Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

A NAV ellenőrzési tapaszatala a környezetvédelmi termékdíj-fizetéssel összefüggésben | NAV-Figyelő 44. hét

30 október 2020

A külföldről behozott új és használt gépjárművek alkatrészei, tartozékai is termékdíj  kötelesek. EU Bíróságának joggyakorlata a holding társaságok tekintetében.

 1. Megjelent az Adóvilág 11. számaA tartalomból:
  • Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások áfa szabályai és a MOSS rendszer alkalmazása a gyakorlatban
  • Támogatások az áfában
  • Holding társaságok a forgalmi adózásban
  • Előleg az áfa rendszerében
  • Az áfabevallások, valamint az egyes adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során tapasztalt jellemző adózói hibák
  • Feles bérlet keretében történő termőföld bérbeadás adózása
  • Szakképzési hozzájárulás 2020-2021. – Átmenet a régi és az új szabályok között
  • Gyakran ismételt kérdések a csoportos társaságiadó-alanyok adózásával kapcsolatban
  • Az Online Számla rendszer ellenőrzési tapasztalatai
 2. Horváth Dávid Miklós: Holding társaságok a forgalmi adózásban

A szerző írásában az ún. holding társaságok forgalmi adózásban betöltött szerepével, elsődlegesen adóalanyiságukkal, illetve az ahhoz kapcsolódó adólevonási jogukkal foglalkozik. Ennek keretében áttekint néhány, az Európai Unió Bírósága által tárgyalt olyan esetet, amelyek a téma valamely lényeges aspektusát emelik ki.

A holdingok tipikusan vagyon kezelő társaságok, amelyek a tulajdonukban álló gazdasági szervezetek csoportja fölött irányító és ellenőrző tevékenységet végeznek, oly módon, hogy leányvállalataik részvényeinek, üzletrészének ellenőrzésre jogot biztosító többségét birtokolják. A holdingok tevékenységének részletes vizsgálata rendkívül fontos, hiszen az adólevonási joguk érvényesülése tekintetében kiemelkedő jelentősége van a gazdasági tevékenységnek.

Adókötelesnek minősülő tevékenység végzése esetén nemcsak az adóalanyiságuk állapítható meg, hanem adott esetben az adó levonásának joga is megilletheti őket.

A cikk szerzője összegzésében kiemeli, hogy a holding társaságok esetében a hagyományos értelemben vett gazdasági társaságoktól eltérően – amelyek gazdasági tevékenység céljára alapíthatók, ezáltal az adóalanyiság lényegi komponense szükségszerűen kimutatható náluk – az adóalanyiság fennállását, a gazdasági realitást és az általuk teljesített ügyletek tényleges tartalmát értékelni szükséges.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a holding a közös hozzáadottértékadó alanyának minősül – ideértve különösen azon esetet, amikor a leányvállalata részére díjazás ellenében végez irányítási, adminisztratív, technikai vagy pénzügyi jellegű tevékenységet – az adó levonásának joga is megilletheti. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden általa igénybevett szolgáltatás, illetve beszerzett termék adóját levonhatja, hiszen, ha egy adott szolgáltatást nem az adóalanyiságot eredményező, vagy nem az adólevonásra jogosító tevékenységéhez vett igénybe, a szolgáltatás tekintetében felmerülő előzetesen felszámított adót nem helyezheti levonásba.

 1. Külföldről behozott új és használt gépjármű után is kell környezetvédelmi termékdíjat fizetni

A gépjárművek egyes alkatrészei, tartozékai után termékdíjat kell fizetni. Ilyen például az akkumulátor, a kenőolaj, a gumiabroncs, az elektronikai rendszer. A termékdíjat általában a gépjárművet importálónak, a közösségen belüli beszerzőnek kell megfizetnie.

A NAV az ellenőrzései során többször tapasztalta, hogy a használt gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások a külföldről behozott gépjárművek értékesítése során a környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettségüknek nem, vagy nem megfelelően tesznek eleget.

Gépjármű kategóriába tartozik a kisebb és nagyobb méretű személy-, illetve áruszállításra alkalmas jármű és a motorkerékpár is. A termékdíjat az alkotórészek tömege alapján tételesen vagy átalányként is meg lehet fizetni.

Az új gépjárműveknél figyelni kell arra, hogy nemcsak az egyes alkotórészek, hanem a csomagolás, például a szállításhoz használt védőfólia, kartonpapír stb. lebontása, végleges eltávolítása után is kell termékdíjat fizetni.

A gazdálkodónak a termékdíjköteles termékhez kapcsolódó tevékenységet 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-hoz a TKORNY nyomtatványon. A határidő elmulasztásakor már nem választható az átalányfizetés, csak a tételes fizetési mód.

Fontos, hogy a tárgyév előtt bejelentkezett gazdálkodók a termékdíjra vonatkozó átalányfizetés választását a tárgyév január 31-éig jelenthetik be a NAV-hoz. Ez a határidő sem mulasztható el az átalányfizetés választásához.

 1. Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
 2. BREXIT információk
 3. Adótraffipax
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram