Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Megjelent a PM tájékoztatója a transzferár-adatszolgáltatásról | NAV-Figyelő 13. hét

3 április 2023

1.Április 12-én esedékes az átalányadózó egyéni vállalkozók idei első adó- és járulékbevallása

2023. január 1-től az átalányadózó egyéni vállalkozóknak saját személyükre vonatkozóan negyedévente, első ízben tehát 2023. április 12-ig kell adó- és járulékbevallást benyújtaniuk a NAV-hoz. A bevallásban a szociális hozzájárulási adó és járulékkötelezettséget havi bontásban kell majd feltüntetni.

Kivétel a fenti szabály alól, hogy ha az egyéni vállalkozó a tevékenységét megszünteti, szünetelteti vagy öregségi nyugdíj iránti igényt nyújt be, a bevallást 30 napon belül kell benyújtania.

A bevallás benyújtható

  • az ONYA segítségével teljes adattartalommal vagy egyszerűsített formában vagy
  • az ÁNYK 2358 jelű, „Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről” elnevezésű adatlapján.

Az egyszerűsített bevallás az ONYA-ban 2023. április 1-jétől már elérhető. Egyszerűsített ONYA bevallást az a nem kiegészítő tevékenységet végző átalányadózó egyéni vállalkozó nyújthat be, aki a bevallási időszakban (az adott negyedévben) nem szüntette meg és nem szüneteltette a vállalkozói tevékenységét, a munkavégzésének jellege nem változott, és az adott időszakra még nem nyújtott be 2358-as bevallást.

2. Április 1-től már a 23ELEKAFA-nyomtatványon kell visszaigényelni a külföldön megfizetett áfát

Tehát azoknak a magyar adózóknak, akik vissza kívánják igényelni a más EU-tagállamban rájuk áthárított áfát, 2023. április 1-től a 23ELEKAFA-űrlapot kell beküldeniük a NAV-hoz.

Különleges szabályok érvényesülnek azonban akkor, amikor Horvátország a visszatéríttetés tagállama. A 23ELEKAFA-nyomtatványt kell használni, ha az áfát 2023. január 1-je után már euróban számították fel. De az olyan 2022. évi áfa-visszatérítéseknél, amelyeknél az áfát még horvát kunában számították fel, a 22ELEKAFA-űrlapot kell használni 2023. szeptember 30-ig.

3. Megjelent a Pénzügyminisztérium tájékoztatója a transzferár-adatszolgáltatáshoz

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 8–8/A. §-ai szabályozzák a kapcsolt vállalkozások részére előírt transzferár-adatszolgáltatási kötelezettség részletszabályait.

Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítése érdekében a PM egy tájékoztatót készített. Az adatszolgáltatásra kötelezett adózók köre azonos a transzferár-nyilvántartás készítésére kötelezettek körével.

Az adatszolgáltatást első alkalommal a 2022. december 31-ét követően benyújtott bevallásban kell teljesíteni, tehát azon társaságiadó-bevallásokban, amelyeknek a jogszabály által előírt bevallási határideje 2022. december 31-ére vagy ezt megelőző időpontra esik.

Teljeskörűen mentesülő ügyletek

Teljeskörűen mentesülnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól a kapcsolt vállalkozások azon ügyletei, melyek esetében a szerződés alapján történő teljesítések értéke az adóévben áfa nélkül számított szokásos piaci áron a 100 millió forintot nem haladja meg, azzal, hogy az értékhatár megállapításánál a NGM rendelet szerint összevonható szerződések alapján történő teljesítések értékét együttesen kell figyelembe venni.

Mentesülnek továbbá az adatszolgáltatási kötelezettség alól a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdei ügyletek, és a meghatározott összegben rögzített hatósági ár vagy jogszabályban egyedileg meghatározott konkrét ár alkalmazásával megvalósuló ügyletek.

Részlegesen mentesülő ügyletek

Vagyis a következő ügyletekről nem szükséges teljeskörűen adatot szolgáltatni:

  • a magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződést,
  • a szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás vagy kapcsolt vállalkozások részére változatlan összegben, illetve értékben történő átterhelését, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó, termékértékesítő személy az adózóval, külföldi személlyel vagy a költséget viselő féllel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll („költségátterhelés”)
  • az ingyenes pénzeszközátadást és átvételt.

A PM is kiemeli, hogy a transzferár miatti adóalap-módosítási kötelezettség, a kapcsolt vállalkozás bejelentésének, a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnése bejelentésének kötelezettsége, valamint a jelen tájékoztató tárgyát képező adatszolgáltatási kötelezettség mind-mind külön adókötelezettség.

Tehát még az adatszolgáltatás alól mentesülő ügyletekkel kapcsolatban is fontos tudni, hogy noha az adózót nem terheli nyilvántartási kötelezettség, az adóalap-módosítási kötelezettség fennállhat.

Az NGM rendelet ugyan a nyilvántartási, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség alól adhat felmentést, az adott ügylettel kapcsolatban szükségessé váló adóalap-módosítás alól azonban semmilyen esetben sem. Annak szükségességét tehát minden kapcsolt ügyletnél vizsgálni kell, és a korrekciót a Tao. törvény alapján el kell végezni.

4. Hasznos tanácsokat osztott meg a NAV az SZJA tervezethez

Az SZJA tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség szerint módosítani. Az adott esetben át sem nézett, jóvá nem hagyott tervezet – az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfás magánszemélyek tervezetének kivételével – május 22-ével automatikusan bevallássá válik.

Akik rendelkeznek KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás), azok számítógépen, de akár okostelefonon vagy tableten is megnézhetik, kiegészíthetik tervezetüket, majd jóváhagyva be is küldhetik.

Azoknak, akiknek volt ingatlan-bérbeadásból bevételük 2022. évben, az ebből származó jövedelmüket szerepeltetniük kell az SZJA bevallásban. A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg. Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás, a másik 10 százalékos költséghányad alkalmazása.

Akik tavaly ingatlant adtak el, azoknak is érdemes megvizsgálniuk, hogy az ingatlan értékesítés kapcsán keletkezett-e adófizetési kötelezettségük.

Akik a NAV webes szja-kitöltő programját használják, kiegészítés, pontosítás estén fontos, hogy mentsék a módosítást és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz.

Akik papíron adják be bevallásukat – akár személyesen az ügyfélszolgálaton, akár postán – azoknak alá kell írniuk a bevallást, különben érvénytelen lesz. -figyelmeztet a NAV.

5. Frissülő információs füzet: A népegészségügyi termékadóról

A frissített információs füzet a népegészségügyi termékadó-köteles termékek és termékadó mértékek a Kormány által az extraprofit adókról alkotott 197/2022. (VI. 4.) rendelet szerinti hatályos módosításait, egyéb szabályait és a hatályban maradó törvényi főbb rendelkezéseket tartalmazza.

6. Adótraffipax: Húsvéthoz kapcsolódó ellenőrzések országszerte

Ezekből emelünk ki néhányat.

Észak-Budapest

A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága munkatársai 2023. április 6. és 9. között Budapesten az I-V., valamint a XIII. kerületi piacokon és kitelepüléseken – elsősorban a húsvéti ünnephez kapcsolódó termékek értékesítőinél – ellenőriznek.

Dél-Budapest

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága munkatársai 2023. március 30. és április 6. között Budapesten ellenőrzik a húsvéthoz kapcsolódó szezonális termékekkel kereskedő vállalkozásokat.

Kelet-Budapest

A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. április 3. és 6. között ellenőrzik a piacokat, valamint a csokoládé- és ajándékárusokat.

Bács-Kiskun

A NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai

  • április 4. és 9. között az édesség- és húsboltokban,
  • április 5-én (szerdán) Dávodon és Hercegszántón,
  • április 12-én (szerdán) Kecelen és Imrehegyen
  • április 17. és május 14. között a szoláriumokban, illetve az egyéb fizikai-közérzetjavító szolgáltatóknál

ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését.

Baranya

A NAV baranyai munkatársai április 3. és 9. között hétfőn Pécsett, a kertészeteket, kedden, szerdán és csütörtökön a megye egész területén a húsvéthoz kapcsolódó termékek értékesítőit, különösen a piaci kitelepülőket, a zöldség-, tojás-, hentesáru- és édességkereskedőket ellenőrzik.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram