Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Év végi zárás 2017-ben Magyarországon

31 január 2017

A számviteli törvényt a tavalyi évben két alkalommal módosította a Parlament. Először a nyáron elfogadott adócsomag keretében (2016.évi LXVI. törvény), majd a novemberben megszavazott év végi adómódosításokkal együtt (2016.évi CXXV. törvény).

Elérkezett a 2016. év vége; ez az első év, amikor a jelentősen megváltozott számviteli szabályok alapján kell összeállítani a beszámolót. A számviteli törvény változásai között vannak olyanok, melyeket már a 2016.évre is alkalmazni kell, illetve lehet.

Cikkünket figyelemfelhívásnak szánjuk – a teljesség igénye nélkül a fontosabb zárlati teendőkre hívjuk fel a figyelmet.

Letöltés

Beszámoló összeállításának előkészítése

1.Mérleg fordulónapig megtörtént gazdasági események könyvelése, zárás előtti egyeztetések

 • Mérleg fordulónapig megtörtént gazdasági események teljes körű könyvelése
 • Könyvelés bizonylat alapján illetve bizonylat hiányában; szerződések vizsgálata
 • Bekerülési érték és annak változásai
 • Év közben aktivált beruházások, ill. folyamatban levő beruházások kezelése
 • Terv szerinti értékcsökkenés
 • Értékcsökkenés megváltoztatásának okai, lehetőségei
 • Zárás előtti egyeztetések
 • Analitika – szintetika egyezőségei
 • Mérlegegyezőség

2.Eszközök és források egyeztetése, szükséges korrekciók elvégzése

 • Leltározás
  • mikor kötelező és mikor választható
  • módszerei – mennyiségi felvétel, ill. egyeztetés
  • leltáreltérések kezelése és elszámolása (valós eltérés, ill. adminisztrációs hibából adódó eltérés)
 • Egyeztetések, korrekciók
  • Átsorolások
   • Immateriális javak és tárgyi eszközök átsorolása készletté
   • Készlet átsorolása befektetett eszközzé
   • Befektetett pénzügyi eszközök átsorolása forgóeszközzé
  • Értékkorrekciók
   • Általános kritériumok szerint (tartós, jelentős)
   • Piaci árak figyelembe vétele
   • Terven felüli értékcsökkenés/visszaírás
   • Értékvesztés/visszaírás
   • Értékhelyesbítés (könyvvizsgálat szükséges)
   • Devizás tételek átértékelése
   • Céltartalék képzés/feloldás
   • Lekötött tartalék (lekötések/visszavezetések); fejlesztési tartalék
   • Időbeli elhatárolások (képzések/feloldások)

3.Zárás, eredmény megállapítás

 • Ráfordítások és hozamok összevezetése
 • Adóalap növelő/csökkentő tételek
 • Adókedvezmények
 • Társasági adó megállapítása
 • Adózott eredmény megállapítása (Eredménykimutatás utolsó sora)
 • Osztalék kalkulációja az osztalékfizetési korlát figyelembe vételével, tulajdonosok tájékoztatása

4.Beszámoló készítése

 • Kikre vonatkozik a beszámoló készítési kötelezettség (2016-ra jelentős értékhatár emelkedés történt)
 • Milyen típusú beszámolót kell/lehet készíteni
 • Beszámoló sémája jelentősen változott 2016-ban – új besorolási elvek, fogalmak változásából adódó tételek változásai valamint eredménykategóriák megszűnése miatt
 • Számviteli politika és egyéb szabályzatok
 • Főkönyvi kivonat elkészítése
 • Beszámoló alátámasztása leltárral
 • Beszámoló elkészítése (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
 • Üzleti jelentés elkészítése – kötelezettek körének vizsgálata
 • Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, ill. határozat
 • Könyvvizsgálat (kötelező vagy választott)
 • Taggyűlés illetve közgyűlés határozata
 • Nyilvánosságra hozatal – kötelezettek köre
 • Elektronikus űrlap kitöltése – változás 2017-ben
 • Zárási dokumentumok megőrzésére

Bízunk benne, hogy rövid összefoglalásunk iránymutatóul szolgálhat Önöknek a zárlati teendőkkel kapcsolatban.
Amennyiben a beszámolókészítés egyéb alapjaira, vagy más, számvitellel kapcsolatos részletre kíváncsi, kérjük olvassa el további publikációnkat vagy vegye fel velünk a kapcsolatot, tanácsadóink bármikor állnak az Ön szíves rendelkezésére.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram