Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Foglalkoztatás Európában – Munkajogi szempontok | Infografika

31 május 2023
Ez a cikk
nyelven is elérhető

A rugalmas munkajogi szabályozás elengedhetetlen az új vállalkozások létrehozásának, a már működő cégek növekedésének és a karrierlehetőségek megteremtésének előmozdításához. Az európai országok sajátos munkajogi keretekkel rendelkeznek, mégis versenyképesek a befektetők számára.

Az európai munkajogi vonatkozásokról szóló infografikánk összefoglalja és összehasonlítja az európai országok, például a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és az Egyesült Királyság munkajogi vonatkozásait.


Általános munkaszerződés határozott időre

A helyi jogszabályok 2 fő szerződéstípust határoznak meg: határozatlan és határozott idejű szerződéseket. Az utóbbiakra a törvény által meghatározott feltételek és korlátozások vonatkoznak.

Határozott idejű szerződés időtartama

CSEH KÖZTÁRSASÁG
3 év

%
MAGYARORSZÁG
5 év

%
LENGYELORSZÁG
2 év és 9 hónap***

%
ROMÁNIA
3 év

%
SZLOVÁKIA
2 év

%

Az Egyesült Királyságban nincs minimális vagy maximális időtartam a határozott idejű munkaszerződésekre vonatkozóan****

Megújítási lehetőségek*

CSEH KÖZTÁRSASÁG
2 alkalommal

%
MAGYARORSZÁG
0/ nincs adat**

%
LENGYELORSZÁG
2 alkalommal

%
ROMÁNIA
2 alkalommal****

%
SZLOVÁKIA
2 alkalommal

%
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
0/ nincs adat*****

%

* A meghosszabbítás maximális ideje után kötött szerződés automatikusan határozatlan időre szóló szerződésnek minősül.
** HU – A határozott idejű munkaviszony időtartama nem haladhatja meg az öt évet, beleértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartalmú munkaviszony tartalmát is. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belül ismételt létesítése esetén azonos vagy hasonló munkakörben történő foglalkoztatás alkalmával próbaidő nem köthető ki.
*** PL – A 2 év és 9 hónap a későbbi szerződések teljes időtartamára vonatkozik.
**** RO – Ugyanazon felek között legfeljebb három egymást követő határozott idejű munkaszerződés köthető. Az egymást követő szerződések azok, amelyeket a határozott idejű szerződés lejártát követő 3 hónapon belül kötnek, és amelyek egyenként nem tarthatnak 12 hónapnál tovább. Ennek eredményeképpen az ugyanazon felek között kötött határozott idejű munkaszerződések törvényes maximális időtartama 60 hónap lehet. Ez az első szerződés 36 hónapos időtartamának és a két egymást követő szerződés 12 hónapos időtartamának összege.
***** UK – A határozott idejű szerződéssel töltött 4 vagy több év után a munkavállaló állandó alkalmazottá válik, kivéve, ha a munkáltatónak megalapozott üzleti oka van arra, hogy ezt ne tegye.


Próbaidő

Ezen időszak alatt mindkét fél korlátozás nélkül kérheti a munkaviszony megszüntetését.

Általános pozíció

CSEH KÖZTÁRSASÁG*
3 hón

%
MAGYARORSZÁG**
3 hón

%
LENGYELORSZÁG***
3 hón

%
ROMÁNIA****
3 hón

%
SZLOVÁKIA
3 hón

%
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG*****
6 hón

%

Vezetői pozíció

CSEH KÖZTÁRSASÁG*
6 hón

%
MAGYARORSZÁG**
3 hón

%
LENGYELORSZÁG***
3 hón

%
ROMÁNIA****
4 hón

%
SZLOVÁKIA
6 hón

%
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG*****
6 hón

%

* CZ – A próbaidő nem lehet hosszabb, mint a munkaviszony megállapodott időtartamának fele, és legkésőbb a munkába állás napján írásban kell megállapodni. A próbaidő alatt a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a munkavállaló ideiglenes munkaképtelenségének (karantén) első 14 naptári napján belül.
** HU – A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb 3 hónapos próbaidőt írhatnak elő. Ha ennél rövidebb próbaidő kikötésére kerül sor, a felek a próbaidőt – csak egy alkalommal – meghosszabbíthatják. A próbaidő még meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.
*** PL – Lengyelországban a próbaidőszakra vonatkozó különleges munkaszerződésként kötik, amely legfeljebb 3 hónapra szól. Azzal a fenntartással, hogy 1 hónapra kötik – abban az esetben, ha a munkaszerződést 6 hónapnál rövidebb határozott időtartamra kívánják megkötni, és 2 hónapra – abban az esetben, ha a munkaszerződést legalább 6 hónapos, de 12 hónapnál rövidebb határozott időtartamra kívánják megkötni. A felek megállapodhatnak abban, hogy a szerződés meghosszabbodik a szabadság, valamint a munkavállaló egyéb indokolt távollétének idejével.
**** RO – A rövid távú szerződések próbaideje/próbaideje a szerződés hosszától függően külön is megállapítható, a törvényben meghatározottak szerint. Vannak kivételek is: a próbaidő a munkavállaló kategóriájától, a munkaszerződés típusától stb. függően kerül megállapításra. Például a fogyatékkal élő munkavállalóknak legalább 45 munkanap; a határozott idejű szerződéseknek az időtartamuktól függően eltérő próbaidőszakuk van stb.
***** UK – A próbaidő időtartama a vállalat belátása szerint alakul, de általában 3-6 hónapig tart.


Munkaidő

Általános szerződések*

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Munkaidő: 40 óra/hét

Túlóra: 150 óra/év**

MAGYARORSZÁG

Munkaidő: 40 óra/hét

Túlóra: 250 óra/év***

LENGYELORSZÁG

Munkaidő: 40 óra/hét

Túlóra: 150 óra/év****

ROMÁNIA

Munkaidő: 40 óra/hét

Túlóra: 8 óra/hét*****

SZLOVÁKIA

Munkaidő: 40 óra/hét

Túlóra: 150 óra/év******

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Munkaidő: 35-40 óra/hét

Túlóra: Korlátlan (a vállalat belátása szerint)

* A túlóra pontos feltételeit, valamint a pontos időtartamokat (hetente, havonta vagy évente) minden helyi jogszabály részletesen meghatározza.
** CZ – A túlóra a munkavállalóval való megállapodás alapján 416 óra/évre növelhető.
*** HU – A túlóra 400 óra/évre növelhető.
**** PL – A túlóra 416 óra/évre növelhető.
***** RO – A szabály az, hogy a törvényes maximális munkaidő nem haladhatja meg a 48 órát/hét, beleértve a túlórát is. Kivételesen azonban a munkaidő meghosszabbítható a heti 48 órát meghaladóan, feltéve, hogy a 4 naptári hónapos referencia-időszakra számított átlagos munkaidő nem haladja meg a heti 48 órát, és hogy az alkalmazandó kollektív szerződésben meghatározott egyes tevékenységi ágazatok, egységek vagy szakmák esetében a 4 hónapnál hosszabb, de legfeljebb 6 hónapos referencia-időszakot is meg lehet tárgyalni.
****** SK – A túlóra 400 óra/évre növelhető (munkavállalói hozzájárulás szükséges).


Szabadságjogok

A ledolgozott időszakkal arányosan

Szabadságjog 

(„munkanapok/év”)

CSEH KÖZTÁRSASÁG: 20 nap*

MAGYARORSZÁG: 20 nap

LENGYELORSZÁG: 20 – 26 nap**

ROMÁNIA: 20 nap

SZLOVÁKIA: 20 nap****

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: min. 20 nap plusz 8 munkaszüneti nap

Kiegészítő szabadság

(”munkanapok/év„)

CSEH KÖZTÁRSASÁG: kb.* 5 nap (különleges foglalkoztatási feltételek)

MAGYARORSZÁG: a gyermekek számától függően legfeljebb 7 nap; életkortól függően legfeljebb 10 nap

LENGYELORSZÁG: legfeljebb 9 nap (5 nap ápolási szabadság, 2 nap gyermekgondozási szabadság, 2 nap vis maior miatti szabadnap)

ROMÁNIA: minimum*** 3 nap

SZLOVÁKIA: 365 nap a gyermeket tartósan gondozó munkavállalók esetében

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: a vállalat belátása szerint*****

* CZ – A munkavállalók egy naptári évben 4 hét szabadságra jogosultak. A törvény meghatározza a pótszabadságra való jogosultságot bizonyos igényes szakmák esetében (a meghatározott heti munkaidő hosszában).
** PL – 20 nap – ha a munkavállaló kevesebb mint 10 éve áll munkaviszonyban, vagy 26 nap, ha a munkavállaló legalább 10 éve áll munkaviszonyban; 5 nap/év/családtag egészségügyi okokból történő ápolása, 2 nap/év/gyermek ápolása, 2 nap/év/visszavonhatatlan ok.
*** RO – A törvény meghatározza a munkavállalók bizonyos kategóriái (pl. nehéz/káros körülmények között dolgozó munkavállalók, fogyatékkal élő munkavállalók, 18 éven aluli fiatalok stb.)
**** SK – 25 munkanap a 33 éves vagy annál idősebb munkavállalók, illetve a gyermeket tartósan gondozó munkavállalók esetében.
***** UK – Jogosultság esetén az Egyesült Királyság kormánya 39 hétig fizeti a törvényes anyasági támogatást (SMP), valamint 28 hétig a törvényes táppénzt (SSP).


Felmondási idő

A felmondás felmondási idő nélkül lehetséges, és azt a helyi jogszabályok határozzák meg. A felmondási idő hossza azonban mindig eltér a szerződés felmondásának körülményeitől függően.

Cseh Köztársaság
60* nap (kb.)

%
Magyarország
30- 90** nap (kb.)

%
Lengyelország
14- 90*** nap (kb.)

%
Románia
20- 45**** munkanap

%
Szlovákia
30- 90***** nap (kb.)

%
Egyesült Királyság
 30- 90****** nap (kb.)

%

* CZ – A szokásos felmondási idő 2 hónap.
** HU – Standard 30 nap. Ha a munkaviszonyt a munkáltató szünteti meg, a harmincnapos felmondási idő 5-60 nappal meghosszabbodik, a teljes korábbi munkaviszony időtartama alapján.
*** PL – Határozott és határozatlan időre kötött megállapodások: 2 hét felmondás esetén kevesebb mint 6 hónapos tevékenység után, 1 hónap legalább 6 hónap után, 3 hónap 3 év után; a próbaidő nem számít bele a felmondási idő kiszámításába.
– Próbaidő: 1 hét, ha a próbaidő hosszabb, mint 2 hét; 2 hét, ha a próbaidő 3 hónapos.
**** RO – Max. 20 munkanap általános pozíció esetén, max. 45 munkanap vezetői pozíció esetén.
***** SK – 1 hónap a < 1 év munkaviszony után történő felmondás esetén, 2 hónap a többi munkavállaló esetében; a munkáltató megszűnése, elbocsátás vagy a munkavállaló egészségi állapota miatti felmondás esetén a felmondási idő 1 – 5 év munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók esetében 2 hónap, > 5 év munkaviszony esetén 3 hónap.
****** UK – a vállalat belátása szerint – általában 1-3 hónap, attól függően, hogy a munkavállaló mennyi ideje áll munkaviszonyban.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
map-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram