Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

A biztosítási jogviszonyukat szeptember 1-ig kell bejelenteniük a volt KATA alany, főfoglalkozású egyéni vállalkozóknak | NAV-Figyelő 34. hét

29 augusztus 2022

1. Tevékenységet szüneteltető KATA alany egyéni vállalkozó lehetőségei

Az átalányadózás választását 2022. október 31-éig jelentheti be, akkor is, ha a bejelentés időpontjában a tevékenységét szünetelteti. Ha az átalányadózást nem választja, akkor a vállalkozói jövedelem szerinti adózás szabályait kell alkalmaznia 2022. szeptember 1-jétől.

2. Volt KATA alanyok biztosítási jogviszonyának bejelentése

Főállású egyéni vállalkozó, aki 2022. szeptember 1-től már nem lehet KATA alany, egyéni vállalkozóként biztosítási jogviszonyát legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, 2022. szeptember 1-jén kell bejelentenie a NAV-hoz a 22T1041-es nyomtatványon.

3. Megjelentek a szeptemberi üzemanyagárak

2022. év Ólmozatlan
motorbenzin
ESZ-95
(hatósági
árszabás)
(Ft/l)
Ólmozatlan
motorbenzin
ESZ-95
(piaci
árszabás)
(Ft/l)
Gázolaj
(hatósági
árszabás)

(Ft/l)
Gázolaj
(piaci
árszabás)
(Ft/l)
Keverék
(Ft/l)
 LPG autógáz
(Ft/l)
szeptember 481 694 481 751 528 403

Forrás: NAV

A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott adózói kör, vagyis aki például természetes személy által üzemeltetett magyar rendszámú személygépkocsiba tankol, az ólmozatlan motorbenzin és a gázolaj esetében a hatósági árszabás szerinti ár helyett a piaci árszabás alapján megállapított üzemanyagárat is alkalmazhatja a költségelszámolása során.

A hatósági áras üzemanyag eladásakor rögzített rendszám és az értékesítésről készült bizonylat adatainak továbbítása

2022. július 30-án életbe lépett szabály, hogy az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult ellenőrizni a gépjármű forgalmi engedélyének segítségével legalább a töltött gépjármű rendszámát, gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját annak érdekében, hogy tőle elvárható gondossággal meggyőződjön a gépjármű hatósági áron való töltésének jogszerűségéről.

Hatósági áron való töltés esetén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosulttá válik a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére és számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon való tárolására. Amennyiben az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője ezen adatokat rögzíti, úgy azokat a NAV részére továbbítania kell adóügyi ellenőrzés céljából.

Hogyan lehet teljesíteni a fenti adatszolgáltatást?

e-Papír szolgáltatással a következő módon:

a Témacsoport közül az „Egyéb” opciót, az Ügytípus listájából szintén az „Egyéb” opciót választva, a Címzett rovat legördülő listájából pedig az adózó székhelye szerint illetékes NAV igazgatóságot kell kiválasztani.

A forgalmi rendszámok és a hozzájuk tartozó bizonylatok kimutatását az e-Papír csatolmányaként kell elküldeni, napi bontásban, formázás nélküli szövegként (.txt) rögzítve.

Az e-Papír csatolmánya max 25 MB terjedelmű lehet. 25 MB fájlméret felett javasolja a NAV a tömörítés (zip) használatát.

A napi bontásban készített adatszolgáltatást a NAV hetente (a tárgyhetet követő munkanapon) várja.

További lehetőség az adatszolgáltatásra, hogy az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az online pénztárgép adatszolgáltatás keretében megküldi a NAV-nak a kért adatokat.

4. Frissített Információs füzet: Az egyéni vállalkozók átalányadózásának alapvető szabályai

Ki választhatja az átalányadózást?

Az általános szabályok szerint az egyéni vállalkozó az adóév egészére választhat átalányadózást, ha az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben a vállalkozói bevétele nem haladta meg az éves minimálbér tízszeresét, vagyis a 2021. évi vállalkozói bevétele nem haladta meg a 20 088 000 Ft-ot.

Ettől eltérően az az egyéni vállalkozó, akinek a vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenység, akkor választhat átalányadózást, ha az átalányadózást közvetlenül megelőző adóévben vállalkozói bevétele nem haladta meg az éves minimálbér ötvenszeresét, azaz a 2021. évi vállalkozói bevétele nem haladta meg a 100 440 000 Ft-ot.

Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni azon egyéni vállalkozók esetében, akik 2022. augusztus 31-én a régi KATA alanyai, és 2022. szeptember 1-től az átalányadózást választják.

Az is dönthet az átalányadózás mellett, aki 2022. augusztus 31-én a régi KATA alanya és nem választhatja az új KATA szerinti adózást, mert tevékenysége alapján nem az egyéni vállalkozói nyilvántartásban van bejegyezve (például az egyéni ügyvéd).

Az átalányadózás annak is kedvező lehet, aki az új KATA szabályait már nem alkalmazhatja, például azért, mert kifizetőkkel áll szerződéses kapcsolatban.

2022. augusztus 31-én még a régi KATÁ-t alkalmazó egyéni vállalkozó az átalányadózás választását a 2022. adóévre vonatkozóan 2022. október 31-éig jelentheti be, erre a célra a 22T101E adatlap szolgál.

A régi KATÁ-t alkalmazó egyéni vállalkozó 2022. szeptember 1-jétől akkor is jogosult az átalányadózás alkalmazására, ha a régi KATA alanyiságát megelőzően átalányadózó volt és az átalányadózás megszűnésének évét követően még nem telt el négy adóév.

2022. szeptember 1-jétől az átalányadózást választó addig alkalmazhatja az átalányadózást, amíg 2022. augusztus 31-ét követően a 2022. évben megszerzett vállalkozói bevétele nem haladja meg az átalányadózás alkalmazására vonatkozó bevételi értékhatár harmadát, vagyis 8 millió Ft-ot.

Az átalányadózó egyéni vállalkozónak nem kell SZJA előleget megállapítania, amíg az átalányban megállapított jövedelme az adóévben nem haladja meg az éves minimálbér felét, azaz 2022-ben az 1 200 000 Ft-ot.

Ha az SZJA előleg-alap meghaladja az 1 200 000 Ft-ot, akkor az SZJA-t csak az ezt meghaladó adóelőleg-alap után kell megfizetni.

A nyugdíjas átalányadózó egyéni vállalkozó nem fizet tb-járulékot és szociális hozzájárulási adót, neki ’58-as bevallást sem kell benyújtania.

A főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó (vagyis aki nem rendelkezik 36 órás munkaviszonnyal és nem folytat nappali tagozaton tanulmányokat) a 18,5 % tb- járulékot az átalányban megállapított szja-köteles jövedelem után fizeti meg, de havonta legalább a minimálbér/garantált bérminimum után. A 13% szociális hozzájárulási adót pedig az átalányban megállapított szja-köteles jövedelem után kell megfizetnie, de havonta legalább a minimálbér/garantált bérminimum 112,5%-a után

Nyilvántartás vezetés, bizonylat megőrzés

Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó – ha áfalevonási jogát nem érvényesíti – csak bevételi nyilvántartást vezet.

Viszont, ha az átalányadózásra jogosultság az adóévben bármely ok miatt megszűnik, a részletes bevételi és költségnyilvántartást, illetőleg pénztárkönyvvezetést, valamint a szükséges részletező nyilvántartások vezetését haladéktalanul meg kell kezdeni. Ilyen esetben az átalányadózás időszaka alatt keletkezett költségeket a nyilvántartásba egy összegben be kell jegyezni, mert ha az átalányadózásra való jogosultság az adóév elejéig visszamenőlegesen szűnik meg, akkor az egyéni vállalkozó a teljes adóévre a vállalkozói személyi jövedelemadózás szabályai szerint adózik.

Az átalányadózó egyéni vállalkozónak a bevétel megszerzése érdekében felmerült kiadásairól szóló számlákat és más bizonylatokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie.

5. Adótraffipax

A NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2022. augusztus 29. és szeptember 2. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

  • augusztus 29. (hétfő)                  Balassagyarmati járás,
  • augusztus 30. (kedd)                  Salgótarjáni járás,
  • augusztus 31. (szerda)                Bátonyterenyei járás,
  • szeptember 1. (csütörtök)           Rétsági járás,
  • szeptember 2. (péntek)               Pásztói járás.

Fentieken túl az adóellenőrök a hét valamennyi napján a megye egyéb területein is végezhetnek vizsgálatokat.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram