Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Megjelent a személyi jövedelemadó-kedvezmények példatára | NAV-Figyelő 41. hét

9 október 2020

Megtudhatjuk, hogy milyen sorrendben, kinek és mennyi kedvezmény jár. Tipikus hibák az őstermelők biztosítotti jogviszonyában. Megérkezett a NAVKPER2 3.0 verziója.

 1. Megjelent a Kedvezmények példatára

A NAV rendkívül hasznos új kiadványa a személyi jövedelemadó-kedvezmények kiszámításában nyújt segítséget. Kinek, mikor és mennyi kedvezmény jár az adóból?  A Kedvezmények példatára a következő, személyi jövedelemadóból igénybe vehető kedvezményeket mutatja be számos példán keresztül a 2020. évi adóévre vonatkozóan:

 1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK),
 2. első házasok kedvezménye (EHK),
 3. családi kedvezmény (CSK) és családi járulékkedvezmény (CSJK),
 4. személyi kedvezmény (SZK).

A Példatár a gyakorlatból vett eseteken keresztül mutatja be a kedvezmények meghatározását, bevallását, szem előtt tartva azok év közbeni igénybevételét is.

 1. NAVKPER2 űrlap verzió váltása

A bírósági szervezetben bekövetkezett változások miatt a NAV bírósági úton támadható döntéseivel, intézkedéseivel szembeni keresetek – ügyfélkapun, cégkapun vagy hivatali kapun keresztül történő – benyújtására rendszeresített (NAVKPER2) űrlap 2020. április 1-jével frissítésre került. A frissített 2.0-ás verziójú változat ugyanakkor nem tartalmazta az AVDH (azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés) alkalmazása melletti benyújtás opciót, így az űrlaphoz külön kellett csatolni a már hitelesített tartalmakat.

Az új 3.0-ás verzión viszont már ismét kérhető az AVDH alkalmazása a ÁNYK keretprogramból történő benyújtás során.  

A NAVKPER2 nyomtatvány és kitöltési útmutatója az alábbi helyről is letölthető.

 1. BREXIT

Közeleg az 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak vége. Ez okból a héten a NAV újra a fő oldalon szerepeltette a brexittel kapcsolatos legfrissebb információkat és hasznos linkeket.

Az átmeneti időszakban az Egyesült Királyságban továbbra is az uniós jogot kell alkalmazni, az uniós jogban a tagállamok körébe az Egyesült Királyság továbbra is beleértendő.

 1. Tévesen befizetett egészségügyi szolgáltatási járulékot a NAV átvezeti az új számlára

A NAV korábban értesítette az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésre kötelezetteket a változásról, de ennek ellenére most is előfordulnak téves befizetések. Ezeket a NAV átvezeti az új számlára, és erről végzésben értesíti érintett ügyfeleit, akiknek az átvezetéssel kapcsolatban nincs teendőjük.

Mivel a TAJ-szám érvénytelenítésével járhat, ha valaki az egészségügyi szolgáltatási járulékot nem fizeti meg, a pontos befizetés mellett a NAV ismét felhívta ügyfelei figyelmét az új számlaszámra.

A 2020. július 1-je óta érvényes, új számlaszám a következő:

NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla: 10032000-06055826-00000000, adónem kód: 408

 1. Megjelent az eBEV portálon az új HIPA menüpont

Mire szolgál az új menüpont?

Az új HIPA menüpontban az iparűzési adóval kapcsolatos, önkormányzati adóhatóság előtti eljárásokra lehet hosszabb távú, állandó meghatalmazást benyújtani egyszerűen és gyorsan a NAV-hoz. A NAV a meghatalmazottra vonatkozó adatokat nem veszi nyilvántartásba, azokat csak továbbítja a megjelölt települési önkormányzatoknak.

 1. Tipikus hibák: A mezőgazdasági őstermelő biztosítási jogviszonyát érintően

A mezőgazdasági őstermelők ellenőrzésekor a NAV leggyakrabban azzal a hibával találkozik, hogy nem egyezik meg a közölt biztosítási idő az 58-as adó- és járulékbevallásban, valamint a T1041-es bejelentő lapon. Az eltérések egyik fő oka a mezőgazdasági őstermelői igazolványok érvényesítéséből adódik, általában ez nincs szinkronban az őstermelő által bejelentett, biztosításban töltött idővel.

Számos eltérést eredményezhet az is, ha a mezőgazdasági őstermelő nem jelenti be, hogy valamilyen más jogcímen biztosítottá vált, például munkaviszonyt létesített, álláskeresési járadékot kap. Ha ilyen egyéb jogcímen lesz biztosított, akkor mezőgazdasági őstermelőként már nem fizetheti a járulékot. Ebben az esetben változást a T1041-es adatlapon be kell jelenteni a NAV-hoz. Nem kell ugyanakkor bejelenteni, ha az őstermelő díjazás ellenében, megbízási jogviszonyban végez munkát, vagy választott tisztségviselőként válik biztosítottá.

Szintén téves adatbejelentéshez, illetve bevallási hibához vezethet, ha az őstermelő nem veszi figyelembe a rá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő, és a már megszerzett szolgálati idő együttes összegét. Ha ez nem éri el a 20 évet, akkor mezőgazdasági őstermelőként nem válhat biztosítottá, és járulékfizetési kötelezettsége sem keletkezhet. Az öregségi nyugdíj megállapítása szempontjából kiemelten fontos a mezőgazdasági őstermelőként biztosítottak jogviszonyának helyes bejelentése, járulékbevallási és -fizetési kötelezettségük teljesítése.

 1. Frissítésre kerültek az Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához

Magánszemélyek kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok megnevezésű NAV tájékoztató innen is elérhető.

 1. Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
 2. Váminformációk

 Az EK kedvezményes származási szabályrendszere

A NAV által közzétett hatályos lista felsorolja a Közösség által létrehozott egyoldalú és a (szabadkereskedelmi területeket létrehozó) szerződéses kedvezményes elbánásokat. Ezek az elbánások a tarifális kedvezményeket élvező termékeken alapulnak; a melléklet ezért nem tartalmazza a Közösség Törökországgal, Andorrával és San Marino-val megkötött vámuniós megállapodásait.

 1. Adótraffipax

Október második felében az ételkiszállítással foglalkozó vendéglátók, valamint az autógumi-szerelő vállalkozások számíthatnak ellenőrzésre. Kiemelt téma lesz továbbá a Mindenszentekhez kapcsolódó termékekkel kereskedő vállalkozók ellenőrzése is.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram