Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

A NAV-nál sem telt tétlenül az év vége, valamint az idei év első 2 hete | NAV-Figyelő 1. hét

9 január 2021

Adózói kérdések, információs füzetek, BREXIT-tel kapcsolatos információkat és még sok más.
Lássuk, mik voltak ezek?

1. Legfrissebb online számla szabályok

Mindannyian feszülten vártuk az idén január 1-vel hatályba lépő új online számla adatszolgáltatási időszakot. Január 4-től már nem csak a belföldön nyilvántartásba vett áfaalany vevőknek kiállított számlákról kell adatot szolgáltatni, hanem az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden olyan számlára, amire az Áfa tv. számlázási szabályai alkalmazandók. Így 2021. január 4-től számlaadat-szolgáltatási kötelezettséggel érintett a nem áfaalany személynek, szervezetnek és a külföldi áfaalanynak kiállított számla is. A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség továbbra is az áfa adóalanyokat terheli, vagyis azokat, akik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által megállapított adószámmal rendelkeznek vagy ilyennel kellene rendelkezniük. Sőt! Külföldi vállalkozások is adóalanynak minősülnek, amennyiben rendelkeznek belföldi adószámmal, mely alatt gazdasági tevékenységet végeznek. Az ő adatszolgáltatási kötelezettségük azonban nem terjed ki a másik tagállami vagy harmadik országbeli adóalanyiságuk körében végzett tevékenységükre.

A NAV által összeállított összefoglaló tételesen felsorolja azokat az ügyeleteket, melyekhez tartozó számlák jelentési kötelezettség alá esnek. Érdemes böngészni a listát.

2. Katások tájékoztatási kötelezettsége

2021. január 1-je óta a kisadózó vállalkozásoknak tájékoztatniuk kell kifizetőjüket kataalanyiságukról. Ezt a szerződéskötéskor írásban kell megtenniük. Ha a kataalanyiság megszűnik, illetve újrakeletkezik, annak időpontjáról ugyancsak tájékoztatniuk kell a velük szerződésben álló kifizetőt, még a változást megelőzően.

Ha a kisadózó a kifizetővel 2021. január 1. előtt kötött szerződést és a partneri viszony 2021-ben is fennáll, a kifizetőt a katás vállalkozásnak 2021. január 15-éig kell tájékoztatnia.

3. SZÉP kártya kérdés-felelek

Tekintettel a 2020. évi SZÉP kártya juttatással összefüggő változásokra, a NAV csokorba gyűjtötte a leggyakrabban felmerülő kérdéseket a juttatással kapcsolatban.

4. Legfrissebb adózási kérdések

2020/11. Adózási kérdés – Módosul az áthárított áfa nélkül beszerzett személygépkocsi áfamentes értékesítésére vonatkozó szabály

2021. január 1-jétől akkor adómentes a személygépkocsi értékesítése, ha annak beszerzését nem terhelte előzetesen felszámított adó, de amennyiben terhelte volna, az levonási tilalom alá esett volna, kivéve azt az esetet, ha a beszerzés továbbértékesítési céllal történt. Ez utóbbi esetben az értékesítés így adóköteles.

2020/12 Adózási kérdés – A közterület-használati díj áfabeli megítélése

A helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, melynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részének vonatkozásában, hatósági eljárásban, kérelemre, ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra, meghatározott használó részére, díj ellenében biztosítanak kizárólagos használatot, az általános forgalmi adó rendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül, így az nem gazdasági tevékenység, és áfakötelezettséget nem keletkeztet.

2020/10 Adózási kérdés – A biztosítási kötelezettség alóli mentesülés esetének értelmezése

Választ kapunk arra vonatkozóan, hogy miként alakul a biztosítási jogviszony a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által Magyarország területén foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállalóra, ha a munkavégzésre kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, feltéve, hogy e munkavégzés a két évet nem haladja meg, és az előző belföldi munkavégzés befejezésétől számítva három év eltelt.

5. CSOK-kal, illetékmentesen

2021-től illetékmentességet élvez

  • az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó, vagy
  • a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető

családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK) vásárolt lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése.

Ne bízzuk azonban el magunkat, mert a megelőlegezett CSOK esetében ha a vagyonszerző megelőlegezett CSOK miatt kapta az illetékmentességet, és

  • a gyermekvállalás az arra vonatkozó határidő lejártáig nem teljesült, vagy
  • a CSOK-ot a gyermekvállalás teljesítése nélkül, a határidő lejárta előtt bármely okból visszafizette,

a NAV az adásvételi szerződés aláírásának időpontjában fennálló forgalmi érték és az akkor hatályos illetékmérték alapján a visszterhes vagyonátruházási illetéket kiszabja, amint erről tudomást szerzett.

A NAV az illetéket a CSOK visszafizetése vagy annak elrendelése évének december 31-étől számított 5 évig állapíthatja meg.

Ezeket a szabályokat nem kell alkalmazni, ha a gyermekvállalás a CSOK-ban részesülő egészségi állapota miatt hiúsult meg.

Az illetékmentesség a 2020. december 31. után megkötött szerződésekre vonatkozik.

6. További ágazatok vehetik igénybe a COVID miatti könnyítéseket

2020. december 23-tól az adózási könnyítések a „M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939)” tevékenységet főtevékenységként végző vállalkozásra is kiterjednek.

A könnyítés igénybevételének felétele az alábbiaknak való megfelelés:

  • nem közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és
  • rendelkezik közúti személyszállítási engedéllyel.

7. Változó EKAER szabályok

2021. január 1-vel változnak az EKAER szabályok. A legfontosabb változásokat összegyűjtötte nekünk a NAV:

  • kizárólag azokat a termékeket kell bejelenteni, amelyek az EKÁER működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet mellékleteiben szerepelnek,
  • a megbízható minősítésű adózóknak nem kell kockázati biztosítékot nyújtaniuk, és megszűnik a biztosítéknyújtási kötelezettség az 5 százalékos adómértékű termékeknél is,
  • az adózói igények figyelembevételével a szankciók rendszerében új szabályok lépnek életbe,
  • az útszakasz-mentesítés a belföldön belüli forgalom mellett már valamennyi forgalmi irányra is kérhető, és az engedély visszavonásig lesz érvényes. Fontos, hogy a 2021. január 1-je előtt benyújtott útszakasz-mentesítésre vonatkozó kérelmek, valamint a 2021. január 1-je előtt véglegessé vált útszakasz-mentesítést engedélyező határozatok esetében már a PM rendelet szabályai alkalmazandók.

8. január 1-től fizetendő járulékok listája

9. BREXIT információk

Közösségi adószámok a BREXIT után

Az Egyesült Királyság kilépésével az Európai Unióból 2021. január 1-jétől a GB-előtagú közösségi adószámok sem lesznek érvényesek. Az észak-ír adózók a közösségi ügyleteikhez új közösségi adószámot kapnak. Ezért a VIES a GB-vel kezdődő közösségi adószámok érvénytelenséget jelez 2021. január 1-től.

Ezzel egyidejűleg, az észak-ír adózók új közösségi adószámot fognak kapni 2021. január 1-jétől, ettől az időponttól kérhető az érvényesség megerősítése. Az új közösségi adószám a korábbi GB-előtag helyett XI betűkkel kezdődik, a számok algoritmusa ezen kívül változatlan marad.

EU – Brit Megállapodás

BREXIT információk

Hasznos információk egy helyen.

10. A NAV adóztatási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke

A legfrissebb lista itt érhető el.

11. Adószámla

Minden lényeges tudnivalót összegyűjtött nekünk a NAV.

12. Fizetési könnyítésre és mérséklésre vonatkozó kérelmek adatlapjai

13. A legfrissebb információs füzetek ezen a linken érhetőek el

14. Központi Bűnjelnyilvántartó rendszer

2021. január 1-jén 00 óra 00 perckor éles üzembe áll a Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer (KBR).

15. 7002/2020. felhívásNAV telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül intézhető ügyekről szóló 7001/2020. felhívás módosításáról

16. 7022/2020. felhívás – vám

17. Szabályzat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóság elektronikus másolatkészítéséről

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram