Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Változás a termékdíj-szabályokban és az őstermelők adózásában, nyári ellenőrzések | NAV-Figyelő 30. hét

31 július 2023

Az EPR-rel (kiterjesztett gyártói felelősség) változtak a termékdíjszabályok is 

Az új,  kiterjesztett gyártói felelősségi és koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésével 2023. július 1-jén változtak a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályok is.

Ettől az időponttól bizonyos termékek után a környezetvédelmi termékdíj mellett már az EPR-kötelezettségeket is teljesíteni kell.

Az EPR hatálya alá is bekerültek az eddig is környezetvédelmi termékdíjjal terhelt:

 • a termékdíjköteles csomagolószerek csomagolásként,
 • az akkumulátorok,
 • az elektromos és elektronikus berendezések,
 • a gumiabroncsok,
 • a reklámhordozó papírok, továbbá
 • az irodai papírok.

2023. július 1. óta ezen termékek első belföldi forgalomba hozatala, saját célú felhasználása, illetve – a kötelezett bejelentése alapján – készletre vétele után már az EPR-kötelezettségeket is teljesíteni kell.

Az egyéb kőolajtermékek, egyéb műanyagtermékek és az egyéb vegyipari termékek, azonban nem kerültek be az EPR hatálya alá, így ezeket továbbra is csak a termékdíj-kötelezettség terheli.

A környezetvédelmi termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá egyaránt tartozó termékeknél (ld. a felsorolást fentebb) a termékdíjat a következő szabály alapján kell megállapítani (azaz az EPR díjat minden esetben teljes tételben kell megállapítani, és a termékdíj módosulhat):

Fizetendő termékdíj  = (Környezetvédelmi termékdíj díjtétel – „EPR-díj” díjtétel) * mennyiség

A környezetvédelmi termékdíj díjtétele a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2. mellékletében az adott termék vagy anyagáramra megállapított díjtétel.

Az „EPR-díj díjtétel” a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI.2.) EM rendelet szerint az adott termékáramra, csomagolás esetén a csomagolószerből készült csomagolásra megállapított díjtétel,

Ha a fenti számítás alapján, adott esetben a díjtételek különbség értéke negatív szám vagy nulla, akkor a számított termékdíjtétel nulla Ft/kg, ezért termékdíjat nem kell fizetni. (EPR-díjat továbbra is)

A termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozatal vagy saját célú felhasználás címén mindettől függetlenül továbbra is fennáll, vagyis az eddigiekhez hasonlóan nyilvántartást kell vezetni, bevallást kell benyújtani, csupán fizetni nem kell.

Fontos, hogy július 1-jén továbbá megszűnt az egyéni teljesítés és a mezőgazdasági termelőknek biztosított átalányfizetés lehetősége, az ilyen jogcímeken bejelentkezett adóalanyokat a NAV automatikusan az általános (kollektív teljesítői) státuszba sorolta át.

Kedvező változás az őstermelők adózásában

A NAV tájékoztat, hogy július 15-től a mezőgazdasági őstermelők a tevékenységéhez használt eszközök értékesítéséből származó bevételt az igazolt költségeken és az értékcsökkenési leíráson túl – bizonyos feltételekkel és megkötésekkel – a vásárolt tárgyi eszközök beruházási költségeivel is csökkenthetik.

A kedvező szabályok a 2022. január 1. után eladott eszközökre is vonatkoznak már.

A tájékoztató általánosságban kiemeli, hogy az őstermelői tevékenységhez használt ún. üzemi célú eszközök, (ilyen lehet például egy traktor vagy egy istálló) hasznosítása vagy eladása 2022. január 1. óta már nem számít kiegészítő őstermelői tevékenységnek, ami a következőkkel jár. A fentiekből származó bevételt ezért nem az őstermelői bevételek között kell figyelembe venni, illetve a jövedelmet és a fizetendő adót az ingó, vagy az ingatlan átruházásából származó jövedelem általános, Szja tv. szabályai szerint kell kiszámítani.

Az új szabályok alapján az őstermelő a tevékenységéhez használt, kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételből akkor vonhatja le az értékcsökkenési leírást, továbbá az igazolt költségeket (vagyis a megszerzésre fordított összeget – például vételár – és az értéknövelő beruházásokat), ha azokat korábban az őstermelői tevékenységből származó bevételével szemben még nem számolta el költségként.

A fenti leírt eszközök esetén az eladásakor kapott bevétel tovább csökkenthető az olyan, az őstermelői tevékenységhez használt, kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközöknek a beruházási költségével, amit az őstermelő még nem számolt el értékcsökkenési leírásként.

Ennek a feltétele, hogy az eszközöket az őstermelő a tárgyévben, illetve a tárgyévet követő évben az adóbevallás benyújtásáig, de legfeljebb a bevallási határidőig szerzi meg. Az őstermelőnek a tárgyi eszközök nyilvántartásában rögzítenie kell, hogy a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételt melyik tárgyi eszköz beruházási költségével csökkenti.

A beruházási költségnek azt a részét, ami meghaladja az átruházásból származó bevételt, a fentieken túl az őstermelő értékcsökkenési leírásként elszámolhatja.

Az őstermelő a 2022. január 1. után értékesített tárgyi eszközök eladásából származó bevételt is csökkentheti a vásárolt tárgyi eszközök beruházási költségével.

Az új rendelkezések alapján a 2022-ben értékesített, kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök eladása miatt a 22SZJA-bevallásban feltüntetett, ingó átruházásából származó jövedelem után megfizetett adó a bevallás önellenőrzésével visszaigényelhető.

Adótraffipax

Baranya megyében július 31. és augusztus 6. között:

 • szerdán Mohácson a Felszabadulás utca, illetve Jókai utca üzleteit,
 • csütörtökön Pécsett a bioboltokat,
 • pénteken a pécsi Szendrey Júlia utca boltjait és vendáglátóit ellenőrzik.

A vármegye területén az adóhatóság a termőföldeken dolgozó mezőgazdasági idénymunkások szabályszerű foglalkoztatását kiemelten ellenőrzik ebben az időszakban. 

Csongrád-Csanád megyében augusztus 2-án és 3-án a fagylaltozók, cukrászdák számíthatnak ellenőrzésekre.

Velencei-tó térségében (Dinnyés, Agárd, Gárdony, Velence, Kápolnásnyék, Pákozd, Sukoró, Nadap) július 31. és augusztus 5. között az adóhatóság ellenőrzéseket tart. A szokásos ellenőrzések (online pénztárgép, foglalkoztatás, számla- és nyugtaadás, áruk eredete) mellett fókuszban lesz még a jövedéki szabályok betartása, automata berendezések működtetése, illetve a turizmusfejlesztési hozzájárulás megállapítása és megfizetése. Fontos, hogy az ellenőrök egy helyszínre akár több alkalommal is visszatérhetnek.

Nógrád megyében július 31. és augusztus 4. között az alábbi járásokban számíthatnak ellenőrzésekre az élelmiszerüzletek:

 • július 31, hétfő – Rétsági járás
 • augusztus 1, kedd – Pásztói járás
 • augusztus 2, szerda – Bátonyterenyei járás
 • augusztus 3, csütörtök – Balassagyarmati járás
 • augusztus 4, péntek – Salgótarjáni járás

Jász-Nagykun-Szolnok megyében augusztus hónapban továbbra is a vendéglátóhelyek, cukrászdák, fagylaltozók számíthatnak ellenőrzésekre. Ezek mellett a rendezvényeken, strandokon értékesítőknél is számítani kell az adóhatóság munkatársaira.

A megyei építkezéseken az ellenőrzések továbbra is folyamatosak.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram