Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

A webshopot üzemeltetőknek érdemes megfontolniuk az OSS-rendszerbe való regisztrációt | NAV-Figyelő 22. hét

4 június 2021

Június hónapban a NAV kiemelten ellenőrzi a székhelyszolgáltatókat. A munkahelyi, üzemi étkeztetést 27 % Áfa terheli.

1.Módosult a NAV „Általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről szóló 3011/2018. útmutatója

A 3004/2021. útmutató módosította azt, az új szabályozó 2021. május 19-től érvényes, rendelkezéseit a folyamatban lévő adómegállapítási időszak esetében is alkalmazni kell. A hatályos útmutató egységes szerkezetben innen is közvetlenül elérhető.

2.Hogyan adózhat az adószámos magánszemély a bevételei után?

A jövedelmet az Szja tv. alapján az összevont adóalapba kell beszámítani, ennek adóterhe pedig 15 %.

Ha a bevétel nem magyarországi kifizetőtől, hanem például magánszemélytől származik, akkor az adószámos magánszemélynek az adóelőleget negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetnie.

Ha a magánszemély bevétele kifizetőtől származik, az adóelőleget, fő szabály szerint, a kifizetőnek kell megállapítani és levonni akkor is, ha a kifizetés számla alapján történik. A kifizető az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet a magánszemély költségnyilatkozata szerint állapítja meg. A kifizetőnek tehát – az szja-előleg levonásához és a szocho-kötelezettség teljesítéséhez – tisztában kell lennie azzal, hogy a kifizetést adószámos magánszemélynek vagy egyéni vállalkozónak teljesíti.

3.Munkahelyi, üzemi étkeztetés adómértékével összefüggő adózói kérdésre válaszolt a NAV

Az üzemi étkeztetés statisztikai besorolása TESZOR’15 56.29.20, így az üzemi vagy munkahelyi étkeztetés, ha jellegét tekintve szolgáltatásnyújtásnak is minősül az áfa rendszerében, a fentiekből következően nem tartozhat az 5%-os adómérték alá, az az általános, 27%-os adókulccsal adózik.

A KSH az egyes vendéglátóipari egységek tevékenysége vonatkozásában az alábbi jellemzők alapján végzi el az üzemi/munkahelyi étkeztetést is végzők tevékenységének besorolását:

  1. kinek nyújt szolgáltatást, mely személyekből áll a vendégkör, milyen keresletet kíván kielégíteni;
  2. szerződéses kapcsolatban állnak-e a munkáltatóval, a munkáltató maga üzemelteti-e a vendéglátó egységet;
  3. a vendéglátó egység honnan közelíthető meg

Ha a vegyes vendéglátó egység mind az étkezőhelyi vendéglátásra, mind az üzemi/munkahelyi étkeztetésre megkapja a vonatkozó besorolási kódot, a helyes adókulcs meghatározásához azt kell vizsgálni, hogy meg tudja-e különböztetni az egyes vendégeket aszerint, hogy munkavállalók vagy „külsős” vendégek.

Ha kétséget kizáróan el tudja különíteni a munkavállalókat a „külsős” vendégektől [például azon az alapon, hogy bizonyos időintervallumban munkavállalók nem, kizárólag „külsős” vendégek étkezhetnek, vagy olyan módon, hogy a munkavállalók kártya/igazolvány felmutatása mellett étkeznek (például kedvezmény igénybevétele érdekében, vagy a fizetés történik alkalmazotti kártyával)], ebben az esetben

a „külsős” vendégek részére nyújtott, étel- és/vagy helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra vonatkozó szolgáltatásnyújtásra a kedvezményes, 5%-os adómérték alkalmazható,

a munkavállalók részére nyújtott étkeztetési szolgáltatás pedig 27%-os adókulccsal adózik.

Ha a vendégek egyértelmű elkülönítése nem megoldható, akkor minden vendég részére nyújtott étkeztetési szolgáltatás 27%-os adómértékkel adózik.

4.Közösségen belüli távértékesítők figyelébe: OSS/IOSS egyablakos e-kereskedelmi rendszer

Ha az Ön vállalkozása a Közösség valamely más tagállamában nem adóalanyoknak nyújt szolgáltatásokat, Közösségen belüli távértékesítést teljesít, vagy importált termékek távértékesítését végzi, és az OSS/IOSS-rendszer használata mellett dönt, akkor elegendő

  • a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által üzemeltetett OSS-portálon bejelentkeznie, és
  • bevallási időszakonként (negyedévente) egy egységes bevallást benyújtania minden tagállamra vonatkozóan.

Ekkor Magyarország mint azonosítót kiadó tagállam a bevallási adatokat továbbítja azoknak a tagállamoknak, amelyeket Ön a bevallásában feltüntet. Az adófizetés egy összevont utalással teljesíthető, amelyet a NAV a bevallásnak megfelelően továbbít a teljesítés helye szerinti tagállamoknak.

Az OSS/IOSS-rendszerbe az előregisztráció már 2021. április 1-jén megkezdődött, azonban a rendszer 2021. július 1-jei indulása miatt csak a 2021. június 30. után teljesített ügyleteket lehet bevallani az új felületen

Az e-kereskedelem reformjaként így például a webáruházak 2021. július 1-jétől az egyablakos rendszeren (OSS) keresztül teljesíthetik a külföldi magánszemély vevők felé történő ún. távértékesítéseik kapcsán felmerülő áfakötelezettségeket.

5.Adótraffipax

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. júniusától ellenőrzik a régió székhelyszolgáltatóinak címeire bejelentkezett adózókat és azokat a vállalkozásokat, amik székhelyüket az ország más területéről helyezték át.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram