Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Mire számíthatunk július 1-jétől az ÁFÁ-ban? –Már most érdemes gondolkodni | NAV-figyelő 6. hét

7 február 2020

Február 25. közeleg a KATA bevallás határideje. Együtt a NÉTAK és családi kedvezmény.

1.ÁFA aktualitások A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai információs füzet kapcsán

Ismerős szabály, hogy az adóalany mentesül a számlaadási kötelezettség alól az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása tekintetében, amely a tevékenység közérdekű illetve speciális jellegére tekintettel adómentes, feltéve, hogy az ügyletről a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelő bizonylatot bocsát ki.

A fenti jogcímen való mentesülés alá tartozó esetek köre 2020 július 1-jétől jelentősen szűkül. 2020. július 1-jétől az adóalanyoknak számlát kell kibocsátaniuk

– a közérdekű jellegére tekintettel adómentes egyéb oktatás nyújtása,

– a fogorvos, fogtechnikus közérdekű jellegére tekintettel adómentes tevékenyége,

– a közszolgáltató által végzett humán-egészségügyi tevékenység,

– az együttműködő közösség közös cél elérése érdekében nyújtott szolgáltatása, valamint

– a speciális jellegére tekintettel adómentes beépített és beépítetlen ingatlan értékesítése után.

  1. július 1-jétől változás a számlakibocsátás határidejében

A július 1. napjától hatályba lépő szabályok szerint 8 napon belüli számlakibocsátási kötelezettség terheli a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját, amennyiben a számla áthárított adót tartalmaz.

A 8 napot az ügylet teljesítési napjától kell számítani vagy előleg fizetés esetén az előleg jóváírásának/kézhezvételének/megszerzésének a napjától kell számítani.

A gyűjtőszámla esetén a számla kibocsátására rendelkezésre álló észszerű időt a naptári hónap utolsó napjától illetve a számlakibocsátásra kötelezett adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak utolsó napjától kell számítani. Így pl. havi bevalló adóalanynak a gyűjtőszámláját legkésőbb a naptári hónap utolsó napját követő 8.  napon ki kell bocsátania 2020. július 1-jétől.

Az online számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok is változnak

  1. július 1. napját követően kibocsátott számlák utáni adatszolgáltatás tekintetében megszűnik a 100.000 forintos adó értékhatár. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden olyan számlára, amelyet belföldi adóalany részére, belföldön teljesített termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról bocsátanak ki. Ennek értelmében adatot kell szolgáltatni az adómentes vagy belföldi fordított adózású ügyletekről kiállított számlákról is. A módosítás azon számlákat érinti, amelyeket július 1. napját követően bocsátanak ki, független azok teljesítési időpontjából.

Jó hír, hogy a magánszemélyek felé kiállított számlákról előreláthatólag 2020. december 31-éig még nem kell adatot szolgáltatni.

Kötelező adat a számlabefogadó adóalany adószáma

A 2020. július 1-jét követően kibocsátott számlák kötelező adattartalma lesz minden esetben a belföldi adóalany számlabefogadó adószáma/csoportos adószáma, ha a számlakibocsátó is belföldön letelepedett adóalany. 2020. július 1. napját követően kibocsátott számlák esetében az áfa levonási jog tárgyi feltétele lesz, hogy a számlabefogadó adószáma szerepeljen a számlán.

2.Családi kedvezmény és NÉTAK együtt? Igen, lehetséges!

Ha az anya jogosult a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére (NÉTAK) és a családi kedvezményre is, akkor mindkét kedvezményt igénybe veheti, ha van elég jövedelme. A NÉTAK összegének nincs felső korlátja, azzal az összevont adóalap nullára csökkenthető.

Mivel a NÉTAK nem minden összevont adóalapba tartozó jövedelemre érvényesíthető, ezért előfordulhat olyan eset, hogy az anya a NÉTAK mellett családi kedvezményt is igénybe vehet. Például, ha munkabére mellett ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet is szerez, akkor a munkabérre NÉTAK-ot érvényesíthet, a bérbeadásból származó jövedelemre pedig családi kedvezményt vehet igénybe.

Ha az anyának csak olyan jövedelme van, amire a NÉTAK-ot érvényesítheti, akkor a családi kedvezményt összevont adóalap hiányában családi járulékkedvezményként veheti igénybe.

A NÉTAK-ról és a családi kedvezményről részletesebb tájékoztatás olvasható „A családokat érintő adóalap-kedvezmények” című, 73. számú információs füzetben.

3. Három adat és már kész is lehet a KATA bevallás

A katásoknak február 25-éig kell elküldeniük a 19KATA nyomtatványt a NAV-hoz. A bevételi nyilatkozat ugyanakkor az idei évtől az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) is elkészíthető. A katások jelentős része, mindössze három adat megadásával (időszak, hónapok száma és elért bevétel) online teljesítheti a tavalyi évről szóló elszámolást, melynek határideje tehát február 25. így egyszerűbb és gyorsabb a kitöltés, sőt még külön program sem kell hozzá.

Az ügyintézés az ONYA-ban azért is gyorsabb és egyszerűbb, mert az elektronikus azonosítás után az alkalmazás automatikusan betölti a NAV által ismert adatokat, ezért a felhasználónak már csak a tartalmi adatokat kell beírnia.

Az új szolgáltatást azok a katások is minden további nélkül használhatják, akiknek a minimális hármon túl, egyéb adatokat is meg kell adniuk (adatszolgáltatás a más adóalanytól a naptári évben megszerzett 1 millió forintot meghaladó bevételről), vagy százalékos mértékű adót, esetleg társasági adót, késedelmi pótlékot kell bevallaniuk. A korábban megszokott automatikus számítások, figyelmeztetések is működnek, és az online fizetés lehetősége is adott.

4. Pénzügyi es vagyoni korlátozó intézkedések

5. Adótraffipax

A közelgő NAV ellenőrzések a farsang a Valentin-nap jegyében telnek. Az ellenőrzések fókuszában virág- és ajándékárusok, éttermek és vendéglátóhelyek, valamint a jelmezkölcsönzők.

További témák és a pontos helyszínek a NAV honlapján.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram