Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Fontos tudnivalók egyéni vállalkozóknak és velük szerződő partnereknek | NAV-Figyelő 6. hét

11 február 2022
 1. Rendszeresen ellenőrizzük egyéni vállalkozó szállító partnerünket

Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, hogy adóellenőrzéskor komoly hátrány is érheti azokat, akik nem járnak el kellő körültekintéssel üzletfelük kiválasztásakor. Igaz ez akkor is, amikor egyéni vállalkozónak adunk megbízást.

Ugyanis előfordulhat, hogy cégünk – egyéni vállalkozó – alvállalkozója bejelenti a NAV felé, hogy tevékenyégét szünetelteti.

A szünetelés bejelentését követően, annak időtartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Ugyanakkor a szünetelés után a vállalkozói tevékenység, a bejelentést követő nappal újra gyakorolható.

Mi történik, ha az egyéni vállalkozó (EV) mégis szolgáltatás nyújt ezen időszakban, de ezen jogsértő állapotról nem tett említést megbízójának?

Az EV által teljesített szolgáltatások ellenőrzése során az adóhatóság arra a megállapításra juthat, hogy a teljesítés időszakában az EV nem rendelkezett a cégünk részére kiszámlázott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, mivel ezen időszakban a tevékenyége szünetelt, munkát nem végezhetett.

Az adóhatóság ez esetben arra is hivatkozhat, hogy a cégünk nem járt el kellő körültekintéssel a szolgáltatás igénybevételekor, mivel az ügylet teljesítése során nem győződött meg arról, hogy az alvállalkozója képes volt-e a szóban forgó ügylet teljesítésére. (egyéni vállalkozóként be volt-e jelentkezve, nem szüneteletette-e tevékenyégét)

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint azonban a gazdasági szereplőknek minden tőlük észszerűen elvárható intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az ügyleteik ne valósítsanak meg – akár ÁFA, akár más adó tekintetében elkövetett – adókijátszást. (C-80/11. és C-142/11. sz. egyesített ügyek – Mahagében Kft. EUB ítélete)

Mi a megoldás?

Bizonyos időközönként ellenőrizzük partnerünket. Az egyéni vállalkozók adatai elérhetőek és ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Ha a nyilvántartás adatai szerint a partnerünk megszüntette vagy szüneteltette tevékenységét, akkor az ezen időszaki számla befogadását el kell utasítani. Mivel a magánszemély partnerünk elvégezte a munkát, de nem minősült egyéni vállalkozónak, ezért a bevétele önálló tevékenyégből származó jövedelemnek minősül.

 1. Miként intézhető az egyéni vállalkozás megszüntetése?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését a Webes Ügysegéden erre a célra rendszeresített űrlapon (elektronikus bejelentés) vagy személyesen a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán vagy telefonon, a NAV telefonos ügyintéző rendszerével (ÜCC) lehet bejelenteni.

A bejelentés megtehető a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán – személyesen vagy meghatalmazott segítségével is. Postai, papíralapú ügyintézésre azonban nincs lehetőség. A vállalkozás megszüntetésének bejelentése díj- és illetékmentes, vagyis ingyenes.

Milyen iratokra van szükség?

Az ügyfélszolgálatos ügyintézéskor a személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), illetve a meghatalmazotti eljárás esetében magát a meghatalmazást is eredetben kell bemutatni.

Ha a bejelentő a Webes Ügysegéden elérhető vagy a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán kapott bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte, a NAV haladéktalanul nyilvántartásba veszi a tevékenység megszüntetésének napját, és erről a bejelentőt a Webes Ügysegéden vagy személyesen tájékoztatja.

A Webes Ügysegéd használatának általános feltételei

A Webes Ügysegéd KAÜ-azonosítással vehető igénybe, tehát Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) vagy e-személyi igazolvánnyal.

Ügyfélkapu nyitható személyesen bármely okmányirodában és kormányablakban, a NAV kiemelt ügyfélszolgálatain, egyes postahivatalokban, illetve elektronikusan, e-személyi igazolvánnyal az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

 1. Bolgár áfa fizetésére kötelezett természetes személlyel kereskedelmi kapcsolatban állók figyelmébe

2022. január 4-én a bolgár természetes személyek közösségi adószáma megváltozott. A régi, 10 jegyű közösségi adószámokat a VIES-ben 2022. január 3-án érvénytelenítették, január 4-étől az új, 9 jegyű közösségi adószámok érvényesek. A változást az összesítő nyilatkozat kitöltésénél is figyelembe kell venni.

A közösségi adószám internetes megerősítésekor a bolgár adózóknak már csak az új, érvényes közösségi adószáma jelenik meg.

 1. Készíti a NAV az SZJA bevallás tervezeteket

A NAV a hozzá beérkezett adatok alapján állítja össze a bevallási tervezetet, amely már tartalmazza a jövedelmet terhelő adót, az év közben levont adóelőleget és az év közben igénybe vett kedvezményeket is. Az adóbevallási tervezet legegyszerűbb módon az eSZJA oldalon érhető majd el, legkésőbb március 15-étől.

Ki kell emelnünk, hogy a kedvezményre vonatkozó igazolást, mint például a személyi kedvezményt alátámasztó orvosi igazolást, idén sem kell beküldeni a NAV-hoz, ugyanakkor azt az adózóknak meg kell őrizniük az elévülési idő végéig.

A gyermeket nevelők adó-visszatérítése

Akik jogosultak ugyan a gyermeket nevelők adó-visszatérítésére, de a NAV nem utalta ki számukra automatikusan kedvezmény-előlegként az adó-visszatérítést, azok a tervezet módosításával vagy a 21SZJA-bevallás önálló benyújtásával juthatnak hozzá a számukra járó összeghez.

 1. A 6. héten megjelent friss Információs füzetek

Jövedéki adó:

 • Párlat előállítása bérfőzéssel, szeszfőzdében
 • A kisüzemi bortermelő tevékenysége
 • Egyszerűsített adóraktári tevékenység
 • Ellenőrzések és jogkövetkezmények rendszere a jövedéki szabályozásban

Általános forgalmi adó:

 • Az import egyablakos rendszer, illetve az importáfa rendezése különös eljárásban
 • A nem uniós és uniós egyablakos rendszerre, valamint a platformokra vonatkozó áfaszabályok
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram