Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Módosultak a távmunkával kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályok és további hírek | NAV-Figyelő 30. hét

30 július 2021
  1. Változás az otthoni munkavégzéshez kapcsolódó szabályokban

2021. július 3-i hatállyal módosult a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet. (a továbbiakban: Kormányrendelet)

Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi. A Kormányrendelet is kimondja, hogy munkaszerződésben kell megállapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.

A módosítás következtében a veszélyhelyzet idején a távmunkában végezhető munkakörök már nem korlátozódnak le a számítástechnikai eszközzel végezhető tevékenységekre, hanem a Kormányrendelet bevezetve a „nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka” fogalmát, számos más munkakör esetében is lehetővé teszi a távmunkában történő munkavégzést.

Ha a munkavégzés körülményei mindenben eleget tesznek a Kormányrendelet szerinti kritériumoknak, akkor a munkavállalónál igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a költségtérítés címén kapott összegből a 2021. február 1-jétől érvényes havi minimálbér 10 %-ának megfelelő összeg, vagyis 16.740 Ft.

Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, e havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos részét kell figyelembe venni.

Az igazolás nélküli költség elszámolásának feltétele, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerinti más költséget a kapott költségtérítéssel szemben már nem számolhat el.

Ezek a nevesített költségek a következők:

  • az internethasználat díja (egyszeri, havi vagy a forgalmi díj),
  • a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, a fűtés, a világítás és a technológiai energia díja.

Minden érintett foglalkoztató számára hasznos lehet egy távmunka szabályzat összeállítása, amely a veszélyhelyzetet követően is, hosszú távon szabályozza az otthoni munkavégzéshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket mind a munkavállalók mind a munkáltató tekintetében.

  1. Ismét emelkedett a jegybanki alapkamat

Az MNB Monetáris Tanácsa 2021. július 27-i ülésén a jegybanki alapkamat mértékét 0,90 %-ról 30 bázisponttal emelte, és 2021. július 28-i hatállyal 1,20 % mértékben határozta meg.

  1. Itt az Adóvilág 2021/8. száma

Megjelent az ADÓVILÁG 2021/8. száma. A NAV teljes terjedelemben közzétette az Egyablakos Rendszer (OSS) adózói regisztrációs felületről készült cikkét, melyben részletesen olvashatunk az OSS regisztrációs felület jellemzőiről, annak elérési útjáról, a bejelentkezés és a regisztrációs folyamat lépéseiről.

A regisztráció feltétele ez esetben is az Egységes Képviseleti Adatlapon (EGYKE) bejelentett képviseleti jogosultság megléte, hiszen az adózók regisztrációja csakis a megfelelő képviseleti jogosultság mellett lehetséges.

  1. Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, avagy foglalkoztatás rugalmas keretek között

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény értelmében 2021. július 1. óta lehetővé vált a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének alapítása.

A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete olyan speciális szövetkezet, amelynek célja nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők vagyoni, szociális, kulturális helyzetének előmozdítása, lehetőséget biztosítva arra, hogy a tagok rugalmas keretek között a foglalkoztatásba bekapcsolódjanak, illetve abban újra részt vehessenek, közösséghez tartozhassanak.

A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének működéséhez és tagjainak foglalkoztatásához számos adó, járulék és illeték kedvezmény kapcsolódik.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram