Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Közeleg a szeptember 30-ai KIVA és társasági adó bevallási és befizetési határidő | NAV-Figyelő 39. hét

24 szeptember 2020

Számos tájékoztatót tett közzé a NAV az európai uniós vitarendezési eljárásról. Megtudhatjuk, hogy milyen előnyökkel jár az előzetes import vám-árunyilatkozat.

  1. Közeleg a társasági adó és KIVA bevallások benyújtásának a határideje

A veszélyhelyzet kapcsán életbe lépett adózási könnyítések lehetővé tették, hogy a vállalkozások 2020. szeptember 30-ig adjanak be egyes olyan bevallásokat, amelyek benyújtási határideje eredetileg 2020. április 22. és szeptember 30. közé esik. Ez a halasztott határidő vonatkozik az éves fizetendő adó és az adóévre már megfizetett előlegek különbözetének befizetésére is.

Amely adózó élt a határidő-halasztással és az érintett bevallását még nem nyújtotta be, akkor ezt legkésőbb 2020. szeptember 30-áig kell teljesítenie, valamint az adó összegét is eddig az időpontig kell megfizetnie. Ha a bevallását már benyújtotta, de az éves adót még nem fizette meg, akkor szintén eddig az időpontig kell a befizetést teljesítenie.

  1. Útmutató az adószámla elektronikus lekérdezéséhez

Szemléletes, gyakorlati bemutatóval ismerteti a NAV az adószámla lekérdezés lépéseit.

  1. A kettős adóztatás megszüntetése céljából indított európai uniós vitarendezési eljárásról

Kettős adóztatás felmerülése esetén lehetőségük van az adózóknak, hogy a tagállamok illetékes hatóságai közötti kölcsönös egyeztető eljárás (Mutual Agreement Procedure, MAP) megindítását kérjék. A MAP eredménytelensége esetén az adózó kérheti a magyar és további érintett tagállamok képviselőiből, független szakértőiből álló tanácsadó bizottság felállítását, amely döntése – ha az illetékes hatóságok nem állapodnak meg eltérően – kötelező lesz az illetékes hatóságokra.

Az európai uniós kölcsönös egyeztető eljárás egy nemzetközi vitarendezési mechanizmus, amelynek keretében az érintett tagállamok illetékes hatóságai közvetlenül kommunikálhatnak egymással annak érdekében, hogy az egyedi ügyekben felmerülő kettős adóztatás rendezése céljából a magyarországi és a külföldi adózást érintő kölcsönös megállapodásra jussanak. A panaszt az az adózó nyújthatja be, aki vagy amely az Európai Unió valamely tagállamában belföldi adóügyi illetőségű és adóztatására a vitás kérdés közvetlen hatással van.

A panaszt minden egyes érintett tagállam illetékes hatóságához be kell nyújtani.

Az eljárás a következő három fő szakaszból áll:

1.panasz vizsgálata,

2.kölcsönös egyeztető eljárás (MAP) és

3.tanácsadó bizottság általi vitarendezés.

A NAV a fenti eljárások pontos menetét egy szemléletes ábra segítségével is ismerteti. A vitarendezési eljárásról további részletes információkat itt talál.

  1. A kölcsönös egyeztetési eljárás transzferárat érintő kettős adóztatás felmerülése esetén

Tájékoztatót adott ki a NAV a Választottbírósági Egyezmény alapján a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetése céljából indított kölcsönös egyeztetési eljárásokról is.

A Választottbírósági Egyezmény sajátossága a kettős adóztatás elkerüléséről szóló többi (kétoldalú) egyezménnyel szemben, hogy ha az érintett illetékes hatóságok az egyeztetési eljárás során két év alatt nem tudnak megegyezni, akkor az ügyet választottbíróság (az Egyezmény szóhasználatában tanácsadó bizottság) elé kell vinni. A választottbíróság hat hónapon belül köteles meghozni döntését, amely kötelező érvényű lesz a tagállamok számára.

A kérelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás (a továbbiakban: KI)Ellenőrzési Főosztály Szokásos Piaci Ár-megállapítási Osztályához (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.), mint illetékes hatósághoz kell benyújtani.

  1. Adóegyezmények szerinti nemzetközi adóügyi vitarendezési eljárás

A NAV által készített aktuális tájékoztató kizárólag az adóegyezmények szerinti vitarendezési eljárás szabályait ismerteti.

  1. Összefoglalta a NAV az előzetes import vám-árunyilatkozat előnyeit

Javaslata szerint az árunyilatkozatot célszerű már a határra érkezés előtt benyújtani, melynek benyújtása elektronikus úton történik. Az árut 30 napon belül vám elé kell állítani, ám ha a vám elé állítás mégsem valósulna meg, az előzetes vám-árunyilatkozat 30 nap után automatikusan törlődik minden következmény nélkül. És nem utolsó sorban, a határon az előzetesen bejelentett áruk átengedése gyorsabb és egyszerűbb lesz.

  1. Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
  2. Adótraffipax
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram