Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Részletesen a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítéséről és további hírek | NAV-Figyelő 40. hét

11 október 2021

1.A gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítése

A veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről szóló 560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján a családi kedvezményre jogosult magánszemélyek többlet szja kedvezményt érvényesíthetnek 2021. évi adójuk adókedvezmények levonása után fennmaradó részével szemben.

A kedvezmény összege legfeljebb a 2020. év december havi KSH által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett bruttó havi átlagkereset tizenkétszeresének 15 %-a ezer forintra kerekítve, vagyis 809 000 Ft.

A kiutalás további feltétele, hogy

 • a munkáltató, kifizető a havi adó- és járulékbevallásban adatot szolgáltat a NAV-nak arról, hogy a magánszemély családi kedvezményt vesz igénybe év közben,
 • a családi pótlékot folyósító szerv NAV-nak teljesített adatszolgáltatása alapján ismert az ellátásban részesülő magánszemély utalási adata (belföldi fizetési számlaszáma vagy postacíme), és
 • a magánszemély nem nyújtja be a 21SZJA bevallást 2022. február 15-éig.

Kiemeljük a nyilatkozattétel fontosságát, azon személyek esetében, akik

 • családi kedvezményt ugyan érvényesítenek év közben, jogosultak is a családi pótlékra, de azt nem nekik folyósítják, vagy
 • a családi pótlékot nekik folyósítják, de a családi kedvezményt nem ők érvényesíti, vagy
 • akik év közben családi kedvezményt egyáltalán nem vettek igénybe 2021. évben.

Ez esetben 2021. december 31-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy családi kedvezményre jogosultként az adó-visszatérítés megilleti őket és a nyilatkozattétel során közölniük kell az adóhatósággal az utaláshoz szükséges adatokat is.

A jogosult magánszemély a nyilatkozatában többek között feltünteti

 • nevét, adóazonosító számát,
 • valamennyi kedvezményezett eltartottnak minősülő eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult,
 • ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét és
 • annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.

A nyilatkozat 2021. október 31-től lesz elérhető „VISSZADO” néven, amely a NAV-hoz benyújtható lesz elektronikus úton, de akár papíron alapon is.

Ha elmulasztaná a nyilatkozattételt 2021. december 31-éig, akkor az adó-visszatérítés a bevallási tervezet kiegészítésével vagy a 21SZJA bevallásban igényelhető.

Az EKHO szabályai szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő magánszemélyek is igényelhetik a kedvezményt a 2021. év tekintetében a tőlük levont EKHO szja része (9,5 %) erejéig. De a visszatérítés esetükben sem haladhatja meg a 809 000 Ft-ot.

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő kisadózók is érvényesíthetnek kedvezményt. A kisadózó a 2021. évben őt terhelő tételes adó 25 %-ának visszatérítésére jogosult.

Az elhunyt magánszemélyre tekintettel is érvényesíthető kedvezmény, visszatérítés. Az elhunyt magánszemély házastársa vagy örököse az adózó családi kedvezményre való jogosultságára tekintettel járó, az elhunyt magánszemélyt megillető kedvezmény (ekho-kedvezmény, KATA visszatérítés) érvényesítését kérheti az adóhatóságtól.

2.Változás történt a dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezésében és ellenőrzésében

Többek között a fenti feladatokat 2021. október 1-től már nem a NAV, hanem a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) látja el

 1. október 1-től ezért az SZTFH-hoz kell benyújtani minden, dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos kérelmet és bejelentést.

3.Várhatják a NAV levelét azok az adózók, akik hibás számlaadat-szolgáltatást teljesítettek

A levél 2021 októberétől az elektronikus tárhelyre érkezik. A NAV tájékoztatásai mindig egy adott problématípushoz kapcsolódnak majd és ennek megfelelően az adózók más-más köre lesz érintett.

Ezek szerint még mindig magas a sikertelen vagy figyelmeztetést kiváltó adatszolgáltatások száma, a számlaadatok nem teljesek és azok pontossága sem megfelelő.

NAV külön megkeresi azokat a szoftverfejlesztőket, akik a sikertelen adatszolgáltatásokban közreműködők lehetnek. A NAV célja, hogy egy-egy program speciális hibája miatt az adózó helyett közvetlenül a fejlesztővel vegye fel a kapcsolatot.

4.Friss adótraffipax információk

FEJÉR MEGYE

2021.10.08.

Operatív ellenőrzések 2021. október 11. és 31. között a közterületen és piacokon a zöldség- és gyümölcskereskedőknél, illetve mindenszentek közeledtével a koszorút, virágot és mécsest értékesítőknél.

A NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. október 11. és 31. között a közterületen és piacokon ellenőrzik a zöldség- és gyümölcskereskedőket, illetve mindenszentek közeledtével a koszorút, virágot és mécsest értékesítőket. A revizorok ellenőrzik a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek megfelelő használatát és az alkalmazottak bejelentését.

HEVES MEGYE

A NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. októberben a koszorút, virágot, mécsest forgalmazó megyei vállalkozásoknál ellenőrzik a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgép használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az áruk eredetét.

PEST MEGYE

Érdi ellenőrzések

A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. október 11. és 17. között ellenőrzik Érden a vállalkozásokat.

A közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram