Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

COVID-19: Járványellenes intézkedések: Ideiglenes szigorítások – 2021.03.08. | News Flash

8 március 2021
Ez a cikk
nyelven is elérhető
 1. március 5. napján jelent meg a Kormány 104/2021. (III. 5.) számú rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról.

A kormányrendelet legfontosabb intézkedései az alábbiak:

1. Egyéni sporttevékenység

Reggel 5 és este 8 óra között az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Az ilyen sporttevékenység közben nem kell a maszkot viselni. A települések belterületén az épületeket elhagyva az utcán, közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor érvényes szabályok szerint látogathatóak.

Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint, a helyszíni bírság összege pedig ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

2. Az üzletek egy része bezár. Kivételek:

a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletet,

a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletet,

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletet (különösen a műszaki cikket, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletek), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet

 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletet,
 • a mezőgazdasági üzleteket, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
 • a piacot, a helyi termelői piacot,
 • a kertészeti árudát, a faiskolát,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet, az állatgyógyszertárt;
 • a benzinkutat és
 • a nemzeti dohányboltokat és újságost.
 • A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett.

3. Alapesetben a személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtó helyiségeket vagy helyszíneket be kell zárni. Kivételek:

 • pénzügyi szolgáltatások (bankok)
 • közlekedési szolgáltatás (taxi, tömegközlekedés)
 • magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést
 • szociális szolgáltatás (ápolás, hajléktalanszálló, falugondnok)
 • postai és csomagküldő szolgáltatás
 • a totózó és lottózó szolgáltatás
 • a járműszervizek, a mezőgazdasági és iparigép-szervizek, a háztartásigép-szervizek (pl: autó-, bicikliszerviz, bojlerjavító), az épületgépészeti szolgáltatás
 • az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás
 • a temetkezési szolgáltatás
 • az állatorvos
 • az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás
 • az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás
 • a közétkeztetési szolgáltatás
 • az állattenyésztési szolgáltatás
 • az ügyvédi szolgáltatás
 • a biztonsági szolgáltatás
 • az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás
 • a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás
 • a mosási és tisztítási szolgáltatás

A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett.

4. Felnőttképzés

A felnőttképzést a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban – digitális eszköz segítségével vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában – kell megszervezni, befejezni, abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető.

5. Versenysport

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

6. Intézkedések betartattatása

Az intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a kötelezettség megszegéséről szerez tudomást

 • 100000 forinttól 1000000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
 • a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A büntetés nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette, azaz, ha a jogsértőt felszólította távozásra, és ha az nem ment el, a rendőrséget értesítette.

I. A Kormány 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelete módosította a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletet az alábbiak szerint:

Szociális hozzájárulási adó:

 • Szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget az 5. § (4) bekezdése szerinti hónapra – azaz 2020 november, december, 2021 január, február és március –  vonatkozóan nem kell teljesítenie az 5. § (1) bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében;
 • A Szocho tv. alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget 2021. március hónap tekintetében nem kell teljesítenie az 5. § (1) bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató
 1. egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
 2. a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.

Katv.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) szerinti kisvállalati adóalany, e tevékenységével összefüggésben az 5. § (4) bekezdése szerinti időszakra – azaz 2020 november, december, 2021 január, február, március  történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

Új rendelkezés (4/A.§) : A Katv. szerinti kisadózó vállalkozás, amely az 5. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet folytat (a továbbiakban: mentesített tevékenységet folytató), 2021. március hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól.

Az e bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét, és nem csökkenti a Katv. 8. § (6) bekezdése szerinti értékhatárt. E rendelkezést az a Katv. hatálya alá tartozó mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2021. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott.

Fenti adókedvezményre a tényleges főtevékenységeként az alábbi tevékenységet folytató kifizetők jogosultak  – (a 26. ponttól lefele az új tevékenységek) – 5.§ (1):

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
 13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet,
 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329),
 19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
 20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
 21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,
 22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet,
 23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenységet vagy
 24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenységet,
 25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenységet,
 26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719) tevékenységet,
 27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743) tevékenységet,
 28. Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751) tevékenységet,
 29. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754) tevékenységet,
 30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759) tevékenységet,
 31. Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761) tevékenységet,
 32. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203) tevékenységet,
 33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763) tevékenységet,
 34.  Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764) tevékenységet,
 35.  Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765) tevékenységet,
 36.  Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771) tevékenységet,
 37.  Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772) tevékenységet,
 38.  Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777) tevékenységet,
 39.  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenységet,
 40.  Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779) tevékenységet,
 41.  Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722) tevékenységet,
 42.  Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) tevékenységet,
 43.  Egyéb foglalás (TEÁOR 7990) tevékenységet,
 44.  Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200) tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,
 45.  Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521) tevékenységet,
 46.  Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523) tevékenységet,
 47.  Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524) tevékenységet,
 48.  Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525) tevékenységet,
 49.  Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenységet,
 50.  Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602) tevékenységet,
 51.  M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) tevékenységet,
 52.  Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601) tevékenységet,
 53.  Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629) tevékenységet,
 54.  Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553) tevékenységet,
 55.  M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559) tevékenységet vagy
 56.  Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560) tevékenységet

A kormányrendelet értelmében a 26-56. pont szerinti tevékenységet folytató kifizető adófizetési kedvezményre és bértámogatásra 2021. év március hónap tekintetében jogosult.

II. A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

Új rendelkezés (2/A.§)

(1) A bérbeadó a bérleti díj 2021. március hónapra eső részét nem követelheti a bérlőtől

 1. a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint
 2. b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság

tulajdonában lévő – (2) bekezdés szerinti – helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.

(2) Az (1) bekezdés alapján azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérbeadó a bérleti díjat, amely esetében a bérleti szerződés – az 1–31. pont szerinti tevékenységre vonatkozóan – e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő 2021. március 3. napján

 1. iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,
 2. audio-, videoberendezés kiskereskedelem,
 3. textil-kiskereskedelem,
 4. villamos háztartási készülék kiskereskedelem,
 5. bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem,
 6. könyv-kiskereskedelem,
 7. papíráru-kiskereskedelem,
 8. zene-, videofelvétel kiskereskedelem,
 9. sportszer-kiskereskedelem,
 10. játék-kiskereskedelem,
 11. ruházat kiskereskedelem,
 12. lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,
 13. óra-, ékszer-kiskereskedelem,
 14. egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem,
 15. használtcikk bolti kiskereskedelem,
 16. videokazetta, lemez kölcsönzése,
 17. egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,
 18. egyéb foglalás,
 19. szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,
 20. szórakoztatóelektronikai cikk javítása,
 21. lábbeli, egyéb bőráru javítása,
 22. bútor, lakberendezési tárgy javítása,
 23. óra-, ékszerjavítás,
 24. egyéb személyi, háztartási cikk javítása,
 25. fodrászat, szépségápolás,
 26. m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás,
 27. virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem,
 28. oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás,
 29. járművezetés oktatás,
 30. m.n.s. egyéb oktatás,
 31. oktatást kiegészítő

tevékenységet végzett.

A fennálló bérleti szerződés alapján e rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 16. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram