Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Forintról más devizanemre történő váltás számviteli teendői | News Flash

30 november 2021
Ez a cikk
nyelven is elérhető

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy milyen teendők merülnek fel,  amikor egy vállalkozás úgy dönt, hogy forint helyett más devizában kívánja a könyveit vezetni.

Társaság taggyűlési határozat

A legelső és legfontosabb teendő, hogy a társaság taggyűlési határozat keretében dönt a devizanem váltásról. Ezt a tényt a cégbíróság bejegyzi, és ettől a naptól kezdve a társaság a könyveit a választott devizában vezetheti.

A Számviteli törvény 145. § (1) bekezdés értelémben az áttérés napjával, mint mérlegfordulónappal éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót kell készíteni a devizanem váltás előtti pénznemben. Ebben az esetben célszerű az amúgy is alkalmazott mérlegfordulónappal áttérni a választott deviza szerinti könyvelésre, és így nem szükséges külön beszámolót készíteni. Fontos kiemelni, hogy az áttérés előtti beszámolót az általános szabályok szerint (mérlegforduló napot követő ötödik hónap utolsó napja) letétbe kell helyezni, közzé kell tenni.

Konvertálás a választott devizanemre

A következő lépés, hogy az elfogadott éves beszámolóban, egyszerűsített éves beszámolóban szereplő adatokat át kell konvertálni a választott devizanemre, és ebben a devizanemben kell elkészíteni a nyitó adatokat tartalmazó éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót.

Az átszámítás során az alábbi pontokat kell figyelembe venni:

  • Az átszámítást a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamon, reciprok értéken kell elvégezni (speciális szabály, amelyre külön figyelni kell)
  • A választott devizában fenálló követeléseket, deviza készletet, kötelezettségeket a nyilvántartásuk szerinti értéken kell kimutatni
  • A jegyzett tőkét a választott devizában a cégbíróságon bejegyzett összeggel kell megjeleníteni

A fenti említett átváltások során különbözetek keletkezhetnek, amelyeket az alábbiak szerint kell rendezni:

  • A nyereség jellegű különbözettel a tőketartalékot kell növelni
  • A veszteség jellegű különbözettel az eredménytartalékot kell csökkenteni

A jegyzett tőkében keletkező különbözetet az alábbiak szerint kell kimutatni:

  • Amennyiben az átszámított érték az alacsonyabb, a tőketartalék pozitív összegéig a tőketartalékot, azt meghaladóan az eredménytartalékot kell csökkenteni
  • Amennyiben az átszámított érték a több, a tőketartalékot kell növelni.

A választott deviza szerinti nyitó éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót könyvvizsgálóval hitelesíttetni szükséges, de nem kell közzétenni. Ez a beszámoló lesz az alapdokumentuma a választott deviza szerinti nyitó főkönyvnek.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram