyben az Accace tanácsadói szívesen állnak rendelkezésre.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram