Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Miként támogatja az Online Számla 3.0 az elektronikus számlázást és a számlafeldolgozást? | NAV-Figyelő 40. hét

4 október 2020

Publikálta a NAV az Online Számla 3.0 rendszer dokumentációját, indulhatnak a fejlesztések.  A NAV szolgáltatásai informatikai okból csak frissített böngészők útján érhetőek el.

1.Ajánlott frissíteni az internetes böngészőket!

 1. október 6-ától a NAV szolgáltatásai az alábbi verziószámú böngészőkkel érhetők el:
 • Desktop és mobile IE version 11
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox 27 és újabb
 • Google Chrome 38 és újabb
 • Android 5.0 (Lollipop) és újabb
 • Mobile Safari versions 5 és újabb iOS 5 és újabbhoz
 • Desktop Safari versions 7 és újabb OS X 10.9 (Mavericks) és újabbhoz

A NAV felhívása alapján az elavult böngészőverziók tiltásának informatikai biztonsági oka van.

2. Hibátlanul működött az Online Számla rendszer

Szemben a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete korábbi közleményének nyomán megjelent sajtóhírekkel, szeptember 30-án stabilan működött a NAV Online Számla rendszere és valamennyi elektronikus szolgáltatása.

3. Megjelent az Adóvilág c. szaklap aktuális száma

A tartalomból:

 • ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Online Számla 3.0

 • SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Ingatlan és termőföld hasznosításából származó jövedelem adózása

Vadgazdálkodás adózási kérdései

Kártérítés és kártalanítás a személyi jövedelemadó rendszerében

 • TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

A családi járulékkedvezmény aktualitásai

 • TÁRSASÁGI ADÓ

Kisajátítás során kapott kártalanítás megítélése a társasági adó és illeték rendszerében

 • JÖVEDÉKI ADÓ

A jövedéki visszaigénylések, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj kapcsán benyújtott bevallások gyakorlati kérdései

 • VÉGREHAJTÁS

Az állami adó- és vámhatóságnál igénybe vehető automatikus fizetési kedvezmények

 • EGYÉB

A 2019. évi SZJA bevallások átfogó értékelése

4. CZÖNDÖR SZABOLCS: Online Számla 3.0

2021. január 1. az a dátum, amely időponttól már szinte minden számla adatszolgáltatásra kötelezetté válik.

A jogszabályi változás adat-strukturális változással is jár, mely a számlázó szoftverek esetén plusz fejlesztési kötelezettséget jelent. Ugyanakkor új szolgáltatások is megjelennek az Online Számla rendszerben. Az Online Számla rendszer lassan egy olyan központtá válik, ahol a magyar adóalanyok összes számlaadata (vagy akár számlája) elérhetővé és letölthetővé válik a vevő oldalán.

 1. évtől az alábbi vevői csoportok különíthetőek el az adatszolgáltatásban:
 • Belföldi vagy közösségi adóalany vevő: ebben az esetben a név, cím és adószám (közösségi vevőnél közösségi adószám) kötelező a számlán és az adatszolgáltatásban.
 • Nem közösségi adóalany vevő: a név, cím kötelező, az adószám pedig nem kötelező, de lehetséges feltüntetni a számlán és az adatszolgáltatásban is.
 • Nem adóalany és nem magánszemély vevő: a név és a cím feltüntetése kötelező a számlán és

az adat szolgáltatásban is. Ebbe a kategóriába tartoznak például a gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak, egyesületek, alapítványok, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző testületek.

 • Magánszemély vevő: a név és a cím feltüntetése kötelező a számlán, az adatszolgáltatásban viszont nem lehet benne.

Nagyon fontos tudnivaló, hogy a számlázó programoknak és annak felhasználóinak különbséget kell tenniük a magánszemélyek és nem magánszemély vevő között is, nem csupán adóalany és nem adóalany között. A cikk szerzője szerint egy jelölőt kell alkalmazni, hogy az adott vevő magánszemély. Az Online Számla rendszer aztán elutasítja azon adatszolgáltatások feldolgozását, melyek magánszemély jelölővel vannak ellátva, ugyanakkor a név és cím kitöltött.

A szerző kiemeli továbbá a közösségi és export ügyletek adatszolgáltatási kötelezettsége kapcsán, hogy a változás nem csupán a vevőadatokra van hatással, hanem a számla adóösszegeinek a megadására is. A 3.0-ás verzióban kibővültek az adómentességeknek, valamint a hatályon kívüliség eseteinek a jelölései. Az adatszolgáltatásban ezeket meg kell adni kóddal és a számlán szereplő szöveggel is. Az esetek kódolása a számlázó programokban is általános megoldás, ez került átemelésre az adatszolgáltatásba.

 • A 3.0-val megvalósul az elektronikus számla támogatás

A számlaadat-szolgáltatás egyrészt kötelezettséget jelent az adóalanyok részére, ugyanakkor nagyon hangsúlyos eleme a szolgáltatások nyújtása. Az elektronikus számla támogatása a 3.0-ás verziótól egy új szintre emelkedett. A jogszabályi környezet megteremtésével lehetővé válhat az Online Számla rendszerben, hogy elektronikus számlának minősülő adatszolgáltatás kerüljön benyújtásra.

Az 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet bevezette annak lehetőségét, hogy az elektronikus számlák archiválását az adatszolgáltatásba épített és az elektronikus számla adattartalmát védő hash kóddal is lehet teljesíteni. Mindezek részleteit hosszasan ismerteti a NAV Adóvilágban megjelent cikke.

Bizonyos esetekben a vevőnek lehetősége lesz az Online Számla rendszerből letölteni az elektronikus számlának minősülő adatszolgáltatást. Ebben az esetben az Online Számla rendszerben letöltött XML-re és hash kódra vonatkozik a megőrzési kötelezettsége.

Kiemelendő, hogy az Áfa tv. alapján az elektronikus számlázáshoz a vevőnek hozzá kell járulnia. Vagyis erről a két partnernek kell megállapodnia, a  hozzájárulás történhet írásban, szóban vagy akár ráutaló magatartással is.

Az Online Számla rendszerben az elektronikus számlának minősülő adatszolgáltatás egyfajta lehetőség lehet az adminisztráció csökkentésére, azonban a feleknek mérlegelnie kell az ebben rejlő lehetőségeket és kockázatokat is.

 • A 3.0 támogatja a számlafeldolgozást is

Az adatszolgáltatást eddig is több vállalkozás arra is használta, hogy a számlabefogadási folyamatát támogassa vele. Ebből a megfontolásból a 3.0 verzióban megjelentek számlafeldolgozást támogató adatok, melyek kitöltése opcionális. Itt meg lehet adni például a megrendelésszámot, szerződésszámot, szállítólevél számot stb. Ezzel a megoldással a számla feldolgozási folyamatok remélhetőleg hatékonyabbá tudnak válni.

5. Online Számla: indulhatnak a 3.0-ás fejlesztések

A NAV publikálta az Online Számla 3.0 rendszer dokumentációját, amely alapján a számlázószoftverek fejlesztői megkezdhetik a fejlesztést az új adatszolgáltatási verzióhoz.

Az Online Számla 3.0-ás verziója egyrészt megfelel a 2021. évi adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változásoknak, másrészt az adózók számára új lehetőségeket és szolgáltatásokat tartalmaz. Az új verzió egyik előnye, hogy az adatszolgáltatás egyben elektronikus számlának minősülhet.

Az Online Számla rendszer új távlatokat nyithat a cégek digitalizációjában és az egyszerűbb adminisztrációban.

A fejlesztési munkálatokat a NAV továbbra is támogatja a GitHub fórumon keresztül, ahol a felmerülő fejlesztői kérdésekre gyors válaszokat ad.

6. Megváltozott az egészségügyi szolgáltatási járulék számlaszáma

A következő esedékes fizetési határidő: október 12. Annak, aki nem biztosított, és más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot új számlaszámra („NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla”, számlaszáma: 10032000-06055826) kell megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában az ügyfélnek meg kell adnia a tíz számjegyből álló adóazonosító jelét.

7. Adótraffipax

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram