Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Mindent az egyablakos rendszer kiterjesztéséről az Áfa tv. alkalmazásában | NAV-Figyelő 11. hét

19 március 2021
 1. Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok

Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye

2021. július 1-jétől Közösségen belüli távértékesítés alatt azt az ügyletet kell érteni, amelyre jelenleg távértékesítésként hivatkozunk. A módosítás értelmében Közösségen belüli távértékesítés esetében a teljesítési hely a rendeltetési hely szerinti tagállam, ezen tagállamot illeti meg az adóbevétel.

Ha az adóalany

 • a Közösségen belül csak egyetlen tagállamban telepedett le, és
 • az adott, valamint az azt megelőző naptári évben 10.000 eurónak megfelelő összeget (adó nélküli ellenértéket) meg nem haladóan nyújtott a letelepedésétől eltérő tagállami nem adóalanynak az Áfa tv. 45/A. § (1) bekezdése szerinti távolról is nyújtható szolgáltatást, illetve teljesített Közösségen belüli távértékesítést,

akkor ezen ügyletek esetében az adóalany letelepedése szerinti tagállam, illetve a termék feladási helye szerinti tagállam marad a teljesítés helye, így annak szabályai szerint kell adóznia.

A 10.000 euró átváltására a 2017. december 5-én érvényes EKB átváltási árfolyamot kell alkalmazni. Ez Magyarország esetében 313,96 HUF/EUR árfolyamot jelent, vagyis belföldi adóalanyok tekintetében a kerekítésre vonatkozó szabályok figyelembevételével az alkalmazandó értékhatár 3.100.000 forint.

A 10.000 eurós értékhatár együttesen és nem külön-külön vonatkozik az adóalany által teljesített Közösségen belüli távértékesítésre és a letelepedésétől eltérő tagállamban nem adóalanyok részére nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatásokra, amennyiben ezen ügyletek mindegyikét teljesíti az adóalany.

Ugyanakkor az adóalany a 10.000 eurós értékhatár el nem érése esetén is dönthet úgy, hogy a Közösségen belüli távértékesítésre, illetve a 45/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokra meghatározott főszabály szerint a fogyasztás tagállamában teljesíti adókötelezettségét, azonban ebben az esetben választásához a választása évét követő második év végéig kötve van.

Platformokra vonatkozó szabályok

Az új szabályozás az áfa eredményes és hatékony beszedésének biztosításához azokat az adóalanyokat, akik, illetve amelyek elektronikus felületek (például online piactér, platform, portál) révén elősegítik a termékek távértékesítését, bevonja az értékesítéseket terhelő áfa beszedésébe azáltal, hogy a rajtuk keresztül értékesített termékek esetében meghatározott esetben adófizetésre kötelezetté teszi őket.

Ennek megfelelően nem adóalanyok részére történő bizonyos értékesítések esetén speciális szerep hárul a platformokat üzemeltető adóalanyokra.

Ha egy platform

 • 150 eurót meg nem haladó belső értékű küldeményként importált termék távértékesítését, illetve
 • értéktől függetlenül, Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalanynak a Közösség területén teljesített termékértékesítését segíti elő

az új szabályozás alapján – egy fikció segítségével – a platformot úgy kell tekinteni, mint amely a termék beszerzője és értékesítője egyben.

Az egyablakos rendszer kiterjesztése a nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatásokra, valamint a Közösségen belüli távértékesítésekre

2015. január 1-jétől alkalmazandó a MOSS rendszer (Mini One Stop Shop – mini egyablakos rendszer) a Közösségben letelepedett nem adóalanyok részére nyújtott, úgynevezett távolról is nyújtható szolgáltatások – telekommunikációs, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatások – utáni áfa/héa bevallási és befizetési kötelezettség teljesítésére. Ennek lényege, hogy az adóalany az egyablakos rendszerbe történő regisztráció szerinti tagállami adóhatóságon keresztül teljesítheti a letelepedésétől eltérő tagállamban esedékes áfa/héa bevallási és befizetési kötelezettségét. A Közösségben letelepedett adóalany a letelepedése szerinti, a Közösségben nem letelepedett adóalany pedig a választása szerinti tagállamban regisztrálhat az egyablakos rendszerbe.

Az új szabályozás kiterjeszti az egyablakos rendszer alkalmazásának hatályát

 • minden, a Közösség tagállamában, nem adóalanynak nyújtott szolgáltatás utáni, illetve
 • a Közösségen belüli távértékesítés utáni

bevallási és adófizetési kötelezettségre.

Ezen belül – összhangban az uniós héaszabályokkal – külön egyablakos rendszert biztosít

 • a Közösségen kívül letelepedett adóalanyok által a közösségi nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások utáni (nem uniós egyablakos rendszer vagy nem uniós különös szabályozás), valamint
 • a Közösségen belüli távértékesítések, az elektronikus felület által elősegített egyes belföldi termékértékesítések és a belföldön letelepedett adóalany által más tagállambeli nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások utáni (uniós egyablakos rendszer vagy uniós különös szabályozás)

áfa megfizetésére és bevallására.

Adólevonás

Az egyablakos rendszeren keresztül kizárólag a fizetendő adó rendezésére van lehetőség, az előzetesen felszámított adó levonására ennek keretében nincs lehetőség.

Így ha a belföldön gazdasági céllal nem letelepedett adóalany

 • kizárólag az egyablakos rendszerben van nyilvántartásba véve belföldön, vagy
 • belföldi adófizetési kötelezettségének teljesítéséhez egy másik tagállamban regisztrált az egyablakos rendszerbe, és
 • előzetesen felszámított, levonható adót szeretne érvényesíteni,

akkor azt a belföldön nem letelepedett adóalanyok adó-visszatéríttetésére vonatkozó különös szabályok szerint teheti meg.

Ha azonban az egyéb tevékenysége folytán a belföldön nem letelepedett adóalany belföldön adóalanyként nyilvántartásba van véve, vagy erre lenne kötelezett, akkor az előzetesen felszámított levonható adót a belföldön benyújtandó áfabevallásában tudja érvényesíteni.

Az uniós különös szabályozást alkalmazó belföldi – Magyarországon székhellyel vagy Áfa tv. szerinti állandó telephellyel rendelkező – adóalanyok az előzetesen felszámított áfát a ’65 számú áfabevallásban helyezhetik levonásba.

 1. Frissülő információs füzetek
 1. Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram