Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

A kiterjesztett gyártói felelősség Magyarországon is bevezetésre kerül | News Flash

26 április 2023
A kiterjesztett gyártói felelősség Magyarországon is bevezetésre kerül

A kiterjesztett gyártói felelősség (angolul: extended producers responsibility, a továbbiakban EPR) EPR-rendszer az uniós jogszabályi előírásoknak megfelelően Magyarországon is bevezetésre kerül. Ennek célja a minél nagyobb mértékű újrahasznosítás, a termékek bekerülése a körforgásos gazdaságba.

Hulladéktermelő gazdálkodó szervetek

A hulladéktermelő gazdálkodó szervezeteknek regisztráció szükséges a koncessziós keretek között végzett hulladékgyűjtés és kezelés érdekében, amelyekhez alábbi határidők kapcsolódnak.

  • április 30-ig szükséges az adatok feltöltése a koncessziós társaság (MOHU) elektronikus platformjára (https://oss.mohu.hu) (a termékek/csomagolások besorolásához a vámtarifaszámok összegyűjtése szükséges),
  • a feltöltést követően pedig május 1-től a hatóságnál történő regisztrációt kérik. A regisztrációt május 31-ig kell megtenni a hulladékgazdálkodásért felelős illetékes hatóságnál (külön nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kell benyújtani a nemzeti hulladékgazdálkodási hatósághoz)

Adatszolgáltatás

Az első adatszolgáltatás a jogszabály szerint 2023. október 15-ig, majd ezt követően minden negyedévet követő 20. napon esedékes.

Az EPR díjjal kapcsolatos adminisztráció elvégzésén túl, mint például a nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás és az EPR díj megfizetése, a vállalkozásoknak továbbra is el kell végezniük a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adminisztrációt, mint például a nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás és a termékdíj megfizetése.

Kollektív teljesítés

A körforgásos termék gyártója a koncessziós társaságon (MOHU) keresztül teljesíti a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási kötelezettségét, az úgynevezett kollektív teljesítést, amelynek keretében a forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált körforgásos termékek hulladékgazdálkodási feladatait a kiterjesztett gyártói felelősségdíj megfizetésével kompenzálja. Eltérés csak az elektromos és elektronikus berendezések, gépjárművek, ipari vagy gépjárműelemek és akkumulátorok esetében lehetséges. A betétdíjas termék gyártója a kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos kötelezettségeit egyénileg is teljesítheti.

Csomagolóanyagok

A rendszer a csomagolóanyagokra is kiterjed, a környezetvédelmi termékdíj azonban megmarad. Abban az esetben azonban, ha ugyanazon termék alapján EPR díj fizetésére kötelezik, az összeg levonható a fizetendő környezetvédelmi termékdíj összegéből.

Az EPR-kötelezettségre új nómenklatúrát alkalmaznak („KF”), amely a kormányrendelet 1. mellékletében található. A termékdíj kapcsán használt nómenklatúrák („KT” – környezetvédelmi termékkód és „CSK” – csomagolási katalógus kód) azonban megmaradnak.

A MOHU MOL Kft. a mennyiségi adatokat az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságtól kapja meg, amelynek az adózó az adatokat átadta. Az adott évre vonatkozó miniszteri rendeletben kihirdetésre kerülő EPR díjak figyelembevételével a MOHU az adózó által forgalomba hozott körforgásos termékek kategóriáira és mennyiségeire vonatkozóan negyedéves EPR számlát állít ki, amelynek összegét a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül szükséges megfizetni.

Díjfizetés

A kiterjesztett gyártói felelősségvállalási díjat tehát a MOHU szedi be a gyártótól, és a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási díjjal kapcsolatos kintlévőségeket is a MOHU kezeli.

A MOHU Partnerportálon keresztül nyomon követheti a MOHU-val fennálló kötelezettségeit, egyenlegeit és egyéb függő ügyeit.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram