Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Két új adózási kérdés jelent meg, változnak a jövedelemletiltás szabályai | NAV-Figyelő 51. hét

23 december 2022

Új adózási kérdések jelentek meg a NAV honlapján az új ingatlanok áfájáról, illetve a fordított adózás alá tartozó szolgáltatásokról

A NAV és a Pénzügyminisztérium közzétette a 2022/9., illetve a 2022/10. adózási kérdéseket.

2022/9. adózási kérdés egy korábbi (2021/1. számú) adózási kérdést egészít ki az új lakások, lakóingatlanok adómértékéről.

A közlemény kiemeli, hogy további két évig, 2024. december 31-ig alkalmazandó a kedvezményes, 5%-os adómérték a beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlannak minősülő többlakásos ingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás értékesítésére, melynek hasznos alapterülete a 150 m2-t nem haladja meg. Ugyanez igaz az egylakásos lakóingatlan értékesítésére is azzal, hogy itt a terület felső határa 300 m2.

A kedvezményes adómérték 2024. december 31-ét követően, de 2028. december 31-ig átvett, jóváírt előlegekre és teljesített értékesítésekre is alkalmazandó, ha az építési engedély 2024. december 31. napjáig véglegessé vált, vagy amennyiben csak egyszerű bejelentéshez kötött az építési tevékenység, úgy azt legkésőbb eddig a napig bejelentették.

Bővül emellett az új ingatlanok köre is, így további esetben alkalmazható az 5%-os adómérték. Eddig új ingatlannak az minősült az áfa rendszerében:

 • amelynek első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg;
 • amelynek első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént ugyan, de az erre vonatkozó engedély véglegessé válása vagy a tény tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentés alapján kiállított hatósági bizonyítvány kiállítása óta két év még nem telt el.

A fenti eseteket az Áfa tv. kiegészíti, így már akkor is újnak kell tekinteni egy ingatlant, így pedig az 5%-os adókulcsot alkalmazni, ha az első rendeltetésszerű használatbavétele annak megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el két év.

Továbbra is új ingatlan minőséget eredményez az olyan átalakítás, átépítés, amely a már meglévő, használatba vett ingatlan funkcióbeli/rendeltetésbeli változását eredményezi, és ennek kapcsán új használatbavételi, tudomásulvételi eljárás vagy bejelentés válik szükségessé. Ugyanígy igaz ez arra, ha a meglévő ingatlan átalakítása során az ingatlan albetéteinek száma megváltozik, és ez használatbavételi engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött.

Fenti, átalakításhoz kapcsolódó szabályokhoz kapcsolódóan további esetek is új minőséget eredményezhetnek 2023-tól az átalakítást, átépítést követő 2 évig amennyiben a már meglévő, használatba vett ingatlan

 • rendeltetése vagy albetéteinek száma az átalakítás, átépítés következtében megváltozik és
 • erről hatósági bizonyítványt állítottak ki

Ha 2023-ban olyan átalakított ingatlant értékesítenek, amely a 2023. évi értékesítés időpontjában új ingatlannak minősül, de a 2022-ben hatályos rendelkezések értelmében még nem minősült volna annak, és ehhez kapcsolódóan 2022-ben az előleget fizetnek meg vagy részteljesítés történik, akkor a 2022. évi előlegre és részteljesítésre a 2022-ben hatályos szabályok szerint kell az adókötelezettséget megállapítani. Így, ha az ingatlanértékesítést (választás alapján) áfa terheli,  akkor a 2022. évi előleg és a részteljesítés után 27%-os adókulccsal kell megállapítani az adókötelezettséget.

A 2022. december 31-ét követően átvett előlegek adózása azonban másképpen alakul. Ugyan az átalakított ingatlanok csak attól az időponttól minősülnek új ingatlannak, amikor a rendeltetésváltozásról, illetve a rendeltetési egységek számának változásáról a hatósági bizonyítványt kiállították, a hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően az értékesítő által átvett előlegek után keletkező adókötelezettséget az értékesítésre kerülő ingatlan minőségére tekintettel kell megállapítani. Így, ha a lakóingatlan értékesítésére a hatósági bizonyítványt kiállítását követően kerül sor, mely esetben elmondható, hogy új lakóingatlant értékesítenek, az arra 2022. december 31-ét követően átvett előlegre is 5 %-os adókulcsot kell alkalmazni.

2022/10. adózási kérdés a fordított adózás hatálya alá tartozó építőipari szolgáltatások körének meghatározásával foglalkozik.

Az Áfa tv. módosítása nyomán 2023. január 1-jei hatállyal módosulnak a belföldi fordított adózásra vonatkozó szabályok, így megváltozik azon építési-szerelési, egyéb szerelési szolgáltatások köre, mely után az igénybe vevő köteles az adó megfizetésére.

A fordítottan adózó építési-szerelési, egyéb szerelési szolgáltatások köre kibővül, tekintettel arra, hogy az új szabályok alapján fordítottan adóznak azon építési-szerelési, egyéb szerelési szolgáltatások, amelyek az ingatlanok bármely hatósági engedélyhez vagy bármely hatósághoz történő bejelentéshez kötött létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására, továbbá bontással történő megszüntetésére és rendeltetésének megváltoztatásra irányulnak.

Az új szabály értelmében a jövőben nem kell vizsgálni, hogy az adott tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedély, bejelentés építési (bontási) tartalmú-e, mivel 2023-tól minden hatósági engedély-köteles és hatósági bejelentésköteles építési-szerelési munka, egyéb szerelési munka fordítottan adózik, ha a célja az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása, bontással történő megszüntetése, rendeltetésének megváltozása (így például örökségvédelmi engedély vagy bejelentés, rendeltetésmódosítási engedély, településképi bejelentési eljárás mellett végezhető munkák is ide tartoznak majd).

A közlemény külön kiemeli, hogy a fordított adózás változatlan feltétele, hogy a munka építési-szerelési, egyéb szerelési jellegű legyen.

Az új szabályokat akkor kell alkalmazni, ha mind az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont, illetve a fizetendő adó megállapítására vonatkozóan előírt időpont (Áfa tv. 60. § (1)-(3)) 2022. december 31-ét követő napra esik.

Abban az esetben, ha még 2022-ben előleget adnak át, azonban a teljesítés 2023-ban történik, és a szolgáltatás a 2022-ben hatályos szabályok alapján még nem tartozik a fordított adózás hatálya alá, azonban 2023-tól már igen, úgy:

 • a jóváírt, megszerzett előleg után az ügyletet a saját nevében teljesítő adóalanynak,
 • az adóalapnak az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett része után pedig a fordított adózás szerint a szolgáltatás igénybevevőjének keletkezik áfafizetési kötelezettsége.

Igazgatási szünet a NAV-nál

2022. december 22. és január 6. között közigazgatási szünet van a NAV-nál, amely idő alatt az ügyfélszolgálatok korlátozottan tartanak nyitva. Elektronikus ügyintézés ez idő alatt is kezdeményezhető az adóhatóságnál.

A megyeszékhelyek központi ügyfélszolgálatai és a fővárosi, kijelölt ügyfélszolgálat december 22. és január 6. között az alábbi időben tart nyitva:

 • december 22. – 8:30-16:00
 • december 23-26. – zárva
 • december 27-29. – 8:30-16:00
 • december 30 – január 3. – zárva
 • január 2-5. – 8:30-16:00
 • január 6. – ZÁRVA

A NAV arra kéri az ügyfeleket, hogy aki teheti, válassza az elektronikus vagy telefonos ügyintézési megoldásokat, tekintettel arra, hogy így az ügyek továbbra is intézhetők.

Változnak a jövedelemletiltás szabályai

2023. január 1-jén változnak a végrehajtási eljárásban a jövedelemletiltás szabályai. A havi jövedelem nem végrehajtható része a jelenlegi 28 500 forintról 60 000 forintra emelkedik, az összeghatár pedig, ami fölött a munkabér korlátlanul végrehajtható, az eddigi 142 500 forintról 200 ezer forintra nő.

A jelenleg hatályos szabályok szerint a nettó összeg 33, illetve esetenként 50 százalékos letiltásakor nem végrehajtható a havi munkabérből az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ez 2023-tól megváltozik, és a munkabérnek az a része lesz mentes a végrehajtás alól, amely nem haladja meg a 60 000 forintot.

A másik változás, hogy a munkabér már 200 000 forint feletti része lesz csak korlátlanul végrehajtható.

A NAV nem küld ügyenként külön értesítést a változásokól, a munkáltatóknak, kifizetőknek 2023. január 1-jétől az új szabályokat kell alkalmazniuk a korábban és a 2023-tól benyújtott jövedelemletiltásoknál. Fontos hogy a jogszabály-módosítás miatti változásokat, például ha csökken a havonta levonható és adóhatóságnak utalandó összeg, valamennyi folyamatban lévő jövedelemletiltásnál jelezni kell VHJOV-nyomtatványon.

Új információs füzetek

Tovább bővül a 2023-as tudnivalókkal frissített információs füzetek köre. A NAV ezen a héten a cégautóadóról és az ahhoz kapcsolódó szja-szabályokról szóló, illetve a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásáról szóló információs füzeteit tette közzé honlapján.

A vámjogszabályokban alkalmazandó euró-árfolyam változása

A NAV arról tájékoztat 4004/2022. sz. tájékoztatójában, hogy tekintettel a vámjogszabályokra, mivel az euró forintban kifejezett értékében a 2022-es évben alkalmazott árfolyamhoz viszonyítva a változás az 5 százalékot meghaladta, így 2023. január 1-jétől a 2022. október 3-án az EKB által közzétett euró árfolyamot kell majd alkalmazni, amely: 424,86 forint.

Házastársak által közösen vásárolt ingatlan – a megszerzés időpontja

Az adóhatóság kiemeli, hogy az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem kiszámításakor figyelembe kell venni a szerzés időpontját. Ehhez kapcsolódóan a következőkről tájékoztat a NAV a házastársak esetén.

A házassági vagyonközösség ideje alatt, ha házassági vagyonjogi szerződés nem rendelkezik másképp, a házastársak közösen vásárolt ingatlana megszerzésének időpontja mindkét fél esetében ugyanaz, akkor is, ha nem ugyanabban az időpontban jegyzik be tulajdonjogukat.

December 16-tól egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezettetek egyes volt hallgatók, tanulók

A NAV felhívja a figyelmet, hogy azok a tanulók, akiknek a diákigazolványa október végével járt le, és nem tanulnak tovább, vagy helyezkedtek el a munkaerőpiacon, valamint egyéb jogcímen sem jogosultak orvosi ellátásra, december 16-től járulékfizetésre kötelezetté váltak.

Tekintettel arra, hogy a fizetési kötelezettség csak a hó középtől indul, így erre a hónapra a volt tanulóknak csak törthavi díjat kell fizetniük.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havonta 8400 forint, napi bontásban pedig 280 forint.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram