Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Online adatszolgáltatás változás: féléves felkészülési idő a bevezetésre | News Flash

31 január 2020
Ez a cikk
nyelven is elérhető

Online adatszolgáltatás változás és a számlázás változása: féléves felkészülési idő áll rendelkezésre a bevezetésre, 2020. július 1-től kell felkészülni az első változásokra.

Az online adatszolgáltatás változásáról már az adóhatóság korábbi publikációiból is sejteni lehetett, a korábban részlegesen bevezetett online adatszolgáltatás sikerén felbuzdulva, a hatóság 2020. közepétől teljes körű adatszolgáltatásra kötelezi a vállalkozókat. A módosítások általános indokolása szerint a bevezetés célja a gazdaságfehérítő és az adóadminisztrációt egyszerűsítő megoldások elérése.

Bár a bevezetés már 2018-ban is egy éves csúszásban volt, az akkori rendszer így sem indult zökkenők nélkül. Viszont két év távlatában már elmondhatjuk, és a Pénzügyminisztérium információi ezt alá is támasztják, az online számlarendszer sikeresen vizsgázott, bevezetésének köszönhetően egy év alatt 200-250 milliárd forint plusz bevételt termelt az államkasszának.

A továbbiakban az Adóhatóság két időpontban vezet be módosításokat. E kétlépcsős módosítás megtörténte után az Adóhivatalnak már minden információ rendelkezésére áll ahhoz, hogy elkészítse a vállalkozások ÁFA-bevallás tervezetét – hasonlóan a magánszemélyek SZJA bevallásához.

2020. július 01-től a következő változásokra kell felkészülni:

1. Online adatszolgáltatás változás

1.1. Számlakibocsátó oldaláról

 • az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden olyan számlára, amelyet belföldön teljesített termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról belföldi adóalany részére állítottak ki (tehát nem csupán a legalább 100 ezer Ft ÁFA-tartalmú számlákról kell adatot szolgáltatni, hanem az összes, ÁFA összeget tartalmazó vagy nem tartalmazó számláról- pl. fordított adózású ügyletek vagy adómentes szolgáltatások)
 • ha a teljesítést előlegfizetés előzte meg, akkor a teljesítésről szóló végszámlánál az előleggel csökkentett összegről kell adatot szolgáltatni
 • az 500 ezer Ft-ot el nem érő, nyomdai úton előállított számlák esetében az adatszolgáltatási kötelezettség a korábbi 5 napról 4 napra csökken
 • átmeneti rendelkezés szerint azon számlák esetében, melyeket még 2020. július 1-je előtt bocsátottak ki – az ÁFA teljesítési időponttól függetlenül – még a 2020.június 30-án érvényes szabályokat kell alkalmazni.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a számlázási szoftverek fejlesztőivel – ha eddig nem tették meg – mielőbb vegyék fel a kapcsolatot, illetve győződjenek meg arról, hogy szoftverük megfelel-e a fentebb leírt követelményeknek.

1.2 Számlabefogadó oldaláról

 • az adóalanynak az általa befogadott számlákat értékhatártól függetlenül szerepeltetnie kell az ÁFA bevallás részét képező összesítő jelentésben. Az összesítő jelentésben szereplő számlák módosítása, érvénytelenítése esetén – értékhatártól függetlenül – az ezekhez kapcsolódó számlával egy tekintet alá eső dokumentumokról is nyilatkozni szükséges
 • ha a teljesítést előlegfizetés előzte meg, akkor a teljesítésről szóló végszámlánál az előleggel csökkentett összegről kell adatot szolgáltatni
 • átmeneti rendelkezés szerint azon számlák esetében, melyek alapján az adóalany a júniusi (havi bevallók), a 2020.II.negyedévi (negyedéves bevallók) illetve 2020. évi (éves bevallók) adómegállapítási időszakban gyakorol ÁFA levonási jogot – még a 2020.június 30-án érvényes szabályokat kell alkalmazni.

Itt is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a könyvelési szoftverek fejlesztőivel és ellenőrizzék, hogy a cég által használt  szoftver a fenti kigyűjtéseket megfelelően tudja-e kezelni.

Az online adatszolgáltatásról az Adóhivatal honlapján is tájékozódhat: https://onlineszamla.nav.gov.hu/home

2. Számlakibocsátás határideje

– a számlakibocsátásra rendelkezésre álló határidőt 15 napról 8 napra csökkentik; tehát a teljesítést követő 8 napon belül kell kiállítani a számlákat

3. Számla kötelező adattartalma

– a belföldön gazdasági céllal letelepedett adóalany által a belföldön nyilvántartásba vett számlabefogadó adóalany adószámának első nyolc számjegyét kötelező feltüntetni minden számla esetén; tehát az adószám feltüntetése akkor is kötelező, ha a számla ÁFA tartalma nem éri el a 100 ezer Ft-t vagy a számla nem tartalmaz ÁFA-t (pl. fordított adózás, adómentes ügylet esetén is)

4. Számlaadási kötelezettség

Az adóalanyoknak a következő, tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítésről ill. szolgáltatásnyújtásról számlát kell kiállítaniuk: (korábban elegendő volt számviteli bizonylat kiállítása is)

 • beépítetlen ingatlan/ingatlanrész és a hozzá tartozó földrész értékesítése
 • beépített ingatlan/ingatlanrész értékesítése
 • nem közszolgáltató által végzett humán egészségügyi ellátás, fogorvosi ellátás
 • egyéb (nem közoktatási, felsőoktatási) oktatási tevékenység
 • együttműködő közösség által tagjai részére adómentesen nyújtott szolgáltatások

2021. január 01-től – a jelenlegi tervek szerint – a következő változásokra kell felkészülni:

Adatot kell szolgáltatni minden olyan belföldi teljesítési helyű ügyletről kiállított, kibocsátott számláról, melyre a magyar számlázási szabályok vonatkoznak. Kivételként csak a Közösség másik tagállamában teljesült ügyleteket és a távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabály szerint (MOSS, egyablakos rendszer alkalmazásával) adózókat említi a törvény. Ez azt jelenti, hogy ettől az időponttól kezdve már nem csak az adóalanyoknak kiállított számláról kell adatot szolgáltatni, hanem az kiterjed a nem adóalanyok részére kibocsátott számlákra is. A nem adóalany természetes személyeknek kiállított számla esetén nem kell adatot szolgáltatni a vevő nevéről, illetve címéről.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram