Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

A céges autókat érintő szabályok Magyarországon 2017-ben | News Flash

10 március 2017

Évről-évre egyre többen érdeklődnek a céges autókat érintő szabályok, szabályozások iránt és mivel a tavalyi adócsomagok több ponton is érintették ezen témakört, illetve január 1-jével hatályba is léptek, ezért úgy éreztük, itt az ideje egy velős összefoglalónak. Jelen cikkünkben ezen változások mellett kitérünk a cégautókat érintő minden lényeges tudnivalóra, hogy választ adhassunk minden esetlegesen felmerülő kérdésre.

Letöltés

A cégautóadó tárgya

  • Adóköteles az a személyi jövedelemadó törvény szerinti személygépkocsi, amely nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az a személygépkocsi, amely után a számviteli törvény szerint költséget, ráfordítást, illetve az személyi jövedelemadó törvény szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési számoltak el.
  • Nem adóköteles az a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi, amelynek használatával összefüggésben a használó a kiküldetési rendelvény alapján, valamint munkába járás költségtérítéseként kap, továbbá az olyan, magánszemélynek pénzügyi lízingbe adott személygépkocsi, amely után költséget nem számoltak el.

Az adó alanya

  • A személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
  • Pénzügyi lízingbe adott személygépkocsi esetén a pénzügyi lízingbe vevő személye.
  • A magyar állam tulajdonában álló személygépkocsi esetén az a személy vagy szervezet, amely a gépjármű vagyonkezelői jogával rendelkezik. Amennyiben a vagyonkezelői jog mellett használati jog is fennáll, akkor a használati jog jogosítottja.
  • Hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi esetén az a személy vagy szervezet, aki, vagy amely a személygépkocsi után költséget számol el.

Adókötelezettség keletkezése

nem magánszemély tulajdonában álló, vagy általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi esetében az adókötelezettség a tulajdonszerzést, illetve a pénzügyi lízingbe vételt követő hónap 1. napján keletkezik, míg a magánszemély tulajdonában álló, vagy általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi esetében az adókötelezettség annak a hónapnak az 1. napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után a tulajdonos, vagy a pénzügyi lízingbe vevő költséget számolt el.

Adókötelezettség megszűnése

Magánszemély esetében annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a személygépkocsi után költséget a jövőben elszámolni már nem kívánó magánszemély tulajdonos, pénzügyi lízingbe vevő utoljára számolt el költséget, illetve a személygépkocsi használója arról nyilatkozik, hogy a személygépkocsi után költséget már nem kíván elszámolni. Nem magánszemély esetében annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben a hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsit a nem magánszemély tulajdonos elidegeníti, pénzügyi lízing esetében pedig visszaszolgáltatja a személygépkocsit a lízingbe adónak. Továbbá, megszűnik az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben a személygépkocsit jogellenesen elidegenítették, vagy amelyben a személygépkocsi megsemmisült.

Adó mértéke

A cégautóadó negyedévente fizetendő, amely függ a gépjármű teljesítményétől, illetve a környezetvédelmi osztályba való besorolásától:

Gépjármű teljesítményeKörnyezetvédelmi osztályba történő besorolás
0, 1, 2, 3, 4 osztály6, 7, 8, 9, 10 osztály5, 14, 15 osztály
0-50 kW16.500 Ft8.800 Ft7.700 Ft
51-90 kW22.000 Ft11.000 Ft8.800 Ft
91-120 kW33.000 Ft22.000 Ft11.000 Ft
120 kW felett44.000 Ft33.000 Ft22.000 Ft

Kétszeres adóztatás

A kétszeres adóztatás kizárása érdekében a negyedévente fizetendő cégautóadóból levonható a személygépkocsi után, az önkormányzat által kivetett gépjárműadó, feltéve, hogy az adóalany ez utóbbi fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. A gépjárműadót a negyedév azon hónapjaira vonatkozóan vonható le, amelyben a személygépkocsi után gépjárműadó kötelezettsége és cégautóadó kötelezettsége egyaránt fennállt.

Adóbevallás

Az adót az adó alanya önadózással állapítja meg. Adómegállapítási, adóbevallási és adófizetési kötelezettségét negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni az adóhatóság által, erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A cégautóadó 2017-es adóévre vonatkozó változásai

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény cégautóadóról szóló rendelkezései számos ponton módosultak 2017. január 1-jei hatállyal:

  • Az egyik legfontosabb változás, hogy 2017. január 1-jétől nem alanya a cégautóadónak a személygépkocsit tartósan bérbe vevő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hatálybalépést követően a tartós bérletbe adott személygépkocsi esetén a tulajdonos az adó alanya.
  • Mentes az adó alól az a személygépkocsi, amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, nonprofit gazdasági társaság kizárólag fogyatékos magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltet.
  • 2017-től bővül a cégautóadó alól mentes egészségbiztosítási szerv által finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében üzemeltetett személygépkocsik köre a fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi alapellátás végzéséhez használt személygépkocsik listájával.

Cégautó értékcsökkenési leírása

A járművek beszerzési ára a tárgyi eszközökre vonatkozó általános szabályok szerint számolható el, amiből következik a számviteli elszámolásra és a társasági adóalap meghatározására egyaránt érvényes szabály, miszerint ezen eszközök nettó értékét az értékcsökkenési leírás figyelembe vételével kell meghatározni.

A gépjárművek beszerzési, fenntartási, karbantartási, javítási, valamint üzemanyag-költségei kizárólag szabályszerűen kiállított számlák alapján érvényesíthetőek.

Cégautó magáncélú használata

A munkáltató által biztosított személygépkocsi magáncélú használata, továbbá az azzal összefüggésben az úthasználatra jogosító bérlet, jegy juttatása a személyi jövedelemadó törvény szerint adómentes természetbeni juttatásnak minősül.

Természetesen a személyi jövedelemadót-, általános forgalmi adót- és a társasági adót is érintő cégautó szabályok kérdésköre ennél jóval bővebb és összetettebb, így amennyiben egyéb kérdése merülne fel a témával kapcsolatban, vagy további tájékoztatásra lenne szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot, adószakértőink állnak szíves rendelkezésére.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram