Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Pénzmosás elleni törvény módosításából adódó kötelezettségek | NAV-figyelő 5. hét

31 január 2020

1. Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK)

 1. január 1. óta új adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe a négy vagy több gyermekes anyák.

Négy vagy több gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után

 1. családi pótlékra jogosult, vagy

b.családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és az a) és b) pontban említett gyermekek száma a négy főt eléri.

A kedvezményre jogosult édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a jogosultságának időszakában a törvényben meghatározott jövedelmei után, így például

 • a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem,
 • az adóköteles társadalombiztosítási ellátás (például: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj),
 • álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása,
 • a munkaviszony megszűnésével összefüggésben törvényben meghatározott mértékű végkielégítés után,
 • a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem,
 • a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel adott juttatás,
 • az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül
  • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelmére;
  • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére;
  • díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből (például megbízásból) származó jövedelmére.

A kedvezmény már év közben érvényesíthető, ha az anya a munkáltató, kifizető részére adóelőleg-nyilatkozatban azt kéri.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről részletesebb tájékoztatás olvasható „A családokat érintő adóalap-kedvezmények” című információs füzetben.

2. Megjelent az Adóvilág 2020/2. száma

A tartalomból:

 • Számviteli és könyvvizsgálati változások
 • A magánszemély befektetéseiből származó jövedelmek adózása
 • Foglalkoztatási lehetőségek és a foglalkoztatott bejelentésével összefüggő kötelezettségek hatályos szabályai
 • Határon átnyúló fizetésképtelenség

Az Online Számla rendszer bevezetésének sikerei és adatainak hasznosítása

A cikk szerzője a következő teendőkre hívja fel az adózók figyelmét:

Ha a NAV-szerver visszaigazolása alapján az adatszolgáltatás nem dolgozható fel – az „error” válaszüzenet blokkoló hibát jelez –, azt meg kell ismételni.

A „warning” válaszüzenet az adatszolgáltatás feldolgozhatóságát nem befolyásoló, azonban javításra szoruló hibáról tájékoztat- ezért a visszaigazolás kérése elengedhetetlen. „Warning” üzenet jelzi például, ha az adatszolgáltatásban összeadási hiba van, és ezért indokolt felülvizsgálni nem csupán az adatszolgáltatást, hanem az annak alapját képező bizonylatot is.

A NAV részéről jelenleg is a jogkövetésre ösztönzés az alapvető prioritás, nem a büntetés. Amikor az online számlaadatok alapján látható, hogy egy eltérés nem szándékos adóelkerülésből, hanem csupán figyelmetlenségből adódhatott, az adóhatóság esetenként tájékoztatásokban hívja fel az adózók figyelmét az adatszolgáltatásuk hibájára.

A szerző azt is megemlíti, hogy gyakran hiába ad visszajelzéseket a NAV szervere a hibákról, ugyanis maguk az adózók nem ismerik meg ezeket. Előfordultak olyan esetek, amikor minden információ elérhető lett volna a számlázó programokból arról, hogy hibás az adatszolgáltatás, de az adózók nem tudták hogyan jelenítsék meg a visszajelzéseket. Ezért nagyon fontos, hogy számlázó program alkalmazása esetén a felhasználók részletekbe menően is merjék meg a programjuk működését és funkcióit.

Mik lesznek a következő lépések?

 1. július 1-jétől minden áfaalany értékhatár nélkül lesz köteles az Online Számla rendszerben adatot szolgáltatni egy másik, belföldön nyilvántartásba vett áfa -alany részére belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.

A NAV még egy újdonsággal készül 2020-ban, elérhetővé és használhatóvá teszi a NAV Online Számlázó mobilalkalmazást.

3. Adópercek

Pénzforgalmi elszámolás

Ha pénzforgalmi elszámolást választó adóalanytól szereznek be árut, vagy vesznek igénybe szolgáltatást, akkor a vevő adólevonási jog akkor keletkezik, amikor az eladónak az értékesítés után az adót meg kell fizetni. A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalanynak akkor keletkezik fizetési kötelezettsége, amikor részére a vevő az ellenértéket megfizeti, a vevőnek pedig ugyanezen a napon keletkezik a levonási joga. Fontos tudni, hogy a pénzforgalmi elszámolásra történő utalást az eladónak kötelező szerepeltetni a számlán.

Pénztárgépek szervizelési kötelezettsége

A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező, melyet első alkalommal a pénztárgép – pénztárgépnaplójába is bejegyzett – üzembe helyezését követő 1 éven belül kell elvégeztetni.

Ezt követően az ismételt éves felülvizsgálatot mindig a legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

Ha az esedékes felülvizsgálat időpontjában az üzemeltető éppen szünetelteti a pénztárgép használatát, akkor legkésőbb a pénztárgép újbóli használatba vételekor kell haladéktalanul elvégeztetni az éves szervizes felülvizsgálatot.

4. A héten megjelent friss információs füzetek az eljárási szabályokat érintően:

Bevallási, adófizetési információk

A NAV telefonos ügyintéző rendszere

Bankkártyás adófizetés

Köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA)

Néhány frissített információs füzet személyi jövedelemadót érintően:

Önálló tevékenységből származó jövedelem és adózása

Egyéni vállalkozók szja- és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelme

Mezőgazdasági őstermelő adózása 2020

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolása

A további információs füzetek letölthetőek az alábbi linken.

5. ONYA újdonságok

Többek között a KATA, távközlési adó, társasházi szja bevallás is beadható az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban. (ONYA)

6. Hogyan szerezhető be „A külföldi utas adó-visszaigénylő lap”?

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatása szerint a nyomtatványból állandó postahelyi készlet nincs, és egyes nagyobb postahivatalokban is csak pár darab nyomtatvány áll rendelkezésre. Ha egy ügyfél előre kéri, a postai szolgáltató kiszállítja az adott postahelyre a nyomtatványt az értékcikkraktárból.

A nyomtatvány elérhető a Magyar Posta Zrt. webshopjában is.

7. A BREXIT krónika további fejezete

 1. január 29-én az Európai Parlament is elfogadta a kilépési megállapodást, így az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilép az Európai Unióból. A kilépést – az elfogadott megállapodás szerint – egy 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak követi, amelyről már a 4. heti NAV figyelőben is beszámoltunk.

Az átmeneti időszak egy alkalommal hosszabbítható meg, legalább egy és legfeljebb két évvel. Ennek kérdésében az EU-nak és az Egyesült Királyságnak közösen kell döntenie 2020. július 1-je előtt. A kilépés kapcsán felmerülő további legfontosabb kérdéseket itt találja.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló közlemény eredeti szövege magyar nyelven itt elérhető.

8. Tájékoztatót adott ki a NAV a pénzmosás elleni törvény módosításából adódó kötelezettségekről

A tájékoztatóban foglaltak az alábbi szolgáltatókra vonatkoznak:

– a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatókra,

– az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatókra,

– virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra,

– a letétkezelő pénztárca-szolgáltatókra, és

– a székhelyszolgáltatókra.

Az Európai Unió 5. pénzmosási irányelvének – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve – rendelkezései miatt szükségessé vált a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) módosítása, ami 2020. január 10-én lép hatályba. Felhívja a NAV a figyelmet, hogy az érintett szolgáltatóknak a módosítás hatálybalépését követő 90 napon belül át kell dolgozniuk belső szabályzatukat.

9. Székhelyszolgáltatást végző társaságok figyelmébe!

A székhelyszolgáltatást végző adózókat belső szabályzatuk elkészítésében a NAV típusszabályzattal segíti, melynek szövege letölthető innen.

10. NAV két útmutatót tett közzé dohánytermék és jövedéki ügyekhez kapcsolódva:

Elektronikus ügyintézés a dohánytermék-kiskereskedelmi ügyekben

Jövedéki ügyekben alkalmazandó ÁNYK-nyomtatványok

11. Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

12. Váminformációk.

Az EK kedvezményes származási szabályrendszere

13. Adótraffipax

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram