Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Áfa szabályok: kedvező változások léptek életbe a behajthatatlan követelésekkel kapcsolatban és további hírek | NAV-Figyelő 28. hét

17 július 2021

1. Áfa szabályok: lezárul egy korszak

2021. július 31-én elérkezik az 5 %-os áfa alkalmazhatóságának a vége a vendéglátásban. Ezen időponttól nem alkalmazható a kedvezményes kulcs az elviteles és házhoz szállított helyben készített ételekre és italokra.

2. 2021. augusztusi üzemanyagárak is közzétételre kerültek

2021.évÓlmozatlan
motorbenzin
ESZ-95 (Ft/l)
Gázolaj
(Ft/l)
Keverék
(Ft/l)
 LPG autógáz
(Ft/l)
 augusztus448459488262
július430437468267

(Forrás: NAV)

3. Az idén végzett tanulóknak december 15-ig jár az ingyenes orvosi ellátás

A tanulók, hallgatók diákigazolványa október 31-éig érvényes, és az ingyenes orvosi ellátás ezt követően alap esetben még 45 napig jár.

Ha egy volt nappali tagozatos diák nem tanul tovább, vagy nem válik biztosítottá munkaviszonya alapján – és egészségügyi ellátásra más jogcímen sem lesz jogosult –, akkor december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Erre érdemes figyelni, mert könnyen kerülhet egy volt diák abba a helyzetbe, hogy érvénytelen lesz a tajszáma és az állami egészségügyi ellátásért fizetnie kell.

4. Adózók számára kedvező módon változtak a behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos áfaszabályok

Sajnos számos cég kényszerül azzal szembesülni, hogy a korábban megbízhatónak tartott vevője egyszer csak csőd közelébe került, fizetésképtelenné vált és nem fizet a cég által nyújtott szolgáltatásért vagy áruért.

Már ez is kellemetlenül érinti a céget, de ez még nem minden. Mivel a számlán szereplő szolgáltatás vagy termékértékesítés megtörtént, a számla ki volt állítva, a NAV várta az áfát. Annak ellenére, hogy a cég ezt az áfát sohasem kapta meg a vevőjétől, a korábbi jogszabályi környezet miatt mégis köteles volt azt a NAV felé megfizetni.

Az Áfa tv. 2020. január 1. napján hatályba lévő kedvező szabályai alapján, a kiegyenlítettlen számlákra jutó áfa visszakérhető az adóhatóságtól. Ez azt jelenti, hogy a kintlévőségének egy része, vagyis a vevő követelés áfa tartalma megtérülhet.

A 2021. június 10-én hatályba lépett jogszabály-módosítás alapján – számos – az adóalapot csökkentő adóalany partnerére vonatkozó feltétel hatályát vesztette, vagyis az adóalap-csökkentés lehetősége mostantól több adózó számára válik elérhetővé.

Már nem feltétele a visszaigénylésnek, hogy:

  • a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője ne álljon csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában,
  • a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője nem szerepeljen a nagy összegű adóhiánnyal vagy a nagy összegű adótartozással rendelkezők adóhatóság holnapjáról lekérdezhető adatbázisában a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában és az azt megelőző egy évben,
  • a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjában ne legyen törölve,
  • az állami adó- és vámhatóság a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontjáig ne adjon tájékoztatást az adóalany részére a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adókötelezettsége teljesítésének megkerüléséről.

A módosítás tehát 2021. június 10-én lépett hatályba, de azokban az esetekben is lehet alkalmazni, amikor 2016. január 1.-2021. június 10. közé esik a behajthatatlan követelés alapjául szolgáló termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontja.

További, adózók számára kedvező változás, hogy 2021. június 10-től a NAV-hoz benyújtott kérelemben igényelhető a behajthatatlan követelésre eső adó visszatérítése, ha a behajthatatlan követelésként történő elszámolásra alapot adó ok az elévülési idő eltelte után következik be.

A különös adóvisszatérítési kérelem akkor nyújtható be ha az az ok, ami a behajthatatlan követeléskénti elszámolásra alapot adott 2021. június 10-én vagy azt követően, vagy 2020. június 10.- 2021. június 10. között következett be. Ez utóbbi esetben a kérelem benyújtására 2021. december 7-éig van lehetőség, mely határidő jogvesztő.

Vagyis olyan elévült (2015.12.31. előtti) követelések esetében is van lehetőség az áfa visszaigénylésre, amelyeknél a behajthatatlanná válás 2020. június 10. után következett be. Például 2020. december 20-án, vagy akár 2021. június 20-án kapja meg a felszámolótól a követelelés behajthatatlanságáról szóló igazolást, ekkor állította ki a végrehajtó a nemleges foglalási jegyzőkönyvet.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram