Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Újévi NAV-figyelő – a 2023. év utolsó, illetve 2024-es esztendő első hírei (jegybanki alapkamat, e-ÁFA, folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatok) | NAV-Figyelő 1. hét

8 január 2024

1. A 2023. év utolsó jegybanki alapkamat változása

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 2023. december 20-i hatállyal 10,75%-os mértékben állapította meg a jegybanki alapkamat mértékét, így az ismét 75 bázisponttal csökkent.

2. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével változnak az adókötelezettségek is

2023. december 1-jétől a minimálbér havi összege 266.800 forint, míg a garantált bérminimumé 326.000 forint.

A változás az adózás legtöbb területén január 1-jével hozott változást.

Személyi jövedelemadó

 • A személyi kedvezmény számítása során a minimálbér harmadának száz forintra kerekített összegét kell alapul venni, így az 2024-től 88.900 forintra emelkedett (adóban kifejezve: 13.335 forint)
 • Az átalányadózó őstermelő és egyéni vállalkozó esetében a bevételi értékhatár (éves minimálbér tízszerese) 32.016.000 forint az idei évtől (kizárólag kiskereskedők esetében pedig 160.080.000 forint)
 • Az átalányadózók esetében szintén emelkedik az adómentes átalányban megállapított jövedelem mértéke, így az az új esztendőben már 1.600.800 forint
 • Érinti a minimálbér emelkedése továbbá:
  • a csekély mértékű ajándékok értékének meghatározását (26.680 forint)
  • a szakszervezetek béren kívüli juttatásának értékhatárát
  • a szabadidős rendezvényen adott ajándéktárgyak értékhatárát
  • a távmunkavégzés keretében munkát végzőknek nyújtott költségtérítés (igazolás nélkül elszámolható) mértékét

Szociális hozzájárulási adó és TB-járulék

 • Az adófizetés felső határa immáron az emelt minimálbér huszonnégyszeresére nőtt, így az 2024-ben 6.403.200 forint.
 • Azon őstermelők esetében, akik a minimálbér vagy a garantált bérminimum figyelembe vételével fizetik meg az adót, az emelt mértékeket kell, hogy figyelembe vegyék (egyéni vállalkozók esetében ez már december hónapban is így volt). A minimum-szabályok alkalmazása esetén a TB-járulék esetében is az emelt összegekkel kell már számolni.

Egyéb adók

 • Az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő közteher, amely immáron szociális hozzájárulási adónak minősül, mértéke szintén emelkedett a minimálbér emelkedésével, azonban ezt már december hónapban is alkalmazni kellett
 • A rehabilitációs hozzájárulás számítása során január 1-jétől az új minimálbért, azaz a 266.800 forintot kell figyelembe venni.
 • Az EKHO esetében az éves keretösszeg az idei évben a minimálbér január 1-jén érvényes mértékének a 12-szerese, valamint a munkaviszony keretében végzett tevékenység esetében az EKHO-nyilatkozat már csak a 266.800 forintot meghaladó részre vehető figyelembe.

3. Új, folytatólagosan figyelembe vehető adóelőleg-nyilatkozatok

2024. január 1-től egyes adóalap-csökkentő kedvezmények akár folytatólagosan is igénybe vehetőek, nem kell minden évben új adóelőleg nyilatkozatot leadni a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek.

Az, aki jogosult az alábbi kedvezményekre, kérheti a kifizetőtől, hogy az adóelőleg-nyilatkozatát mindaddig változatlan tartalommal vegye figyelembe, amíg nem tesz új nyilatkozatot vagy nem kéri a korábban tett adóelőleg-nyilatkozatának mellőzését.

 • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
 • személyi kedvezmény
 • első házasok kedvezménye

Az első házasok kedvezményénél a folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot a kifizető a jogosult házasságkötését követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül veheti figyelembe.

A 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítését továbbra sem kell kérni, azt a munkáltató, kifizető automatikusan érvényesíti mellőzésről szóló nyilatkozat hiányában.

A 30 év alatti anyák kedvezménye és a családi kedvezményérvényesítéséhez azonban továbbra is évente kell nyilatkozni, ezekben az esetekben folytatólagos nyilatkozattételre nincs lehetőség.

Aki folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tett, de később már nem jogosult a kedvezményre, annak érdemes időben új adóelőleg-nyilatkozatot beadni, mert ha nem jelzi a kifizetőnek, hogy jogosultsága megszűnt, és emiatt adóhiány keletkezik, akkor az őt terhelő jogkövetkezményekkel is számolnia kell.

Az új lehetőség először a 2023. december 31. után tett adóelőleg-nyilatkozatoknál alkalmazható. Akik nem kívánják adóelőleg-nyilatkozatuk folytatólagos figyelembevételét, továbbra is nyilatkozhatnak csak a 2024. adóévre vonatkozóan.

Az adóelőleg-nyilatkozatokat legegyszerűbben az adóhatóság Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) lehet kitölteni. Ha valaki élni kíván az új lehetőséggel, a nyilatkozatot a megszokott módokon teheti meg, külön kiválasztva a folytatólagos érvényesítést.

Az online nyilatkozat egyes sorait a NAV előzetesen feltölti adatokkal, és a néhány perc alatt elkészíthető, a véglegesített és beadott nyilatkozatot a rendszer pedig elektronikusan továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek.

A papíralapú, új adóelőleg-nyilatkozatok is elérhetők a NAV honlapján, a kinyomtatott nyilatkozatot kitöltés és aláírás után a jogosultnak kell átadnia a munkáltatónak, kifizetőnek.

4. Elindult az e-ÁFA

A NAV az év első napján élesítette az elektronikus áfarendszert (eÁFA).

Az eÁFA támogatja az adókötelezettség elektronikus és pontos teljesítését, csökkenti az adminisztrációt, és kiszolgálja az adózói ügyviteli rendszerek adatigényét.

Az eÁFA-ban először 2024. február 1-jétől nyújtható majd be áfabevallás, de már most kipróbálhatók a rendszer egyes funkciói.

Az eÁFA-t webes felületen, illetve gép-gép kapcsolatban 2024. január 1-jétől érhetik el a felhasználók.

2024. január: lekérdezési szolgáltatások

Az eÁFA januárban lekérdezési szolgáltatásokat nyújt: az adózók már lekérdezhetik a NAV rendelkezésére álló adatokat (online számlaadatok, online pénztárgépi nyugták, valamint a vámeljárások adatai) és az adókódokat.

A bejelentkezés után – a rendszerrel való ismerkedést segítve – láthatók a 2023 decemberben érkezett forrásadatok, amik később kiegészülnek a 2024 januárban folyamatosan érkező forrásadatokkal.

Megjelennek továbbá az adózó adatai és, az automata adókódolás eredményeként, a rendszerben követhető az áfapozíció is.

2024. február: az első bevallás

Február 1-jétől lesz elérhető minden funkció, azaz az említetteken túl az adókód módosítása, az időszakzárás, a bevallás tervezetének elkészítése, előellenőrzése és a bevallás beadása is.

Tehát az eÁFA-ban – mind a webes felületen, mind a gép-gép kapcsolatban a 2024. január 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakról teljesíthető először a bevallási kötelezettség.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2024. február 1-jétől lehet a forrásadatokat szerkeszteni, bevallást előállítani és beadni.

Áfabevallásukat az eÁFA-ban

 • a havi bevallási gyakoriságú adózók 2024. február 20-ig,
 • a negyedéves gyakoriságú bevallók 2024. április 20-ig,
 • az éves gyakoriságú adózók 2025-ben adhatják be először.

A szolgáltatáscsomag

Az eÁFA egy szolgáltatáscsomag is, ami a NAV-nál rendelkezésre álló adatokra épül, megadva a lehetőséget az adózói döntések beillesztésére és az adatok kiegészítésére. Ezzel mostantól, azaz a 2024. január 1-jét követő adómegállapítási időszakokra már háromfélképpen is teljesíthető az áfabevallás:

 • az eÁFA-ban, gép-gép kapcsolaton keresztül;
 • az eÁFA webes felületén;
 • ÁNYK-nyomtatványon.

Ha valaki ugyanarra az időszakra több úton is beadja bevallását, akkor az elsőként benyújtottat veszi számításba a NAV.

Az eÁFA-rendszerre, akár a webes felület, akár a gép-gép kapcsolat használatára bármikor át lehet térni (az 1-es áfakódú áfaalanyok azonban esetleges áfakötelezettségüket továbbra is csak nyomtatványon teljesíthetik).

Az új rendszer számos előnnyel szolgál

Az eÁFA-ban lekérdezhetők a releváns NAV-adatok, a befogadott és kiállított számlák adatai, valamint a vámeljárások adatai; elkészíthető az adónyilvántartás, így a bevallási kötelezettség is egyszerűen teljesíthető.

A rendszer az ÁNYK-nál fejlettebb validációra képes, és a NAV kockázatelemzésében keresett eltérésekre is felhívhatja akár a figyelmet.

Az eÁFA-val a NAV bevezette az adókódot, amivel meghatározható, hogy egy adott ügylethez kapcsolódó bizonylat tételei a bevallás mely sorába, soraiba kerüljenek.

Az eÁFA webes felületén a forrásadatok automatikus adókódolását a felhasználók saját döntéseiknek megfelelően módosíthatják, például elhalaszthatják, illetve arányosíthatják bizonylataik előzetesen felszámított áfatartalmát.

Adminisztráció könnyítés az eÁFA felhasználóinak

Az adóhatóság több előnyt is rendel az eÁFA alkalmazásához:

A bevallást webes felületen vagy gép-gép kapcsolaton keresztül teljesítő áfaalanyoknak nem kell az M-lapon is adatot szolgáltatni.

A bevallásnál gép-gép kapcsolatot használók mentesülnek az önellenőrzési pótlék alól, ha az önellenőrzést a bevallás beadásától, de legkésőbb az esedékességétől számított tizenöt napon belül benyújtják.

Az eÁFA webes felülete

Az eÁFAwebes felületétazok az adózók használhatják, amelyek egy adott bevallási időszakban összesen 100 ezer darabnál kevesebb számlát kezelnek.

A webes felületen az online számlaadat-szolgáltatásból, az online pénztárgépekből, valamint a vám-árunyilatkozatokból származó bizonylatadatok jelennek meg. Az adózó módosíthatja az adókódolást, a bizonylatokat csoportosan is kezelheti, rögzíthet például kézi nyugtát is, és döntést hozhat az adólevonásról. Ha az adóalany online számlaadat-szolgáltatása hibás, akkor a hiba a webes felületen nem, csak az eredeti adatszolgáltatás javításával orvosolható. Ezután az összeállított bevallástervezet ellenőrizhető és jóváhagyható.

eÁFA gépi interfész

Gép-gép kapcsolaton keresztül az áfaalany gépi interfész alkalmazásával továbbítja a bizonylatszintű adatokat, és az összeállított bevallástervezetet gépi úton hagyja jóvá. Ennek feltétele a technikai felhasználó létrehozása az Online Számla rendszerben.

A bevallástervezet jóváhagyása egyenlő a bevallás benyújtásával. A gép-gép kapcsolattal feltöltött adatokat a NAV rendszere vizsgálja, és ERROR, illetve WARNING üzenetet küldhet. Az első esetben a bevallás csak a hiba javítása után nyújtható be. A WARNING üzenet az adatok helyességének vizsgálatára hívja fel a figyelmet – ezért azt javasolt megvizsgálni –, de a bevallás beadását nem akasztja meg.

Mivel a gép-gép kapcsolathoz ügyféli oldalon az ügyviteli rendszernek is alkalmasnak kell lennie az eÁFA kezelésére, a NAV az ehhez készített fejlesztői dokumentációt a GitHub felületén mindenki számára hozzáférhetővé tette. Elérési útvonal: https://github.com/nav-gov-hu/eVAT/

Önellenőrzés

Ha az adózó a NAV ellenőrzése előtt feltárja bevallása hibáját, akkor a bevallást önellenőrzéssel módosíthatja. Az eÁFA-rendszer bevezetése után a webes felületen, vagy a gép-gép kapcsolaton keresztül benyújtott bevallás 2024. június 30-áig önellenőrzési nyomtatványon, 2024. július 1-jétől pedig az elektronikus felületen is helyesbíthető.

5. 1+1%-os rendelkezés 2024-ben is

Az idei évben is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2024. május 21-éig, az szja-bevallástól függetlenül is.

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.

A felajánlására jogosult, kedvezményezett civilszervezetek és vallási közösségek listája, valamint a kiemelt előirányzat listája a NAV honlapján érhető el.

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbb elektronikusan nyújtható be:

 • az eSZJA webes felületen, online kitöltve vagy
 • az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve vagy
 • külön, a 23EGYSZA-nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain

 • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve,
 • az e-SZJA-felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
 • a 23EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
 •  május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.

A 2024. május 21-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 21. után rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, és a késedelem még igazolási kérelemmel sem menthető ki.

2024.január 1-jétől már nem csak a vallási közösségeknek, hanem a kiemelt költségvetési előirányzatnak (jelenleg a Nemzeti Tehetség Programnak) tett felajánlások is érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy a 2018-ban (a kiemelt költségvetési előirányzatra nézve 2021-ben) és azt követő években technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozatokat a NAV 2024-ben és utána is figyelembe veszi, mindaddig, amíg a rendelkező nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.

2024.január 1-jétől nem vehető figyelembe a technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozat akkor sem, ha a magánszemély az adóévet követő év május 20-áig – a 2024-es rendelkezési évben 2024. május 21-ig – nem nyújtott be személyijövedelemadó-bevallást vagy a benyújtott bevallása alapján nem keletkezett adóköteles, összevonás alá eső jövedelme.

Fontos, hogy a civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-áról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

2024.januárjától a rendelkező a NAV honlapján azt is megtekintheti, hogy az idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott összegből. Ha elektronikus tárhelye is van, a NAV elektronikusan is tájékoztatja a felajánlott összeg kiutalásáról.

6. Gépjárműadó – változások

A NAV közzétett több tájékoztató anyagot is a 2024-ben fizetendő gépjárműadóval kapcsolatban.

A legfontosabb változás, hogy az idei évtől az adó egyösszegben lesz esedékes, április 15. napjáig. Ez azt jelenti, hogy a korábbi két részletben történő esedékesség megszűnik, és mivel a fizetési határidő módosul, így minden adóalany, aki a kötelezettséggel érintett, az idei évben határozatot kap abban az esetben is, ha a fizetendő összeg nem módosul (a korábbi értesítés helyett).

A NAV honlapján összegyűjtötte a gyakori kérdéseket, egyúttal az arra adott válaszokat is, így különösen a következőkről olvashatunk:

 • fizetés módja
 • fizetendő összeg ellenőrzése
 • elektronikus kapcsolattartás előnyei
 • mentességek (költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, autóbuszok, egyházi jogi személyek, tűzoltó szerkocsik, környezetkímélő gépkocsik, nemzetközi egyezmények alapján biztosított mentesség, NATO mentessége, súlyos mozgáskorlátozottak, és fogyatékossággal élők mentessége)

7. Külföldi illetőségű magánszemélyek SZJA-bevallása

A NAV közleményében emlékeztet, hogy a külföldi illetőségű magánszemélyek 2024. április 30-ig nyilatkozhatnak arról, hogy őket, a külföldi illetőségükre tekintettel, 2023-ban Magyarországon adókötelezettség nem terhelte.

Ha a külföldi illetőségű magánszemély ezt a nyilatkozatot megteszi, a neki esetlegesen elkészített adóbevallási tervezet – az adózó javítása nélkül – az adóbevallási határidő leteltével nem válik bevallássá.

A bejelentés a 23NYK jelű, „Nyilatkozat külföldi illetőségű magánszemély személyijövedelemadó-bevallás benyújtás alóli mentesítéséhez a 2023. adóévre” elnevezésű formanyomtatvány benyújtásával tehető meg, mely angol nyelven is elérhető az adóhatóság honlapján.

8. Digitális platformot üzemeltetők új kötelezettségei

Az adóhatóság ismételten felhívja a figyelmet a digitális platformüzemeltetők új kötelezettségeire, amelyeknek 2024-től kell eleget tenniük. A témával az adóhatóság már korábban is foglalkozott, amelyről korábbi NAV-figyelőnkben is beszámoltunk.

9. Új, 0%-os adómérték 2024-től

2024. január 1-jétől az Áfa tv. – a 27, 18 és 5%-os mellett – egy új, 0%-os adómértéket vezetett be.

Ez az új, 0%-os adómérték a vtsz. 4902 alá tartozó napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány) értékesítésekor alkalmazandó.

Az ide tartozó termékértékesítésről kiállított számla adatairól a 0%-os adómérték alkalmazásával kell a számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

Az Online Számla rendszer webes felületén a 0%-os adómérték alá tartozó értékesítésről kiállított számla adatainak rögzítésekor az „Adómérték” mezőben

 • egyszerűsített számlánál az áfatartalom százalékos mértékének,
 • normál számlánál az alkalmazott adó mértékének

jelölése után választható ki a „0%”. A webes felületen az új adómérték megfelelő alkalmazásának elősegítése érdekében a „0%” mellett zárójelben szerepel a „napilap” megnevezés is.

Ha az adatszolgáltatásban rögzített teljesítési időpont 2024. január 1-jét megelőző napra esik, akkor a „0% (napilap)” kiválasztásakor a felület hibát jelez. Ennek indoka az, hogy számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlákon csak 2024. január 1-jei vagy azt követő teljesítési időpont (ideértve az előlegfizetés időpontját is) esetén alkalmazható 0%-os adómérték.

A számlázóprogramokból érkező számlaadat-szolgáltatásokban is csak akkor szerepelhet 0%-os adómérték (százalékérték), ha a számlán szereplő teljesítési időpont (ideértve az előlegfizetés időpontját is) 2023. december 31. utáni. Korábbi teljesítési időpont esetén a 0%-os adómértéket tartalmazó számlaadat-szolgáltatás nem teljesül (ERROR üzenetet kap).

A megfelelő számlázás és számlaadat-szolgáltatás érdekében javasolt megvizsgálni, hogy az alkalmazott számlázó-program a 0%-os adómérték alá tartozó ügylet megfelelő kezelését biztosítja-e.

Az új, 0%-os adómérték helyett adómentesség (például alanyi adómentesség) vagy Áfa tv. hatályán kívüliség nem alkalmazható a számlázás és az adatszolgáltatás során sem.

A NAV ingyenes Online Számlázó programja a 0%-os adómértéket megfelelően kezeli.

10. Frissülő információs füzetek

Az adóhatóság megkezdte az információs füzeteinek aktualizálást az idei évben alkalmazható szabályokkal.

Eddig a következő füzetek frissültek a 2024-es szabályokkal:

 • Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) – 07. sz. füzet
 • Cégautóadó és az ahhoz kapcsolódó szja-szabályok – 31. sz. füzet

11. Adótraffipax

Baranya megyében január 8. és 14. között:

 • hétfőn Komlón, az italboltokat,
 • kedden Pécsett a kertvárosi vendéglátókat,
 • csütörtökön Pécsett az élelmiszerboltokat ellenőrzik a NAV munkatársai.

Az ipari parkokban, nagykereskedelmi bázisokon az ellenőrzések továbbra is folyamatosak a vármegye területén.

Hajdú-Bihar megyében január 9-én az építkezéseken tervez ellenőrzéseket az adóhatóság.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram