Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Fontos kérdések kerülnek tisztázásra az OSS/IOSS-rendszer használatával összefüggésben | NAV-Figyelő 42. hét

25 október 2021
  1. Közzétette a NAV az e-kereskedelem kapcsán felmerülő leggyakoribb adózói kérdéseket

Az egyablakos rendszer alkalmazása szabadon választható, az adózók számára nem kötelező. Ebből következően nincs előírt határidő sem a bejelentkezésre.

Az Áfa tv. vonatkozó szakaszai alapján az egyablakos rendszer alkalmazását azonban kötelező regisztráció előzi meg. Az egyablakos rendszerbe regisztrálni az OSS/IOSS-portálon lehet, amely a következő linken érhető el: https://oss.nav.gov.hu

Amennyiben egy adózó az OSS/IOSS rendszer alkalmazása mellett dönt, köteles azt minden, egyablakos rendszer hatálya alá tartozó termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra alkalmazni.

Számlázás

Az OSS-rendszert választó adózók azon tagállam számlázási szabályait kötelesek alkalmazni, ahol az egyablakos rendszerbe bejelentkeztek. Ennek megfelelően, egy belföldi – egyablakos rendszerbe Magyarországon regisztráló – adóalanynak a Közösségen belüli távértékesítései vagy más tagállami nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatásai bizonylatolásakor a magyar Áfa tv. előírásait kell alkalmaznia.

A számlán viszont a termék rendeltetési helyének tagállama szerinti adómértéket, illetve a szolgáltatás igénybe vevője szerinti tagállam, adott szolgáltatásra megállapított adómértéket kell feltüntetnie.

Amennyiben az adózó az OSS-rendszeren keresztül teljesíti adókötelezettségeit, akkor ezen ügyletek ellenértékét a ’65 számú áfabevallásban nem kell szerepeltetnie.

Mivel az egyablakos rendszeren keresztül kizárólag a fizetendő adó bevallására és megfizetésére van mód, az előzetesen felszámított adó levonására fő szabály szerint a belföldön nem letelepedett adóalanyok adó-visszatéríttetésére vonatkozó különös szabályok szerint van lehetőség.

Ha azonban egyéb tevékenysége folytán a belföldön nem letelepedett adóalany belföldön adóalanyként bejelentkezett, vagy erre lenne kötelezett, akkor az előzetes áfát a’65 számú áfabevallásában tudja érvényesíteni.

Alanyi adómentes adózókra vonatkozó szabályok

Az alanyi adómentes adózó által teljesített Közösségen belüli távértékesítésre a magyar áfa szabályokat kell alkalmazni a 10 000 EUR értékhatár átlépéséig, ebből következően az értékesítés a fenti értékhatárig adómentes.

Ez esetben az Áfa tv. vonatkozó szabálya értelmében a belföldön teljesített Közösségen belüli távértékesítés ellenértékét is figyelembe kell venni az alanyi adómentesség választására jogosító felső, 12 millió Ft-os értékhatár számításánál.

Ha azonban az alanyi adómentes adózó úgy dönt, hogy a Közösségen belüli távértékesítésre a főszabályt alkalmazza, vagy az értékhatár túllépése miatt a főszabályt kell alkalmaznia, úgy az ügylet a rendeltetési hely szerinti tagállamban teljesül.

Mivel az alanyi adómentesség nem terjed ki a más tagállamban teljesített ügyletekre, a termékértékesítést a teljesítés helye szerinti tagállamban megállapított áfa terheli.

Különös teljesítési helyű szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

Ebbe a körbe tartoznak például az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások. Esetükben a teljesítési helyet az ingatlan fekvési helye határozza meg.

2021. július 1-jétől az egyablakos rendszer minden, az adóalany letelepedésétől eltérő Közösségi tagállamban nem adóalany részére nyújtott szolgáltatásra kiterjed.

Figyelemmel kell lenni ugyanakkor arra, hogy ha a belföldön letelepedett adózó által nyújtott szolgáltatás a Közösség olyan tagállamában teljesül, ahol az adóalanynak állandó telephelye van, vagy az adott szolgáltatás teljesítésével állandó telephelye keletkezik, ezen ügyletekre az egyablakos rendszer már nem alkalmazható.

Ilyen esetekben, a nyújtott szolgáltatással összefüggésben – az egyablakos rendszeren kívül – az adott tagállamban kell teljesíteni az adókötelezettségeket.

  1. Emelkedett a jegybanki alapkamat

Az MNB Monetáris Tanácsa 2021. október 19-i ülésén a jegybanki alapkamat mértékét 1,65 %-ról 15 bázisponttal emelte, és 2021. október 20-i hatállyal 1,80 % mértékben határozta meg.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram