Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Magánszemélynek ajándékozna? Ezekkel az adóterhekkel kell számolnia Magyarországon! | News Flash

16 november 2021

Gyakran előfordul, hogy magánszemélyek reprezentációs események alkalmával, vagy azon kívül üzleti ajándékot kapnak, de ennek a juttatásnak nem kell feltétlenül egy adott rendezvényhez, alkalomhoz kapcsolódnia (és vásárláshoz sem kell kötődnie). A magánszemélyek részére nyújtható juttatásoknak igen széles tárháza van. Jelen összefoglalónkban rövid áttekintést igyekszünk adni a lehetséges juttatásokról és azok adózási vonzatairól.

Mit is jelent az ajándék?

Érdemes azzal kezdeni, hogy az Szja tv. a magánszemély bevételének tekinti az általa bármely formában – pénzben (ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt is) és/vagy a nem pénzben – mástól megszerzett vagyoni értéket. Ez utóbbi kategóriába sorolandó különösen az utalvány, értékkel bíró dolog, elengedett vagy átvállalt tartozás, kamatkedvezmény. Tekintettel a törvény eltérő szabályozásaira, az alábbi három főtípus határozható meg:

 1. Normál adózású juttatások
 2. Kedvezményes adózású juttatások
 3. Adómentesség mellett adható juttatások.

Normál adózású juttatások

Normál adózás alá esnek azon juttatások, melyeket egyik kedvezményes vagy adómentes kategóriába sem lehet besorolni.

Az ilyen juttatások adózását minden esetben a felek között érvényben lévő alapjogviszony határozza meg. Így tehát ha munkavállalónak adok nem kedvezményes és nem adómentes juttatást, akkor azt a bérekkel megegyező módon kell adózás alá vonni. Ha ugyanezt egy megbízási jogviszonyban lévő magánszemély kapja, akkor az önálló tevékenységre vonatkozó adózási szabályok alkalmazandóak. Ha semmilyen kapcsolat nincs a kifizető és a kedvezményezett között, akkor többnyire egyéb jövedelemként adózik a juttatás.

Kedvezményes adózású juttatások

Ebbe a kategóriába többségében az Szja tv. 70.§ szerinti ún. egyes meghatározott juttatások tartoznak, de lehetnek egyéb okból kedvezményesebb adózásúak (pl. ajándéksorsolás).

Az ilyen címen adott juttatásokkal kapcsolatos adófizetési kötelezettség minden esetben a kifizetőt terheli.

Az adóteher az alább részletezett

 • – 4. pontok esetében a juttatás 1,18-szorosa után 15% szja és 15,5% SZOCHO,
 • pont esetében pedig csak 15% szja a juttatás 1,18-szorosa után.

A következő juttatások sorolhatóak a kedvezményes adózás alá:

 1. Reprezentáció

A reprezentáció a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.).

Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy amennyiben a körülményekből és dokumentumokból az derül ki, hogy a rendezvény célja a szórakozás volt, semmint hivatali, vagy üzleti, akkor a juttatás már nem minősíthető reprezentációnak.

 1. Üzleti ajándék

Üzleti ajándék – alkalomtól és értékhatártól függetlenül – a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány).

 1. Csekély értékű ajándék

Csekély értékű ajándék a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó (2021-ben 16.740 forint) értékű termék, illetve szolgáltatás. Csekély értékű ajándék évente legfeljebb egy alkalommal juttatható. Az e típusú juttatás egyik feltétele, hogy a juttató köteles nyilvántartást vezetni a kedvezményes adózás alkalmazhatósága érdekében. A listának tartalmaznia kell az ajándék típusát, értékét, az átadás időpontját, valamint a megajándékozott adatait. Figyelem: alapvetően csak munkavállalónak, annak közeli hozzátartozójának, szakszervezeti tagnak, annak közeli hozzátartozójának és egyes szakmai gyakorlatok alatt a tanulónak juttatható. Ettől eltérő esetben csak akkor lehet kedvezményes adózású, ha a kedvezményezett fél a kifizetőtől más jövedelmet az adóévben nem szerez.

 1. Kedvezményes adózású üzletpolitikai juttatás

A kedvezményes adózás vonatkozik azon juttatásokra is, melyek nem minősülnek sem üzleti ajándéknak, sem pedig adómentes üzletpolitikai juttatásnak, de vitathatatlanul reklám célt szolgálnak. Ezek jellemzően azok a juttatások, melyek nem kapcsolódnak vásárláshoz: pl. FB oldalt like-olók között kerül egy ajándék kisorsolásra.

Amennyiben azonban az ilyen típusú juttatások a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartoznak, már nem vonatkozik rájuk a kedvezményes adózás.

 1. Ajándéksorsolás

Az Szja tv 76.§-a kedvezményes adózást enged azon ajándéksorsolásoknak, melyek a szerencsejátékról szóló törvény szerint engedély nélkül szervezhetőek. Egy ajándéksorsolást az alábbi feltételek mellett lehet engedély nélkül szervezni:

 • a sorsolás szervezője áruk, szolgáltatások értékesítését végzi;
 • a játékban csak termék, illetve szolgáltatás vásárlója vehet részt;
 • a vásárló a vásárláskor, vagy a szolgáltatás igénybevételekor kapott sorsjeggyel vesz részt a sorsoláson; és
 • nyilvános húzás útján történik a nyertes kiválasztása
 • a nyeremény nem pénz.

Ajándéksorsolás esetén az Szja tv. 76. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, tehát az adóalap 1,18-szorosa után a 15% szja-t meg kell fizetni, azonban a kifizetőt nem terheli SZOCHO fizetési kötelezettség.

Tekintse meg tanácsadói szolgáltatásainkat!

Adótanácsadás | Tranzakciós tanácsadás | Jogi tanácsadás | Vállalati & adminisztrációs szolgáltatások

Adómentesen adható juttatások

Bizonyos feltételek fennállása esetén adómentes juttatások is adhatóak a magánszemélyeknek, melyeket a törvény által meghatározott áruminta, illetve üzletpolitikai juttatás formájában tehetünk meg.
Az Szja tv. árumintaként ismeri el a forgalmazott termék kisebb egységét, amely kizárólag az adott termék bemutatását szolgálja, és amely fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva tartós használatra nem alkalmas. Az árumintát az adott termék megismertetése céljából szokták adni.
Az egyik leggyakoribb az üzletpolitikai célból adott juttatás, ami a következő feltételekkel lehet adómentes:

 • vásárláshoz kötöttnek kell lennie;
 • üzletpolitikai, reklámcélt kell megvalósítania;
 • magánszemélyek széles körében nyilvánosan kell meghirdetni kampány keretében (ha szervező cég honlapján megjelenik, az is elegendő),
 • a magánszemélynek adott nyereménynek, árengedménynek, visszatérítésnek vagy más kedvezmény formájában adott juttatásnak kell lennie;
 • nem lehet vetélkedő, verseny, illetve nem lehet az Szjt. hatálya alá tartozó ajándéksorsolás.

Az alábbi promóciók, rendezvények keretében adott juttatások, ajándékok is adómentesen adhatóak a magánszemély üzleti partnerek részére:

 • kifizető által fenntartott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvény;
 • sporteseményre szóló belépőjegy;
 • kulturális szolgáltatásra felhasználható utalvány;
 • nonprofit szervezetek által adómentesen adható juttatások, jótékony célú rendezvények, egyház által adott évi egyszeri tárgy jutalom értékéből az 5000 forintot meg nem haladó összeg.

Társasági adó és Áfa következmények

Az áfa törvény általános rendelkezései alapján, amennyiben egy társaság ingyenesen terméket ad át üzleti ajándékként/promóciós célból, és a kapcsolódó áfát a beszerzéskor levonta, akkor áfa fizetési kötelezettsége mindenképp fog keletkezni az átadónak. Ez alól kivétel, ha kis értékű terméknek minősül (nem haladja meg az egyedi értéke az 5.000 Ft-ot), illetve az áruminta, melyek átadása nem minősül termékértékesítésnek, így nem von áfa fizetési kötelezettséget maga után. A társasági adó szempontjából továbbra is elismert költségnek minősül az üzleti ajándék címen elszámolt juttatás, illetve az üzletpolitikai, reklám célból nyújtott juttatás.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram