Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Megjelentek a 2022. évre szóló adóelőleg-nyilatkozatok | NAV-Figyelő 52. hét

5 január 2022

1. Érdemes figyelni rá: NETA kötelezett a sós snack

Az ellenőrzési tapasztalatok szerint, hogy az adózók nincsenek azzal tisztában, hogy mely sós snackek után kell népegészségügyi termékadót (NETA) fizetni.

Sós snack a NETA tv. értelmében:

VTSZ 1905, 2005 20 20, 2008 alá tartozó, gabona, burgonya vagy olajos magvak felhasználásával készült, sütött, extrudált vagy pörkölt, ízesített és azonnali fogyasztásra alkalmas termék, ha sótartalma meghaladja az 1 gramm só/100 gramm mennyiséget.

Ez alól kivétel a kenyér és a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti, legfeljebb 2 gramm só/100 gramm sótartalmú sütőipari termék.

A sós snack meghatározásának lényegi elemei tehát:

 • a termék azonnali fogyasztásra alkalmas, vagyis a csomagolás felnyitása után azonnal ehető, és
 • meghatározott technológiával – sütéssel, extrudálással, vagy pörköléssel – készül.

Fő szabály szerint a NETA-t a terméket belföldön első alkalommal értékesítő fizeti, ez lehet a belföldi gyártó, vagy külföldi gyártásnál az első magyarországi forgalomba hozó.

Kiemelte a NAV, hogy a tapasztalatok szerint egy termék sótartalma a gyártáshoz felhasznált só minőségétől is függ, ezért javasolják, hogy a gyártók és forgalmazók saját maguk is rendszeresen végezzenek méréseket az elkészült vagy forgalmazott termékeiken.

2. Növekedett a minimálbér és a garantált bérminimum

A minimálbér havi összege 2022.01.01-jétől 200 000 Ft lett. A garantált bérminimum havi összege 2022.01.01-jétől 260 000 Ft-ra emelkedett.

Társas és egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének megállapításához a tárgyhónap első napján érvényes minimálbért vagy garantált bérminimumot kell alapul venni.

A garantált bérminimum alapján kell a járulékokat megállapítani, ha a biztosított egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a biztosított társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.

Ugyanígy kell eljárni egy legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében is. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén garantált bérminimumot kell alkalmazni.

3. Megjelent a 2208 jelű havi adó- és járulékbevallás nyomtatványképe

A NAV az adózók felkészülésének segítése céljából tette közzé a 2208 jelű kötegelt bevallás nyomtatványképét és a mezőkhöz tartozó közös azonosítókat.

4. Egy kis jövedék: Mire szolgál a független kisüzemi termelői tanúsítvány?

2022 januárjától csak ezzel a dokumentummal vehető igénybe más uniós tagállamban a jövedéki adókedvezmény. A magyar adóraktár engedélyese kizárólag a NAV által – kérelemre – kiállított független kisüzemi tanúsítvánnyal igazolhatja a tagállami hatóságok előtt, hogy jogosult az adókedvezményre.

Háttér:

A 92/83/EGK-irányelvet módosító (EU) 2020/1151 tanácsi irányelv alapján 2022. január 1-jétől az EU területén a független kisüzemi termelők a kis mennyiségben előállított sör és etil-alkohol mellett az egyéb alkoholtartalmú italokra is kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazhatnak.

Viszont a jogosultságot az adókedvezményre a független kisüzemi termelői tanúsítvánnyal kell igazolni.

Hogyan kérelmezhető Magyarországon a tanúsítvány?

A kérelmet elektronikusan, e-Papíron kell elküldeni a NAV-nak:

a „Témacsoport” rovat legördülő listájából az „Adóügy” opciót, az „Ügytípus” rovat legördülő listájából a „Kérelem” opciót, a „Címzett” rovat legördülő listájából az adózó (adóraktár-engedélyes) székhelye szerint illetékes adó- és vámigazgatóságot kell kiválasztani.

5. Megjelentek a 2022 évre szóló adóelőleg-nyilatkozatok

A NAV honlapján elérhető:

 • Nyilatkozat a 25 év alatti fiatalok kedvezményének részben vagy egészben történő érvényesítésének mellőzéséről

A 25. életévét be nem töltött fiatal csökkentheti az összevont adóalapjába tartozó jövedelmeit a 25 év alatti fiatalok kedvezményével. A kedvezménnyel csökkenthető például a bérjövedelem, a megbízási díj, az őstermelői jövedelem, az egyéni vállalkozó átalányban megállapított jövedelme, vagy vállalkozói kivétje.

A fiatalok kedvezményének mértéke adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának (ameddig 25 életévét be nem tölti, utolsó hónap a 25. életév betöltésének hónapja) és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének (433 700 Ft) szorzata.

 1. évben érvényesíthető kedvezmény összege jogosultsági hónaponként tehát 433 700 Ft, ami 65 055 Ft adómegtakarítást jelent havonta.

Ha a fiatal teljes mértékben jogosult a 25 év alattiak kedvezményére, mivel a havi bevétele nem haladja meg a bruttó 433 700 Ft-ot, akkor azt a munkáltatója, kifizetője automatikusan figyelembe veszi mindaddig, amíg a kedvezmény részben vagy egészben történő mellőzéséről nem ad nyilatkozatot.

 • Mikor kell nyilatkozatot adni?

A 25 év alatti fiatalnak nyilatkoznia akkor szükséges, ha a jövedelmének összege miatt nem kéri a kedvezmény figyelembevételét, vagy csak a kedvezmény egy részének a figyelembevételét kéri az adóelőleg megállapítása során.

További nyilatkozatok:

 • Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről
 • Adóelőleg-nyilatkozat a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítéséről
 • Adóelőleg-nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről
 • Adóelőleg-nyilatkozat az első házasok kedvezményének érvényesítéséről
 • Kiegészítő nyilatkozat a külföldi adóügyi illetőségű magánszemélyek adóalap-kedvezményének érvényesítéséhez

Ez utóbbi nyilatkozatot akkor szükséges kitölteni, ha a külföldi magánszemély arról kíván nyilatkozni, hogy az adóévben megszerzett, Magyarországon adóköteles nem önálló tevékenységből és önálló tevékenységből származó jövedelme, nyugdíja és más hasonló, korábbi foglalkoztatásból származó jövedelme eléri az adóévi összes jövedelmének (ideértve a Magyarországon nem adóztatható jövedelmet is) a 75 %-át.

6. Elérhetővé tette a NAV az igazolás mintát a nyugdíjbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó rendelkező nyilatkozathoz

2021. január 20-a lesz a határideje a kedvezményekről szóló igazolások kiadásának, és idén a kifizetői adatszolgáltatás határideje is ehhez igazodik.

7. A 2117. számú kérelmet 2022-ben felváltja az ATVUT17. számú kérelem

Idéntől tehát új űrlap szolgál az adószámla-túlfizetés kiutalására és átvezetésére. Az űrlap legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) érhető el.

Az ATVUT17. számú kérelmen az adószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, valamint a végleges határozattal az adózó javára megállapított összeg

 • más adónemre átvezetését és/vagy
 • kiutalását

lehet kérni a NAV-tól.

8. Adótraffipax

Ellenőrzések várhatóak Baranyában 2022. január 9-ig. A NAV baranyai munkatársai a pécsi Plázában található vendéglátóhelyeket, Baksán és Görcsönyben, valamint Pogányban a kereskedőket és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram