Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Tudjon meg mindent az ELLUGY-nyomtatványról! | NAV-figyelő, 9. hét

5 március 2018

Az ELLUGY nyomtatvány annak érdekében született, hogy az adóhatósági kapcsolattartás az ellenőrzések során is elektronikus legyen. Az ELLUGY nyomtatvány csatolmányaként lehetséges iratokat benyújtani a NAV-hoz, így elkerülhető, hogy személyesen kelljen bevinni az ügyfélszolgálatra, vagy tértivevényes postai küldeményként feladni. Fontos azonban, hogy a nyomtatvány beadására, csak az EGYKE-vel már regisztrált személy jogosult. Tájékoztató jelent meg továbbá a hatósági ügyek intézésének rendjéről, illetve a NAV eljárások illeték szabályairól is.

1. Eseti meghatalmazottak szerepe az adóügyi ellenőrzés során 

2018. január 1-vel bevezetésre került az ELLUGY nyomtatvány, melynek célja egyszerűbbé és átláthatóbbá tenni az adózók és adóhatóságok egymás közti információcseréjét. A nyomtatvány beküldésére kizárólag az adó- és vámhatóság előtti állandó meghatalmazott, megbízott, illetve egyéb – jogszabályon alapuló – azon képviselője jogosult, akinek

  • teljes körű, valamennyi elektronikusan intézhető adóügyre, vagy ennek hiányában
  • valamennyi adóügyi bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés, beadvány, kérelem, vagy ennek hiányában
  • az egyéb, környezetvédelmi termékdíjhoz nem kapcsolódó bejelentések, beadványok, kérelmekre rendszeresített elektronikus űrlapok benyújtására vonatkozó jogosultsága az erre a célra szolgáló EGYKE adatlapon bejelentésre került, vagy korábbi bejelentése alapján képviseleti jogosultsága a fentiek valamelyikének megfelel.Az eseti meghatalmazottaknak az e-Papír szolgáltatás használatával van lehetőségük elektronikusan beadni beadványaikat.

2. Szervezeti struktúra

Közzétételre került a NAV szervezeti ábrája. A struktúrából egyértelműen látszik, hogy két központi szerv (Központi Irányítás és Bűnügyi Főigazgatóság) mellett számos területi szerv van jelen.

3. Az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszere

Az ÜCC-vel kapcsolatos tudnivalókat találjuk az ezen a linken.

4. Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentése

A kimentési kérelem minták itt érhetőek el. Használatuk nem kötelező, csak ajánlott.

5. Friss információs füzet

az állami adó- és vámhatósági eljárásokra vonatkozó illetékszabályokról.

6. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Itt minden fontos információt megtalálunk a hatósági ügyintézések rendjéről.

7. Tájékoztató a NAV közérdekű adatainak megismeréséről

Az általános tájékoztató, valamint az újrahasznosítási megállapodások itt találhatóak.

8. E heti feketelistások

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók

Érdemes kiemelt figyelmet fordítani az alkalmazottak időben történő bejelentésére, mert annak elmulasztása több szankciót is von maga után. A NAV kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót, amely szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján.

Ha az állami adó- és vámhatóság az adózónál be nem jelentett alkalmazottat talál, a foglalkoztatotti jogviszony rendezése érdekében a jogerős határozata egy példányának megküldésével tájékoztatja a munkaügyi hatóságot és az egészségbiztosítási szervet.

Azt is fontos tudni, hogy ha egyszer felkerültünk a listára, akkor ott 2 évig fix helyünk van.

Ami a szankciókat illeti, az sem elhanyagolható, hiszen a be nem jelentett alkalmazott után az adóhatóság becsléssel állapítja meg a megfizetni elmulasztott adót és járulékot legalább a mindenkori minimálbér kétszerese után, és legalább háromhavi foglalkoztatást vélelmezve. Továbbá az adózó 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

9. Az ADÓVILÁG legújabb száma

A 2018/04. szám gyakorlati tanácsokkal látja el az adózókat a KIVA új szabályai alapján készítendő első elszámoló bevallás  kitöltését illetően.

Ezen túlmenően pedig az új TP szabályozás rendszerébe nyerhetünk betekintést, valamint összefoglalja a  tevékenységüket kezdő egyéni vállalkozók által választható adózási szabályokat.

10. Intézkedések

Frissítették az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések listáját.

11. Pályázati felhívások

12. Hirdetmény

…a 60100/113-746/2012. bü iktatószámú hivatalos irat kézbesítéséről.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram