Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Csökkenő alapkamat, változások az szja-ban, számlázzunk időben | NAV-Figyelő 5. hét

5 február 2024

1. Ismét csökkent a jegybanki alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa január 30-i ülésén az alapkamat mértékét 75 bázisponttal csökkentette, így azt, 2024. január 31-i hatállyal 10%-os mértékben határozta meg.

A NAV közleményében kitér arra, hogy valamennyi kalkulátort honlapján ennek megfelelően aktualizált.

2. Nincs teendő az igazolásokkal, de meg kell őket őrizni

Az adóhatóság arról tájékoztat, hogy február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme és az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és pénztári igazolásokat.

Ezek alapján lesz majd ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet és a pénztárakba befizetett összegek után járó adó-visszatérítés összege. Az igazolásokat nem kell beküldeni a NAV-hoz, azokat az elévülési idő végéig meg kell őrizni.

Ha valakinek még nincs ügyfélkapu-hozzáférése, elektronikusan (elektronikus személyazonosító igazolvánnyal) vagy a NAV ügyfélszolgálatain és a kormányablakokban pár perc alatt regisztrálhat. Akinek nincs KAÜ-azonosítója, március 18-áig, adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását: SMS-ben, levélben, formanyomtatványon, telefonon, személyesen.

3. Egészségügyi szolgáltatási járulék

2024-ben havi 11 300 forintot kell fizetniük azoknak, akik nem biztosítottak és más módon sem jogosultak az egészségügyi ellátásra.

Pár kattintással elintézhető a befizetés online, bankkártyával a NAV Ügyfélportálján, illetve átutalással is kényelmesen rendezhető, ilyenkor a közlemény rovatban fel kell tüntetni annak az adóazonosító jelét, aki után a járulékot befizetik.

Aki ragaszkodik a csekken történő befizetéshez, az a 1819-es számon hívható NAV Infóvonalon tud kérni. Az igényléshez az adóazonosító jelet kell megadni, a csekket a NAV a nyilvántartásában szereplő levelezési címre / tartózkodási helyre / lakóhelyre postázza.

A járulékot utalással a 10032000-06055826 számú, NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számlára kell befizetni, mindig a következő hónap 12-éig, a januári kötelezettséget tehát február 12-éig. A járulék havi összege 11 300 forint, napi összege pedig – ha nem a teljes hónapra kell fizetni – 380 forint.

A járulékot azoknak kell megfizetniük, akik nem biztosítottak, azaz nincs munkaviszonyuk, nem egyéni vagy társas vállalkozók, nem biztosított őstermelők, nem kapnak álláskeresési támogatást és más módon sem jogosultak az egészségügyi ellátások igénybevételére.

4. 2024/1. Adózási kérdés – Fogászati ügyletek adómentessége

A Pénzügyminisztérium és az NAV kiadta az idei év első adózási kérdésére közös válaszát, amely a fogászati ügyletek adómentességéhez kapcsolódik.

Az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontjának 2024. január 1-jétől hatályos szövege alapján mentes az adó alól a humán fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végző által – ilyen minőségében – teljesített szolgáltatásnyújtás és fogászati protézis értékesítése.

A közlemény kiemeli, hogy a módosításra jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése miatt volt szükség, azonban a PM és a NAV kiemeli, hogy a magyar gyakorlatra nézve e módosítástól nem várható érdemi, nagy volumenű változás, tekintettel arra, hogy a gyakorlat az uniós jogot az eddigiekben is figyelembe vette, ahogyan azt a 2021.03.24-én közzétett 2021/2. Adózási kérdés is tükrözi.

A módosítás alapján azonban egyértelművé válik, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelő termék értékesítése önálló ügyletként is adómentesség alá tartozik, tehát nem pusztán abban az esetben, ha adómentes szolgáltatáshoz járulékosan kapcsolódó ügyletnek tekintendő. Továbbá a módosítás alapján az értékesített termékkör megnevezése is igazodik az irányelvi megnevezéshez. A fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végző által nyújtott szolgáltatás tekintetében nem módosult a jogszabályszöveg.

A közlemény az alábbiakat emeli ki a termékekre vonatkozó adómentesség kapcsán.

a, Termékértékesítés

A fent idézett szövegben a fogtechnikusi, fogorvosi minőségben kitétel változatlanul arra utal, hogy az adott ügyletet annak adómentességéhez a fogtechnikus, fogorvos hivatása gyakorlása körében kell, hogy teljesítse.

Az adómentesség tehát a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelelő fogtechnikusok, fogorvosok (ideértve a legalább egy fogtechnikus, illetve fogorvos képzettséggel rendelkező természetes személy alkalmazottat foglalkoztató gazdasági társaságokat is) által ilyen minőségükben teljesített

 • szolgáltatásnyújtásokra,
 • fogászati protézis értékesítésekre,
 • valamint értelemszerűen a fenti ügyletekhez az áfa szabályai szerint járulékosan kapcsolódó ügyletekre

terjed ki.

Az Áfa tv. a „fogászati protézis” kifejezést használja az érintett termékkör megnevezésére, amely összhangban áll a HÉA-irányelv angol nyelvű szövegváltozatával is.

Az értelmezési szabályokkal összhangban az adómenetesség alá tartoznak különösen:

 • fogsorok, kivehető és rögzített fogpótlások: hidak, körhidak,
 • koronák saját fogra és implantátumra,
 • implantátumok, implantátum fejek, közti elemek (implantátumhoz kapcsolódó protetikai elemek),
 • implantációhoz szükséges csontpótlók (mesterséges és állati eredetű), humán szövetből álló csontpótlók (granulátumok, a páciens anatómiai adottságainak megfelelő egyedi csontblokkok és előre gyártott gyűrűk),
 • membránok (felszívódó és nem felszívódó),
 • a csontpótlók, csontblokkok és membránok rögzítésére szolgáló sebészi termékek,
 • fogszabályozók.

A fentieket nem befolyásolja, hogy egyedi vagy standardizált termékekről van szó.

Azonban továbbra sem tartoznak az adómentes termékkörbe például azok az alapanyagok, nyersanyagok, tömbök, amelyek a felhasználáshoz további megmunkálást igényelnek, amelyek új termék létrehozására szolgálnak, vagy amelyekből ilyen termékek alkotórészei készíthetők el, valamint a fogászati gépek, berendezések, kezelőeszközök, szoftverek sem.

Az adómentesség alkalmazhatósága nem függ attól, hogy a fogorvos, fogtechnikus adóalany a terméket (például az implantátumot) közvetlenül a páciensnek értékesíti-e. Ennek megfelelően az adómentesség e körülménytől függetlenül alkalmazható abban az esetben, ha az adómentesség egyéb jogszabályi feltételei teljesülnek.

b, Termékbeszerzés

Az Áfa tv. értelmében mentes az adó alól a termék Közösségen belüli beszerzése, illetve a termék importja, ha a termék 2. § a) pontja szerinti értékesítése szintén mentes az adó alól.

A fentiek tükrében, az Áfa tv.-ben foglalt feltételeknek egyébként megfelelő, önmagában álló (vagyis az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja szerint adómentes szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódó) protézis (mint termék) beszerzése vonatkozásában mind a Közösségen belüli beszerzés, mind az import esetében az adómentesség fennállásának vizsgálata során azt szükséges tisztázni, hogy teljesül-e az, hogy a beszerzett termékekkel megegyező termék 2. § a) pontja szerinti értékesítése (tehát nem az adott beszerzett termék belföldi tovább értékesítése, hanem egy ugyanolyan termék azonos feltételek melletti belföldi értékesítése) mentes az adó alól.

E vonatkozásban a tájékoztató előző, termékértékesítésre vonatkozó pontjában kifejtettekre szükséges tekintettel lenni, különös figyelemmel arra, hogy a Közösségen belülről vagy import útján beszerzett termékek értékesítői vonatkozásában teljesülnek-e az áfaszabályozás által előírt személyi feltételek is.

5. Változások az szja-ban a magyar-amerikai kettő adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény megszűnése miatt

Mint arról korábban beszámoltunk, az USA kormányzata 2022 júniusában felmondta a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, amely 2023. január 8-án meg is szűnt, azonban egyes rendelkezései 2023. december 31-ig alkalmazhatók voltak.

2024. január 1. óta a másik államból származó jövedelem adóztatására mindkét állam a saját, belső jogszabályai alapján jogosult, és az ilyen jövedelmet nem egyezményes országból származó jövedelemként kell kezelni.

Az egyezmény megszűnése miatt került sor az Szja tv. alábbi szabályainak módosítására.

Cégen keresztül végzett előadóművészi tevékenység

A külföldi előadóművészek gyakran nem munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban dolgoznak, hanem általuk alapított, egyszemélyes cégen keresztül szerződnek a filmprodukciós cégekkel. Azért, hogy egyezmény hiányában jövedelmük ilyen esetben is Magyarországon legyen adóköteles, az Szja tv. 3. § 4. pont g) alpontja kiegészült.

A módosítás alapján az előadói, művészeti és sporttevékenységgel megszerzett jövedelemnél a tevékenység végzésének helye szerinti államot kell a jövedelemszerzés helyének tekinteni akkor is, ha az e tevékenységből származó jövedelem nem a magánszemélynél, hanem egy másik személynél, például cégnél keletkezik.

Az Egyesült Államokban belföldi illetőséggel rendelkező személy által fizetett kamat adókötelezettsége

Az egyezmény megszűnésével az USA olyan államnak minősül, amellyel Magyarországnak nincs hatályos, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. Ezért az Szja tv. korábbi szabályozása alapján az ott (USA) belföldi illetőséggel bíró személy által fizetett kamat egyéb jövedelemnek minősülne, ez pedig jelentősen növelné a magyar magánszemélyek személyijövedelemadó-kötelezettségét.

A kedvezőtlen változás miatt a módosítás rögzíti, hogy az OECD-tagállamban belföldi illetőséggel rendelkező személy által fizetett kamat nem minősül egyéb jövedelemnek, arra a kamatjövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ugyancsak nem kell az egyéb jövedelemre vonatkozó szabályokat alkalmazni az OECD-tagállamban székhellyel rendelkező személy által kibocsátott értékpapírból származó jövedelemre.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet fogalmának módosítása

Módosult az ellenőrzött tőkepiaci ügylet fogalma. A módosítás alapján ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül az az ügylet is, amelyet bármely OECD-tagállamban (az Amerikai Egyesült Államok az OECD tagállama) működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval vagy befektetési szolgáltató közreműködésével kötöttek.

Beszámítási szabályok változása

a, külön adózó jövedelmeknél

A módosítás a belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett, a jövedelemszerzés helye szerint külföldről származó külön adózó jövedelem (például tőkejövedelem, így különösen osztalék) esetében engedélyezi a külföldön megfizetett adó beszámítását, a jövedelemszerzés helye szerint belföldről származó, külön adózó jövedelem esetében ugyanakkor nem.

b, összevonás alá eső jövedelmeknél

A módosítás értelmében nemzetközi egyezmény hiányában nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg, amelyet olyan jövedelem után vetettek ki és fizettek meg, melynél a jövedelemszerzés helye belföld.

6. Fontos, hogy időben számlázzunk

A NAV ellenőrzési tapasztalatai alapján hívja fel a számlakiállítás határidejére közleményében a figyelmet.

Az adóhatóság kiemeli, hogy a számla szabályszerű kiállítására általános esetben 8 napot biztosít az Áfa törvény, melyre azért is kell kiemelten figyelnie egy vállalkozásnak, mert a számlakibocsátási kötelezettség késedelmes teljesítése természetes személyek esetén akár számlánként kétszázezer, nem természetes személyek esetén akár számlánként félmillió forint mulasztási bírságot is maga után vonhat.

7. Frissülő információs füzetek

Az adóhatóság továbbra is folyamatosan aktualizálja a honlapján elérhető egyes tájékoztató anyagokat és információs füzeteket, melyekből részletesen lehet tájékozódni az egyes adókötelezettségekkel kapcsolatban.

Az elmúlt hét során több anyagot frissített az adóhatóság, így azok már a 2024-ben hatályos szabályokat tartalmazzák. Ezek a következők:

 • A visszterhes vagyonátruházási illeték (19. sz. információs füzet)
 • Az öröklési illeték (20. sz. információs füzet)
 • Rendelkezés az SZJA 1 százalékáról (25. sz. információs füzet)
 • Az ajándékozási illeték (38. sz. információs füzet)
 • A társasági adó legfontosabb szabályai (41. sz. információs füzet)
 • A belföldi gépjárművek adója (95. sz. információs füzet)
 • A kiskereskedelmi adó (96. sz. információs füzet)

Javasoljuk, hogy mindenki ellenőrizze, a legkésőbb közzétett információs füzetet forgatja-e.

Az egyes tájékoztató anyagok mellett az adóhatóság folyamatosan teszi közzé mind a 2024-re vonatkozó alkalmazható nyomtatványokat, illetve a korábbi nyomtatványok frissítéseit.

8. Adótraffipax

Baranya megyében február 5. és 11. között:

 • kedden Pécsett a szoláriumokat,
 • szerdán Szentlőrincen a Március 15-e tér üzleteit,
 • csütörtökön ismét Pécsett, a Komlói úti boltokat és vendéglátókat ellenőrzik majd a NAV munkatársai.

Számítani kell ellenőrzésekre a Mohácsi Busójárás kietelepülőinél is, a rendezvény minden napján, illetve a vármegye ipari parkjaiban és nagykereskedelmi bázisain is.

Fejér megyében február 5. és 14. között az ajándék-, ékszer-, édesség- és virágárusokat ellenőrzik az adóhatóság munkatársai.

Somogy megyében a soron következő héten a pékségek, sütödék, vendéglátóhelyek, építkezések és kezelőszemélyzet nélküli automaták lesznek az ellenőrzések fókuszában az egész vármegye területén.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében február hónapban azok az adózók számíthatnak ellenőrzésekre, akiknél az adóhatóság az elmúlt két év során nem tartott helyszíni ellenőrzést.

Tolna megyében február 5. és 16. között a virág-, ajándék- és édességüzletek számíthatnak az alábbi helyszíneken ellenőrzésekre:

 • február 5, hétfő – Tolna
 • február 6, kedd – Paks
 • február 7, szerda – Szekszárd
 • február 8, csütörtök – Tamási
 • február 9, péntek – Bonyhád
 • február 12, hétfő – Decs
 • február 13, kedd – Hőgyész, Szakály
 • február 14, szerda – Nagydorog
 • február 15, csütörtök – Dombóvár
 • február 16, péntek – Bátaszék

Komárom-Esztergom megyében február 5. és 9. között a számítástechnikai és mobiltelefon üzleteket ellenőrzik majd.

Bács-Kiskun megyében

 • február 7-én Kerekegyházán, Kunbaracson és Kunpeszéren
 • február 12. és 18. között Kiskunfélegyházán
 • február 22-én Nyárlőrincen, Lakiteleken és Tiszaugon

ellenőriznek majd a NAV munkatársai – akár munkaidőn túl is.

Emellett, február 12. és 25. között a virágüzleteket és az ajándékboltokat is ellenőrzik majd a megye egész területén.

Nógrád megyében a pékségeket ellenőrzik az alábbiak szerint:

 • február 5, hétfő – Bátonyterenyei járás
 • február 6, kedd – Balassagyarmati járás
 • február 7, szerda – Pásztói járás
 • február 8, csütörtök – Salgótarjáni járás
 • február 9, péntek – Szécsényi járás
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram