Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

A 2023. évi adóváltozások főbb irányai | NAV-Figyelő 48. hét

5 december 2022

Megjelent az Adóvilág új száma – fókuszban a 2023. évi adóváltozások

A NAV saját hivatalos lapjának legújabb számában a bárki számára elérhető cikk a jövő évtől hatályos adóváltozásokat veszi szemle alá, amelyek az adminisztráció egyszerűsítésére, az európai uniós jogharmonizációra, illetve a gazdaság fehérítésére irányulnak.

Adminisztrációs egyszerűsítések

A cikk kiemeli, hogy az egyik lényeges könnyítés az átalányadózó egyéni vállalkozókat érinti majd. 2023. január 1-jétől csak negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig kell majd bevallaniuk és megfizetniük a szociális hozzájárulási adót, illetve a társadalombiztosítási járulékot az átalányadózóknak, azonban a megállapítás majd továbbra is havonta történik.

A helyi iparűzési adóban is adminisztrációs könnyítés történik, amely a mikrovállalkozásokat és az egyéni vállalkozókat érinti. Adózási módtól függetlenül az érintettek jelentős részének majd bevallást sem kell benyújtania, ha évi bevétele nem haladja meg a 25 millió forintot (kiskereskedő átalányadózó esetében a 120 millió forintot). Az iparűzési adó alapja sávosan kerül megállapításra majd az alábbiak szerint:

 • 12 millió forint bevételig az adóalap 2,5 millió forint;
 • 12 és 18 millió forint bevétel között az adóalap 6 millió forint;
 • 18 és 25 millió forint bevétel között az adóalap 8,5 millió forint

A fentiek alapján a fizetendő iparűzési adó a maximális 2%-os adókulccsal számolva a fenti sávokban 50 ezer, 90 ezer és 120 ezer forint éves adófizetési kötelezettséget jelent majd.

A módosítás új előlegösszeget fogalmaz meg erre az adóévre azon vállalkozók számára, amelyek az előző adóévi bevételi adatok alapján is kisvállalkozónak minősülnének.

Számukra az adóelőleg összegét az új adóalap-megállapítási módszer alkalmazásának első évében az előző adóévi bevételből kiindulva kell megállapítani.

Adóbevallást csak akkor kell benyújtani, ha a vállalkozó bevétele a sávhatárt átlépi, vagy adóköteles tevékenységét a településen megszünteti.

Fontos, hogy a módszer alkalmazása önkéntes, az adózó döntésétől függ, a teljes évre és valamennyi adókötelezettséggel érintett településre vonatkozik. A vállalkozók azonban továbbra is választhatják az általános szabályok szerinti iparűzési adófizetést.

A cikk továbbá kiemeli egyes, eljárási és végrehajtási szabályokat is, amelyek egyszerűsítő céllal változnak a jövő évtől, ahogyan az adóregisztrációs folyamatban a jogvesztő határidő  is hosszabbodott az adózók érdekében.

Fentieken túl listázza a NAV cikke még a reklámadó alkalmazásának további egyéves felfüggesztését, a pénzügyi tranzakciós illetékre vonatkozó könnyítő szabályokat, illetve az illetékekkel kapcsolatos adminisztratív változásokat.

Az áfa rendszerében is történnek egyszerűsítések, melyek a következők. Az Áfa tv. rendelkezései alapján nem kell alkalmazni a soron kívüli áfabevallási kötelezettséget kiváltó gazdasági tevékenység megszüntetésének szabályait arra az esetre, amikor az adózó egyéni vállalkozóként folytatott tevékenysége nem szűnik meg valójában, csak vállalkozói státuszáról mond le, és tevékenységét adószámos magánszemélyként folytatja tovább.

2023. január 1-jétől pedig az agrárgazdaságok átadásáról szóló, 2023. január 1-jétől hatályba lépő új szabályok szerint megvalósuló gazdaságátadás is jogutódlásnak minősül majd az áfa rendszerében.

Jogharmonizációs célú módosítások

A 750 milliós árbevételt meghaladó vállalkozásoknak a 2024. június 22-ét követően kezdődő adóévtől külön jelentésben kell nyilvánosságra hozniuk a társasági adóval kapcsolatos információkat majd. Ez a kötelezettsége az EU-ban nem letelepedett, de ott jelentős tevékenységet végző multinacionális vállalatotokra is kiterjed majd leányvállalataikon és fióktelepeiken keresztül.

A módosítás szerint a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyon kezelő alapítvány társasági adómentességben és bevallási egyszerűsítésben részesülhet a magánszemélyek közötti vagyonjuttatásra irányuló ügyletben, ha csak befektetési bevételei vannak. Emellett, az elektromos töltőállomások adóalap-kedvezménye általános, de minimis támogatásként elérhető válik a társasági adó mellett az energiaellátók jövedelemadójának rendszerében is.

Egyes harmonizációs szabályok kerültek be az áfa rendszerébe is, illetve a jövedéki adóról szóló jogszabályba is. Emellett a Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Programmal kapcsolatos társasági adó, személyi jövedelemadó és illeték tárgyú változások lépnek majd hatályba a jövő évtől, amelyek szintén a jogharmonizációt szolgálják.

Gazdaság fehérítését szolgáló intézkedések

A nyugtaadatokra tervezett adatszolgáltatás érdekében a módosítás felhatalmazást ad miniszteri szintű jogalkotásra a nyugtákról történő általános adatszolgáltatás, valamint a pénztárgéptől eltérő, gépi nyugta kibocsátására alkalmas eszközökkel, technikákkal kapcsolatos részletszabályok megállapítására.

A kedvezményezett részesedéscsere alapján meg szerzett részesedésre elszámolt értékvesztéssel már az értékvesztés elszámolásának évében meg kell növelni a majd társaságiadó-alapot, nem lehet a növeléssel várni a kivezetésig.

Az ezután érvényesített adózási halasztás ezáltal a számviteli elszámolásokkal párhuzamosan jelenik így majd meg a társaságiadó-alapban. Ez nem keletkeztet többlet adóterhet.

A kapcsolt vállalkozások közötti ingatlanátruházás a jelenleg még hatályos szabályok szerint mentes a visszterhes vagyon átruházási illeték alól, ha a kötelezettség keletkezése napján a vagyonszerző főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan eladása, saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Ez a szabály önmagában visszaélésekre adott okot, ezért a mentesség feltétele szigorodik: a jövőben a vagyonszerzőnél az előbb említett tevékenységből eredő árbevételnek el kell érnie a társaság összes árbevételének legalább a felét (tényleges főtevékenység).

Az eljárási illeték megfizetésére 2024-től már nem használható majd illetékbélyeg. A már kiadott, fel nem használt illetékbélyegeket 2029. december 31-ig lehet visszaváltani a NAV-on keresztül. Emellett, a bíróság által megállapított eljárási illeték esedékességének 15 napos határideje 60 napra növekszik majd.

 1. Új, kétlépcsős azonosítás az Online Számla rendszerben
 2. december 5-én, az esti óráktól a másodlagos felhasználók már csak kétlépcsős azonosítás után tudnak majd belépni az Online Számla rendszerbe.

A felhasználónév, illetve jelszó megadása után egy újabb, második lépcsős azonosításra lesz szükség. Ez lehet:

 • értesítésalapú azonosítás vagy
 • kódgenerálás

Az új azonosítás bevezetése utáni első bejelentkezéskor a felhasználó a kétlépcsős azonosítás bekapcsolásához kapcsolódó felületre lesz irányítva, ahol az azonosítási módot kiválaszthatja. Az azonosításhoz minden esetben valamilyen alkalmazás (vagy a NAV Azonosító alkalmazás, vagy pedig egy TOTP azonosító alkalmazás (pl. Google Hitelesítő) szükséges. Az alkalmazást letöltés után össze kell kapcsolni az Online Számla rendszerrel, amihez a webes felületen generált QR-kód szükséges.

Frissült 2023-ra vonatkozó NAV információs füzetek

Az adóhatóság folytatja információs füzetjeinek frissítését. Az újonnan megjelent füzetek most a következők:

 • biztosítási adóra vonatkozó információs füzet, amely tartalmazza a 2023. évi biztosítási pótadó szabályait is;
 • távközlési adóra vonatkozó információs füzet, amely tartalmazza a 2023. évi távközlési pótadó szabályait is;
 • pénzügyi tranzakciós illetékre vonatkozó információs füzet, amely tartalmazza a 2023. évtől hatályos, egyszerűsítő változásokat is.

A vallási közösségek technikai számai az 1%-os felajánláshoz – közelgő határidő

A vallási közösségnek számító egyesület, nyilvántartásba vett egyház, illetve bejegyzett egyház a bevett egyházakhoz hasonlóan 2023-ban is technikai számon gyűjtheti a személyi jövedelemadó felajánlásokat.

Ha 2023-ban a szervezet szeretne felajánlást kapni a személyi jövedelemadókból, és még nincs technikai száma, erre irányuló kérelmét 2022. december 31-ig nyújthatja be az adóhatóságnál kötetlen formában.

Adótraffipax

Békés megyében december 27. és 31. között a tűzijátékárusokat, illetve az élelmiszerüzleteket ellenőrzik majd az adóhatóság munkatársai. Január 2. és 6. között pedig a megyei piacokon, valamint Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Szarvas, Szeghalom városokban és ezek környező településein tartanak majd ellenőrzéseket.

Somogy megyében az év utolsó heteiben az Adventhez kapcsolódóan az adóhatóság a következő helyszíneken tart ellenőrzéseket:

 • fenyőfaárusok,
 • édességgel és kézműves termékekkel kereskedők,
 • zöldség- és gyümölcskereskedők,
 • halárusok,
 • piacok és adventi vásárok

Győr-Moson-Sopron megyében december 5. és 24. között az adventi vásárokat, fenyőfaárusokat, az ünnepekhez kapcsolódó termékeket árusítókat ellenőrzik.

Fejér megyében december 1. és 23. között az adventi vásárok, alkalmi kitelepülések és piacok lesznek az ellenőrzések fókuszában, ezeken a helyszíneken is különösen az ajándék-, édesség- és húsárusok.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében december legvégéig szintén az ünnephez kötődő szezonális termékek árusítóit ellenőrzik majd a piacokon, bevásárlóközpontokban és kitelepüléseken.

Hajdú-Bihar megyében az egész decemberre jellemző kitelepüléseken, piacokon, vásárokon tartott ellenőrzések mellett a megyei építkezéseken is számítani kell ellenőrzésekre.

Baranya megyében december 5. és 11. között hétfőn és kedden a megye egész területén Mikulás-napi ellenőrzéseket végeznek a csokoládé- és ajándékkereskedőknél, csütörtökön pedig a komlói piac árusítói számíthatnak az adóhatóság munkatársaira. A megye ipari kereskedelmi telephelyein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai.

Tolna megyében decemberben az adventi vásárokon, kitelepüléseken, piacokon, bevásárlóközpontokban és üzletekben ellenőrzik a szezonális termékek árusítóit, illetve a vendéglátókat és fenyőfaárusokat. Az ellenőrzések várható helyszínei a következők:

 • december 7, szerda – Dunaföldvár
 • december 8, csütörtök – Tamási
 • december 13, kedd – Bonyhád
 • december 14, szerda – Bátaszék
 • december 16, péntek – Paks
 • december 20, kedd – Dombóvár
 • december 21, szerda – Szekszárd

Nógrád megyében december 5. és 9. között az alábbiak szerint tervezi a hatóság ellenőrzéseit a játékot és ajándéktárgyakat árusítóknál:

 • december 5, hétfő – Pásztói járás
 • december 6, kedd – Szécsényi járás
 • december 7, szerda – Bátonyterenyei járás
 • december 8, csütörtök – Balassagyarmati járás
 • december 9, péntek – Salgótarjáni járás

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében december 13. és 22. között a nagyobb bevásárlóközpontoknál és piacokon ellenőrzik az adventi, ünnepi termékek, fenyőfák, ajándékok árusítóit.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram