Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nemzetközi fuvarozás áfa-szabályai | News Flash

16 március 2022

Nemzetközi fuvarozás áfa szabályainak áttekintése

Cikkünkben a nemzetközi fuvarozás áfa szabályait gyűjtjük össze, amelyek 2019-ben változtak meg.

Egy alvállalkozói láncon keresztül megvalósuló fuvarozás során a fuvarozókban és a speditőrben is felmerülhetnek az alábbi kérdések:

  • Számít-e, hogy importfuvarról, exportfuvarról vagy tranzitfuvarról van-e szó?
  • Mi az, amit áfa nélkül lehet számlázni és mi az, amit már áfásan kell?

Jelen cikkünkben a fenti kérdésekre adjuk meg a választ, az általunk bemutatásra kerülő esetek magyar adóalanyok közötti ügyletekre vonatkoznak.

Az egyik legfőbb dolog, amit számításba kell vennünk, vagyis az elhatárolás egyik lényegi eleme, hogy importfuvarról, exportfuvarról vagy tranzitfuvarról van-e szó. A exportfuvarhoz és tranzitfuvarhoz kapcsolódó szabályokban történtek lényegi változások 2019-ben, az importhoz kapcsolódó áfa-kezelésre vonatkozó szabályok régóta változatlanok.

Exporthoz és tranzitfuvarhoz kapcsolódó szolgáltatások

Az Áfa tv. 102. § (1) bekezdése alapján mentes az adó alól a szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha az olyan termékhez kapcsolódik közvetlenül, amely kiviteli eljárás hatálya alá vonva elhagyja a Közösség területét és a Közösség területéről való kiléptetés tényét a kiléptető hatóság igazolja.

Az Áfa tv. 102. § (3) bekezdése szerint a mentesség akkor alkalmazható, ha a szolgáltatást közvetlenül egy olyan személynek vagy szervezetnek nyújtják, aki a termékekkel az export eljárást megvalósítja. Így a szállítási szolgáltatás csak akkor lehet áfamentes, ha azt közvetlenül az exportőrnek nyújtják.

Az Áfa tv. 102. § (3) bekezdése érinti azon szolgáltatásokat is, amelyek olyan árukhoz kapcsolódnak, amelyek nincsenek szabad forgalomban. Nem kell áfát felszámolni tehát abban az esetben, ha a tranzitfuvarozási szolgáltatást közvetlenül azon személy, szervezet részére nyújtják, aki a terméket a külső/belső közösségi árutovábbítási eljárás alá vonta.

Mindezek következtében alvállalkozó lánc esetén a láncba tartozó minden egyes további – magyar adóalanyok közötti – tranzakció áfa-köteles ügyletnek minősül.

Importhoz kapcsolódó szolgáltatások

Az Áfa tv. 93. § (2) bekezdése alapján mentes az adó alól a szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha annak ellenértéke az importált termék adóalapjába a 74. §, illetőleg a 75. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése szerint beépül.

Az Áfa tv.74. § (1) bekezdése értelmében termék importja esetében az import áfa alapja megegyezik az importált termék megállapított vámértékével.

Az Áfa tv. 75. §-a szerint a termékek importálása tekintetében az import áfa alapja magában foglalja az olyan járulékos költségeket is, mint a jutalék, az ügynöki díj, a csomagolási, fuvarozási és biztosítási költségek, amelyek az importáló közösségi tagállamon belül az első rendeltetési helyig merülnek fel. Továbbá, ha a vámkezelés időpontjában további egy – Közösségen belüli – rendeltetési hely is ismert, akkor az import áfa alapja magában foglalja azon költségeket is, amelyek az utóbb említett rendeltetési helyig merülnek fel.

A szállítási szolgáltatás a magyar adóalanyok között továbbra is áfa-mentességet élvezhet, ha a vámkezelés során az importérték (import áfa alapja) magában foglalja a fuvardíj költségét is. A mentesség azonban csak akkor alkalmazható, ha a szolgáltatást közvetlenül az importáló részére nyújtják. Azt a tényt, hogy az import érték a fuvarozási költséget tartalmazza, bizonyítékokkal kell alátámasztania az áfa-mentességet alkalmazó szereplőnek.

Tekintse meg tanácsadói szolgáltatásainkat!

Adótanácsadás | Tranzakciós tanácsadás | Jogi tanácsadás | Vállalati & adminisztrációs szolgáltatások

Számlázás

A számlázás során a fentiekre tekintettel kell lenni, mivel a gazdálkodók csak saját kockázatukra számlázhatnak adómentesen, és amennyiben egy esetleges adóellenőrzés elvitathatná az adómentességet és megállapítaná, hogy mégsem történt meg a fuvarköltségek import adóalapban történő adóztatása, akkor annak következményeit a gazdálkodó viselné.

Nem mehetünk el amellett sem, és erre valamennyi fuvarozó és speditőr figyelmét felhívjuk, hogy ha olyan fuvarozásról fogadnak be áfás számlát, amit nem terhelne áfa, akkor a jogosulatlanul levont általános forgalmi adó miatt állapíthat meg az adóhatóság adóhiányt.

Javasoljuk, hogy gondolják át a saját folyamataikat és körültekintően járjanak el az alvállalkozói láncban betöltött pozíciójuk megítélésekor, az ügyletek besorolásakor, valamint a vámeljárásokhoz kapcsolódó dokumentációk beszerzésekor.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram