Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Adózási kérdés a bérelt ingatlanokon végzett beruházásokról; Külföldi adatokat is elemez a NAV | NAV-Figyelő 25. hét

26 június 2023

2023/8. Adózási kérdés – Bérelt ingatlanon végzett beruházással kapcsolatos egyes áfakérdések

Újabb adózási kérdést tett közzé közösen a NAV és a Pénzügyminisztérium, ezúttal a bérelt ingatlannal kapcsolatos beruházások áfakérdéseivel kapcsolatban.

A közlemény szerint a kérdésre adott formális, közös válasz közzétételét az indokolta, hogy adózói részről gyakran felmerülő kérdés, hogy amennyiben egy áfaalany az általa bérelt, (vagyis nem a saját tulajdonában álló), de a gazdasági tevékenysége körében használt, hasznosított ingatlanon a saját költségén beruházást hajt végre, az hogyan kezelendő az áfa rendszerében.

Az adózási kérdésre adott válasz kiemeli, hogy ezekben az esetekben az áfa minősítéséhez elsődlegesen azt szükséges megválaszolni, hogy az idegen ingatlanon végzett beruházás minősülhet-e tárgyi eszköznek

A tárgyi eszköz, jelenleg használatos definícióját az Áfa tv. értelmező rendelkezései között (259. §) találjuk. Eszerint tárgyi eszköz az ingatlan, valamint az olyan ingó termék, amely vállalkozáson belüli rendeltetésszerű használatot feltételezve, legalább 1 évet meghaladó időtartamban szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását.

Az Uniós HÉA (áfa) rendszer meghatározza (végrehajtási rendeletben) az itt releváns ingatlan fogalmát is, amely alapján – az áfa rendszerében – az épületen, építményen túl az épület, építmény szerves részét alkotó, meghatározott alkotóelemek, illetve az épületbe, építménybe állandó jelleggel beépített, meghatározott alkotóelemek önmagukban is ingatlannak minősülnek.  Ha az adózó a bérelt ingatlanon olyan értéknövelő beruházást hajt végre, mely önmagában megfelel a végrehajtási rendelet szerinti ingatlan fogalomnak, akkor e beruházás önmagában is ingatlannak, és ezáltal tárgyi eszköznek minősül az Áfa tv. alkalmazásában.

Az előzőekből az következik, hogy az adóalanyt a beruházás kapcsán terhelő előzetesen felszámított adó levonásának joga az tárgyi eszköz-szabályokra is figyelemmel gyakorolható.

Az Áfa tv. értelmében, ha a tárgyi eszköz beszerzésének évéhez képest a figyelési időszakon belül (mely ingatlan tárgyi eszköz esetében a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének hónapjától kezdődő 240 hónap) változás következik be a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben, vagy a tárgyi eszköz értékesítésre kerül, az adóalany a tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó összegének meghatározott része tekintetében utólagos kiigazításra válhat kötelezetté.

Kiemelendő, hogy amennyiben az adóalany a bérelt ingatlant a tulajdonosának visszaszolgáltatja, és az ingatlanon végzett beruházás költségeit a tulajdonos egészben vagy részben megtéríti, az áfa rendszerében úgy minősül, hogy az adóalany a beruházás eredményeként létrehozott ingatlant értékesíti.

A tárgyi eszközökre vonatkozó különös szabályok alapján, amennyiben az adóalany a tárgyi eszközt a fent említett figyelési időszakon belül értékesíti, akkor az értékesítés teljesítésének hónapjára és a hátralévő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét az adóalany

 • véglegesen levonhatja, ha a tárgyi eszköz értékesítése adólevonásra jogosítaná,
 • véglegesen nem vonhatja le, ha a tárgyi eszköz értékesítése adólevonásra nem jogosítaná.

Annak vizsgálata során, hogy a bérlő által az idegen ingatlanon végzett beruházás értékesítése a bérlőt adólevonásra jogosítaná-e vagy sem, ismét utalni kell arra az előzőekben foglalt következtetésre, hogy bizonyos esetekben a beruházás önmagában is ingatlannak minősül az áfa rendszerében.

Azt, hogy az értékesítés adóköteles vagy adómentes, az ingatlan-értékesítésre vonatkozó áfaszabályok szerint kell megítélni, a bérelt ingatlanon végzett beruházást önmagában vizsgálva, vagyis függetlenül attól az ingatlantól, amelynek a beruházás a részét képezi.

Ha a bérelt ingatlanon végzett beruházás önmagában olyan, amelynek megvalósítása valamilyen, fent felsorolt engedélyhez, eljáráshoz, hatósági bizonyítvány kiállításához kötött, akkor – egyes további feltételek teljesülése esetén – adóköteles. Ilyen esetben az adóalany az véglegesen levonhatja a beruházás értékesítésének teljesítése hónapjára és a figyelési időszakból hátralévő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét.

Ha a bérelt ingatlanon végzett beruházás önmagában nem olyan beruházás, amelynek megvalósítása valamilyen, fent felsorolt engedélyhez, eljáráshoz, hatósági bizonyítvány kiállításához kötött, akkor a beruházás értékesítése mentes az adó alól.

Ilyen esetben az adóalany véglegesen nem vonhatja le a beruházás értékesítésének teljesítése hónapjára és a figyelési időszakból hátralévő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét.

Ettől eltérően, ha a bérlő adóalany az ingatlanok értékesítésére adókötelezettséget választott, akkor a bérelt ingatlanon végzett beruházás értékesítése is adóköteles. Ilyen esetben az adóalany véglegesen levonhatja a beruházás értékesítésének teljesítése hónapjára és a figyelési időszakból hátralévő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét.

Fontos, hogy a megítélést nem befolyásolja, hogy az az ingatlan, amelynek a beruházás a részét képezi, a kivételszabályban foglalt feltételek alapján új ingatlannak minősül-e vagy sem.

A külföldi munkáról is kap adatot a NAV

Az adóhatóság tájékoztatót tett közzé, amelyben arról írnak, hogy a hazai adóhatóság a nemzetközi együttműködések alapján információkat kap a külföldön történő munkavégzésről is.

A NAV kiemeli, és arra emlékeztet mindenkit, hogy amennyiben valaki külföldön vállal munkát, mindenképpen fontos tájékozódnia arról, hogy jövedelme után mely országban és milyen módon tartozik adót és más közterheket fizetni.

A nemzeti adóhatóságok ugyanis megosztják egymással adataikat, így a hazai hatósághoz is befutnak a külföldi munkavállalással kapcsolatos adatok a külföldön szerzett, de Magyarországon adóköteles jövedelmekről – emiatt ellenőrzés tárgya lehet az, hogy az ilyen típusú jövedelmek után vajon megfizették-e a Magyarországon esedékes, és a hazai költségvetést megillető adót.

Az adatcsere során a külföldi hatóságok az általános adatszolgáltatás mellett külön jelzik a hazai hatóság részére, ha adatbázisukban olyan jövedelem szerepel, amely Magyarországon esik adókötelezettség alá.

A NAV honlapján elérhető 4. sz. információs füzet kifejezetten a magánszemélyek külföldről származó jövedelmével foglalkozik, amelyben további hasznos információk találhatók.

Új ügycsoport az UJEGYKE-nyomtatványon

Június 28-án bővülnek a meghatalmazások bejelentésére szolgáló, rendszeresített nyomtatványon (UJEGYKE) a jelölhető ügykörök. Ez alapján, ettől az időponttól már külön bejelenthető meghatalmazás a belföldön letelepedett adóalanyok külföldi áfa-visszatérítésével kapcsolatos ügyek intézésére is.

Azoknak az állandó meghatalmazottaknak, akik az E/1/a) ügycsoport intézésére jelenleg is jogosultak [„Áfához és egyéb közvetett adókhoz kapcsolódó ügyek (külföldi adóalany áfa-visszatéríttetésével kapcsolatos, OSS-, IOSS-, SA-ügyek kivételével)”], és az új ügycsoportban is el kívánnak járni, új bejelentést kell tenniük, azaz a módosított UJEGYKE-adatlapon igényelniük kell ezt a jogosultságot is.

Azok a képviselők, akik jelenleg is jogosultak az áfaügyek intézésére (E/1. „Áfához és egyéb közvetett adókhoz kapcsolódó ügyek”), valamint akik minden adóügy intézésére jogosultak [D/1. „ADÓÜGYEK (kivéve egyes jövedéki ügyek)”], az új ügycsoport intézésére is jogosultak lesznek, azaz nem szükséges új adatlapot beküldeniük.

Adótraffipax

Baranya megyében június 26. és július 2. között szerdán Komlón a vendéglátókat, csütörtökön a harkányi strand üzleteit, büféit, pénteken a pécsi fagyalaltárusokat ellenőrzik. Ellenőrzésekre kell számítani a Gasztronapok és a Fishing On Orfű rendezvényeken is. 

Fejér megyében június 26. és 30. között elsősorban a vendéglátóhelyek számíthatnak ellenőrzésekre.

Hajdú-Bihar megyében június 28-án a strandokon és azok környékén kell ellenőrzésekre számítani. Emellett, a megyei építkezéseken az ellenőrzések folyamatosak.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a következő héten a jövedéki kiskereskedőknél tartanak majd ellenőrzéseket azzal, hogy a megyei építkezéseken az ellenőrzések továbbra is folyamatosak.

Somogy megyében az elkövetkező 2 hétben a fesztiválokon, rendezvényeken; cukrászdákban és fagylaltozókban, valamint a strandokon kell ellenőrzésekre számítani a vármegye teljes területén.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében június 26. és július 1. között az alábbi helyszíneken tervez ellenőrzéseket az adóhatóság vármegyei igazgaztósága:

 • június 26, hétfő – Kisvárda, Döge, Komoró
 • június 27, kedd – Nagydobos, Nyírparasznya, Ópályi
 • június 28, szerda – Újfehértó, Érpatak, Biri
 • június 29, csütörtök – Tuzsér, Záhony, Mándok
 • június 30, péntek – Nyíregyháza
 • július 1, szombat – Nyíregyháza

Nógrád megyében az alábbi járásokban számíthatnak ellenőrzésekre a következő héten a használtruha-üzletekben:

 • június 26, hétfő – Rétsági járás
 • június 27, kedd – Pásztói járás
 • június 28, szerda – Balassagyarmati járás
 • június 29, csütörtök – Salgótarjáni járás
 • június 30, péntek – Szécsényi járás
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram