Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Miként értékesíthetünk külföldi személyeknek áfa-mentesen? | News Flash

29 augusztus 2016

A külföldi utas által visszaigényelhető áfa fogalma nem ismeretlen az adószakmában dolgozók körében. Jelen hírlevelünkben bemutatjuk ezen ügyletekre vonatkozó feltételeket és eljárási módokat.

A Héa irányelvvel összhangban az Áfa tv. az adómentes export értékesítések körébe beemelte azokat a termékértékesítéseket, melyeket külföldi utas részére teljesít az értékesítő, és a külföldi utas személyi vagy útipoggyásza részeként hagyja el az Európai Közösséget. Az export értékesítés adómentességének feltétele, hogy a termék 90 napon belül elhagyja a Közösség területét, melyet a vámhatóság igazol.

Letöltés

Ki minősül külföldi utasnak?

Mielőtt belevágunk a vonatkozó szabályok ismertetésébe, először érdemes tisztázni, ki is minősül külföldi utasnak. Külföldi utas kizárólag természetes személy lehet, aki

  • nem állampolgára az EU egyik tagországának sem, és nem jogosult egyetlen Közösségi tagállamban sem állandó ott tartózkodásra, illetve
  • aki bár állampolgára valamely Közösségi tagállamnak, azonban a lakóhelye a Közösség területén kívül van.

Az adómentesség feltételei

Ahhoz, hogy az adómentesség érvényesíthető legyen, a következő feltételeknek együttesen meg kell felelni:

  • Az értékesített termék adót is tartalmazó ellenértékének meg kell haladnia a 175 eurónak megfelelő pénzösszeget. Az értékhatárt nem termékenként, hanem számlánként kell vizsgálni. A törvény által megadott határösszeget egész évre vonatkozóan a megelőző év október hónapjának első munkanapján érvényes MNB által közzétett árfolyamot alkalmazva kell átváltani. Tehát 2016-ban a 2015. október 1-én érvényes árfolyam alkalmazandó. A kapott összeget 1000 forintra kell kerekíteni, melynek megfelelően 2016. évben 55.000 forint a törvény által meghatározott értékhatár.
  • A külföldi utasnak igazolnia kell jogállását, miszerint külföldi utasnak minősül, melyet úti okmányával vagy személye azonosítására szolgáló egyéb, Magyarország által elismert érvényes közokirattal tud megtenni.
  • Számlát kell kérnie az értékesítőtől a vásárlásról, valamint ki kell tölteniük az adó-visszaigénylő lapot, melyet 3 példányban kell kiállítani. Azon fel kell tüntetni a külföldi utas személyi okmányában szereplő adatokat. A kitöltött nyomtatványból az első két példányt a külföldi utas magával viszi, egy pedig az értékesítőnél marad.
  • Minden számlához külön adó-visszaigénylő lapot kell kitölteni, tehát egy adó-visszaigénylő lap kizárólag egy számla adatait tartalmazhatja. A nyomtatványt magyar, angol, német vagy francia nyelven lehet kitölteni. Csak az adóhatóság által jóváhagyott, illetve rendszeresített nyomtatvány alkalmazható. Eltérő nyomtatvány használata esetében az adóhatóság előzetes jóváhagyására van szükség. Az adó-visszaigénylő lapnak a termékértékesítőnél kell elérhetőnek lenni.
  • A terméknek az értékesítéstől számított 90 napon belül el kell hagynia a Közösség területét a külföldi utas poggyászában. A kivitel tényét az a vámhatóság igazolja, melynek illetőségi területén a külföldi utas elhagyja a Közösség területét. Az igazolás érvényességéhez szükségszerű az értékesítésről szóló eredeti számla bemutatása, valamint az adó-visszaigénylő lap vámhatóság által történő záradékolása és bélyegzése. A záradékolt és lebélyegzett adó-visszaigénylő lap második példánya az eljáró vámhatóságnál marad.
  • Végül a záradékolt és lebélyegzett adó-visszaigénylő lap első példányát a számlával együtt a külföldi utasnak vissza kell juttatnia az értékesítőhöz

Az adómentesség érvényesítése

Az értékesítő kétféleképpen érvényesítheti az adómentességet.

1. Főszabály szerint közvetve érvényesíthető, ami az áfának a külföldi utas részére történő utólagos visszatérítését jelenti. Erre akkor van lehetőség, amikor a külföldi utas visszajuttatta számlájának saját példányát, valamint a kiléptető vámhatóság által záradékolt és lebélyegzett adó-visszaigénylő lap első példányát az értékesítőhöz.
Főszabály szerint forintban és készpénzben kell visszatérítenie az értékesítőnek az adót a külföldi utas részére, azonban ettől eltérő pénznemben és fizetési módban is megállapodhatnak.
A számlát, melynek adótartalmát a külföldi utas részére visszatérítették, az „áfa elszámolva” jelöléssel kell ellátni, ezzel megakadályozva az ismételt adó-visszatérítést. Mielőtt a számlát az értékesítő visszaszolgáltatja a külföldi utas részére, köteles arról fotómásolatot készíteni, melyet meg kell őriznie a többi, az értékesítéshez kapcsolódó dokumentummal egyetemben (számla 2. példánya, valamint a kiléptető vámhatóság által záradékolt és lebélyegzett adó-visszaigénylő lap első példánya, és az általa kitöltött adó-visszaigénylő lap harmadik példánya).
Az értékesítésről kiállított számlán áthárított adót a termékértékesítést is magába foglaló időszakra vonatkozó áfa-bevallásban szerepelteti, mint fizetendő adó. Miután visszatérítette a külföldi utas részére az áthárított adó összegét (a megfelelő bizonylatok birtokában), a vonatkozó adó-megállapítási időszakról szóló bevallásban csökkentheti fizetendő adója összegét a visszatérített adó összegével, melyet a bevallás 30. sorában kell feltüntetnie.
2. Másik módszer, hogy a termék értékesítője eleve adómentes számlát állít ki az értékesítésről, melyet saját kockázatára megtehet. A külföldi utasnak ebben az esetben is vissza kell küldenie a záradékolt és lebélyegzett adó-visszaigénylő lapot az adómentesség érvényesítéséhez. Azonban ha ez elmarad, és az értékesítő a későbbiekben nem tudja igazolni, hogy a termék 90 napon belül elhagyta a Közösség területét, akkor önellenőrzés keretében szükséges módosítania az értékesítés teljesítési időpontját is magába foglaló időszakról szóló áfa bevallását és utólag köteles megfizetni az elmaradt adót.
A külföldi utas helyett nevében és képviseletében megbízottja is eljárhat. Ebben az esetben azonban írásbeli meghatalmazással kell rendelkeznie az eljáró személynek, melyet az értékesítő rendelkezésére kell bocsátania.

Reméljük, összefoglalónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdései merülnek fel a témával kapcsolatban, adótanácsadóink állnak rendelkezésére.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram